REKLAMA
BADANIE

Kredyt na proekologiczne rozwiązania w domu

2018-01-12 06:00
publikacja
2018-01-12 06:00

Miasta i gminy oferują wsparcie finansowe osobom, które zdecydują się na wymianę „kopciuchów”, czyli tradycyjnych pieców węglowych. Niestety nie wszyscy będą mogli skorzystać ze środków budżetowych przeznaczonych na poprawę jakości powietrza. Dofinansowania są bowiem udzielane do momentu wyczerpania zarezerwowanych na ten cel środków. A co potem?

Wiele miast i gmin podjęło walkę ze smogiem. Przygotowały specjalne programy dla osób ponoszących zwiększone koszty grzewcze w związku ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny. Dodatkowo rząd, w ramach promowania wymiany przestarzałych pieców węglowych, uruchomił środki na programy finansujące wymianę kotłów, wdrażane także przez poszczególne gminy. Wysokość dofinansowania uzależniona jest zatem od wielkości środków, którymi dysponują poszczególne miasta. Mieszkańcy mogą liczyć na dopłaty w wysokości około 50-80 proc. Niestety nie wszystkie gminy otrzymały środki budżetowe przeznaczone na ten cel, w jeszcze innych zasoby zostały już wyczerpane.

Jeżeli nie załapiemy się na dotację, a chcemy wymienić ogrzewanie na bardziej proekologiczne, możemy sfinansować inwestycję pożyczką bądź kredytem gotówkowym. W ofercie banków znajdziemy też specjalne oferty, pod warunkiem wydatkowania środków na cel związany z ekologią.

fot. / / FORUM

Dotacje w rękach banku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Region" przeniósł środki m.in. na dofinansowanie wymiany pieców do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które zawierają umowy z podmiotami lub osobami realizującymi zadania na rzecz ochrony środowiska. Programy przygotowywane przez wojewódzkie fundusze określają beneficjentów, którzy mogą występować po środki na sfinansowanie wymiany ogrzewania. Mogą być to osoby fizyczne lub samorządy terytorialne, za pośrednictwem których mieszkańcy mogą otrzymać dotację. Częstą praktyką jest również udostępnianie środków bankom, które są wyspecjalizowane w obsłudze osób fizycznych.

– W 2017 r. NFOŚiGW udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Celem kredytu wraz z dotacją jest zakup i montaż małych i mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej tj. źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe. (…) Warunkiem otrzymania kredytu z dotacją jest dbałość o nieprzewymiarowanie instalacji tzn. jej projektowanie i montaż winien następować w nawiązaniu do potrzeb energetycznych mieszkańców oraz złożenie deklaracji trzyletniego okresu jej trwałości – informuje Sławomir Kmiecik, rzecznik prasowy NFOŚiGW.

Osoby, które planują wymianę źródła ogrzewania, mogą skorzystać z Ekokredytu Prosument, przygotowanego przez BOŚ Bank na podstawie umowy z NFOŚiGW. Zaciągając zobowiązanie, można liczyć na 30-proc. dotację pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym oraz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto celem zobowiązania jest inwestycja w instalację grzewczą, m.in.:

  • źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
  • małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
  • mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Ponadto kredyt udzielany jest na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 1 proc. Natomiast dodatkowe koszty to prowizja banku za udzielenie kredytu w wysokości 3 proc. oraz prowizja za korzystanie z zobowiązania – 1,5 proc. Niestety obecnie wnioski na finansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii trafiają na listę rezerwową. Oznacza to, że będą mogły być zrealizowane wówczas, gdy część klientów, którzy złożyli wnioski o dotację przed wyczerpaniem puli środków programu, zrezygnuje z inwestycji lub nie dopełni wszystkich formalności.

MR: w 2018 r. 850 mln zł na ochronę środowiska z Programu Infrastruktura i Środowisko

W 2018 r. z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) beneficjenci będą mogli się starać o 850 mln zł na inwestycje prośrodowiskowe - poinformował w czwartek resort rozwoju. 200 mln zł będzie przeznaczone na walkę ze smogiem. Czytaj dalej...

Wymiana pieca we własnym zakresie

Osoby, które rozważają wymianę ogrzewania we własnym zakresie, mogą skorzystać z oferty BGŻ BNP Paribas lub eurobanku. BGŻ BNP Paribas przygotował dla klientów detalicznych kredyt ratalny na instalacje fotowoltaiczne. Przy czym nie jest on dostępny bezpośrednio w banku, a u wybranych partnerów m.in. Foton Technik, Helio Expert, Geo Solar, z którymi instytucja współpracuje. Warunkiem otrzymania zobowiązania jest posiadanie zdolności kredytowej. Kredytem można finansować całość wykonywanej instalacji do kwoty 60 tys. zł, natomiast jego spłata możne nastąpić maksymalnie w 120 ratach miesięcznych.

Kredyty na finansowanie ekologicznych źródeł energii (15 tys. zł, 36 miesięcy)

Bank

Oprocentowanie nominalne

Prowizja

Rata miesięczna

Całkowity koszt 

Zabezpieczenie

Informacje dodatkowe

BGŻ BNP Paribas

0%*

1350 zł

454 zł

16 350 zł

brak

kredyt ratalny oferowany w ramach współpracy z partnerami

eurobank

8,50%

1357,69 zł

516,37 zł

18 589,42 zł **

brak

pożyczka energooszczędna na dowolny cel z możliwością otrzymania rabatu

* oprocentowanie nominalne 0,25 proc., u wybranych partnerów oferta 0 proc.,
** w sytuacji wydatkowania środków na jeden ze wskazanych celów przez bank, związany z ekologią, klient ma możliwość otrzymania rabatu w wysokości do 1500 zł (w tym przypadku możliwość zwrotu całej prowizji)

Źródło: Bankier.pl, na podstawie oferty banków

Eurobank przygotował Pożyczkę energooszczędną. Jest to propozycja dla osób planujących remont w celu podniesienia efektywności energetycznej domu lub mieszkania. Produkt jest elementem prowadzonej przez bank kampanii BezSmogu powstałej we współpracy z EBOiR w ramach Programu Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel, przy czym, jeśli środki zostaną wydatkowane m.in. na wymianę okien, drzwi zewnętrznych, ocieplenie podłogi lub ścian zewnętrznych, modernizację instalacji ogrzewania, wymianę źródła ciepła czy założenie kolektorów słonecznych, klienci otrzymają dofinansowanie w wysokości:

  • 10 proc. ceny brutto zakupu pompy ciepła, kotła gazowego lub kotła na biomasę, nie więcej jednak niż 1000 zł, w przypadku przeznaczenia środków z pożyczki na zakup takiej pompy lub kotła,
  • 5 proc. kwoty pożyczki, nie więcej jednak niż 500 zł, gdy pożyczka zostanie przeznaczona na wskazane w programie energooszczędne rozwiązania w domu.

Pożyczka dostępna jest w kwotach od 5 tys. zł do 120 tys. zł, na okres od 3 do 108 rat. Co istotne, klienci mogą skorzystać z obu rabatów jednocześnie, przy czym wysokość zwrotu nie może przekroczyć sumy zapłaconej prowizji i opłaty przygotowawczej. Aby uzyskać dofinansowanie, należy wypełnić deklarację wykorzystania środków z pożyczki na energooszczędne rozwiązania dla domu oraz w ciągu 3 miesięcy dostarczyć rachunki imienne lub faktury potwierdzające wykorzystanie środków zgodnie ze złożoną deklaracją.

Wymiana „kopciuchów” bez dotacji i ulg

Niewiele banków posiada specjalnie przygotowaną ofertę na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne. Najwyższą dotację można otrzymać w BOŚ, jednak - jak wspomniano - wnioski kierowane są obecnie na listę rezerwową. W związku z tym sprawdziliśmy przykładowe koszty, jakie poniesie osoba, która zdecyduje się zaciągnąć w banku zwykły kredyt bądź pożyczkę na dowolny cel, aby sfinansować w ten sposób wymianę ogrzewania.

Wnioskując o 15 tys. zł, należy liczyć się z oprocentowaniem rzędu 6,99-8,99 proc. w skali roku, natomiast koszt prowizji to 7,99-12,99 proc. Wybierając taką formę finansowania, klienci nie są zobowiązani do przedstawienia zabezpieczenia spłaty kredytu bądź spełnienia dodatkowych warunków, jednak wydatek nie należy do małych - łączny koszt to ok. 19 tys. zł.

Kredyt lub pożyczka na dowolny cel na 15 tys. zł, 36 miesięcy

Bank

Oprocentowanie

nominalne

Prowizja

Rata

miesięczna

Całkowity koszt 

Zabezpieczenie

Informacje dodatkowe

ING Bank Śląski

8,99%

1198,50 zł

515,04 zł*

18 541,34 zł

brak

pożyczka pieniężna

mBank

6,99%

1948,50 zł

523,24 zł

18 836,76 zł

brak

kredyt gotówkowy

PKO BP

8,99%

1499,84 zł

524,61 zł

18 886,31 zł

brak

pożyczka gotówkowa

* 35 rat równych w wysokości 515,04 zł, ostatnia rata wyrównująca - 514,94 zł

Źródło: Bankier.pl, na podstawie oferty banków

Początek okresu grzewczego z jednej strony pokazał, jak uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia jest zanieczyszczone powietrze, z drugiej natomiast niewystarczającą efektywność zachęt przygotowanych przez samorządy, które miałyby skłonić mieszkańców do wymiany „kopciuchów”. Z uruchomionych różnego rodzaju programów gwarantujących dopłatę do wymiany ogrzewania nie skorzystają wszyscy, bowiem do wykorzystania jest jedynie określona pula środków z budżetu. Natomiast wymiana starego ogrzewania we własnym zakresie wiąże się z wysokimi wydatkami, na które nie wszyscy mogą sobie pozwolić.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Zdrowie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki