MR: w 2018 r. 850 mln zł na ochronę środowiska z Programu Infrastruktura i Środowisko

W 2018 r. z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) beneficjenci będą mogli się starać o 850 mln zł na inwestycje prośrodowiskowe - poinformował w czwartek resort rozwoju. 200 mln zł będzie przeznaczone na walkę ze smogiem.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów na przyszły rok w Programie Infrastruktura i Środowisko.

Cytowany w komunikacie wiceminister rozwoju Witold Słowik wyjaśnił, że 850 mln zł ma zostać rozdysponowane w siedmiu naborach.

Jak poinformowano, w styczniu ruszy nabór, w którym duże przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać o 100 mln zł na inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej. Chodzi np. o wymianę urządzeń i instalacji technologicznych na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym wykorzystaniu inteligentnych systemów zarządzania energią.

MR dodało, że na projekty dotyczące dobrych praktyk związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych zostanie przeznaczonych na 30 mln zł. Nabór w tym konkursie ma ruszyć w lutym. Pieniądze będzie można przeznaczyć np. poprawę warunków hydrologicznych, utrzymanie lub odtworzenie właściwej struktury gatunkowej siedlisk. Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać m.in. jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, samorządy, parki narodowe czy pozarządowe organizacje ekologiczne.

Z kolei na marzec przewidziane są dwa nabory, których budżet wyniesie 320 mln zł. Większość pieniędzy, bo 200 mln zł trafi do samorządów i firm, które w ich imieniu gospodarują odpadami, na inwestycje zmniejszające ilość składowanych śmieci. Z kolei o 120 mln zł będą mogły ubiegać się gminy, które chcą przyczynić się do poprawy jakości środowiska na terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez m.in. rekultywację na cele środowiskowe zdegradowanych terenów (w tym poprzemysłowych).

Na kwiecień przewidywany jest konkurs, którego celem będzie poprawa gospodarowania wodami opadowymi w miastach. Budżet tego konkursu to 200 mln zł. Z tych pieniędzy samorządy będą mogły sfinansować m.in. budowę sieci kanalizacji deszczowych, zbiorników wód opadowych.

Ministerstwo dodało, że w maju ruszą dwa konkursy, w których m.in. przedsiębiorcy, samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły się starać o fundusze na przebudowę i budowę nowej sieci ciepłowniczej. "To działanie wpisujące się w walkę ze smogiem - jego celem jest likwidacja lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym, które są przyczyną tzw. niskiej emisji" - podkreślono.

Połowa środków, czyli 100 mln zł, przewidzianych w tym konkursie będzie dedykowane województwu śląskiemu.

Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności. Pula środków UE przeznaczona na POIiŚ to 109,4 mld zł (116,3 mld zł z uwzględnieniem dodatkowych środków z tzw. rezerwy wykonania).

Według danych z 28 listopada br. dofinansowanie unijne z tego programu na inwestycje osiągnęło 60,69 mld zł. Resort rozwoju podkreślił, że oznacza to, iż cel zakontraktowania środków UE wyznaczony przez rząd - 60,5 mld zł zostanie wykonany z nadwyżką. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Anna Mackiewicz

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil