Kredyt na mieszkanie i remont w jednym – czy to możliwe?

analityk Bankier.pl

Czasy, kiedy można było zaciągnąć kredyt „na mieszkanie i jeszcze trochę” minęły bezpowrotnie. Banki, dostosowując się do wymagań nadzoru, żądają dziś co najmniej 10-procentowego wkładu własnego. Wymóg ten można jednak częściowo ominąć, jeśli angażując oszczędności, podniesiemy wartość nieruchomości.

W szczytowym okresie hipotecznego boomu niektóre banki oferowały kredyty nawet na 130 proc. wartości nieruchomości. Pozwalało to osobom, które nie posiadały rezerw, sfinansować nie tylko zakup nowego lokum, ale również jego remont i wyposażenie. Dziś o nadmiernie liberalnych praktykach napędzanych wiarą we wzrost cen mieszkań już prawie nikt nie pamięta. Próg minimalnego wkładu własnego od przyszłego roku wyniesie 20 proc. Potencjalny kredytobiorca musi mieć co najmniej jedną dziesiątą ceny w postaci oszczędności, brakujący wkład własny można dodatkowo zabezpieczyć.

Przygotowując majową edycję rankingu kredytów hipotecznych, poprosiliśmy banki o przygotowanie dodatkowej oferty. Założyliśmy, że klienci kupujący mieszkanie na rynku wtórnym będą chcieli maksymalnie wykorzystać kredytowe wsparcie. Zamiast przeznaczyć oszczędności na wkład własny, użyją ich do wyremontowania lokalu. W ten sposób podniosą wartość nieruchomości i jednocześnie punkt odniesienia stosowany przez banki przy określaniu wskaźnika LTV (długu do wartości lokalu).

Kredyt na prawie 100 proc. ceny

Profilowi kredytobiorcy kupują 65-metrowe mieszkanie w Łodzi. Cena używanego lokalu wynosi 370.500 zł. Niestety wymaga on znaczących inwestycji. Klienci posiadają oszczędności, ale środki pochłonie remont. Planowane prace są udokumentowane kosztorysem i będą przeznaczone na elementy stałe nieruchomości (m.in. instalacje). Po remoncie wartość nieruchomości wzrośnie do 410 tys. zł.

Założyliśmy, że kredytobiorcy starają się o 365.500 zł kredytu. Jeśli bank przyjmie do wyceny wartość nieruchomości już po remoncie, wskaźnik LTV wyniesie 89 proc. Spośród 17 banków, sfinansować transakcję gotowych było 9 instytucji.

Porównanie ofert kredytu hipotecznego na zakup i remont nieruchomości
– kwota 365.500 zł, na 30 lat, dla profilowych kredytobiorców

Lp.

Bank

Maksymalna
zdolność
kredytowa

Oprocentowanie

Marża

Rata
równa*

Łączny
koszt
kredytu**

1.

Bank BPS

369 000 zł

3,27%

1,60%

1 802 zł

234 353 zł

2.

BZWBK***

zapytaj doradcę»

468 038 zł

3,36%

1,69%

1 668 zł

234 608 zł

3.

PKO BP****

złóż wniosek»

461 100 zł

3,48%

1,81%

1 687 zł

235 638 zł

4.

Bank Pekao

zapytaj doradcę»

450 747 zł

3,76%

2,09%

1 695 zł

254 567 zł

5.

Deutsche Bank

zapytaj doradcę»

Bd.

3,97%

2,30%

1 783 zł

282 506 zł

6.

mBank

złóż wniosek»

498 744 zł

3,88%

2,20%

1 719 zł

291 192 zł

7.

BOŚ

zapytaj doradcę»

682 000 zł

3,94%

2,20%

1 906 zł

300 055 zł

8.

Getin Bank

złóż wniosek»

616 056 zł

4,57%

2,92%

1 982 zł

336 962 zł

* Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego.

** Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego,

ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości.

***  Bank indywidualnie ustala poziom marży w zależności od poziomu ryzyka kredytowego
– minimalna stawka to 1,69 proc.

**** Bank stosuje obniżoną marżę przez pierwszych 12 miesięcy. Podano marżę po okresie promocyjnym.

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 10-18.05.2016 r. (Aktualizacja 14.6 - włączono do zestawienia Bank BPS, który podał błędne dane dotyczące zdolności kredytowej)

Najlepsze oferty przygotowały Bank BPS, Bank Zachodni WBK, PKO Bank Polski oraz Bank Pekao. BZ WBK stosuje indywidualnie ustalaną stawkę marży, a podana wysokość wskaźnika (1,69 pp.) dostępna jest dla kredytobiorców cechujących się najniższym ryzykiem. PKO BP w pierwszym roku spłaty obniża marżę o 0,71 pp. Zakładaliśmy, że klienci będą gotowi skorzystać z cross sellingu, ale nie zgodzą się na zakup produktów inwestycyjnych.

Czego będzie wymagać bank?

Sfinansowanie remontu nieruchomości oznacza konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów. Kredytodawca będzie chciał ocenić zakres prac i ich wpływ na wartość nieruchomości. Większość instytucji spodziewa się otrzymać harmonogram robót oraz kosztorys, zazwyczaj przygotowany według wzoru banku. W niektórych przypadkach wymagany jest operat szacunkowy lub opinia rzeczoznawcy majątkowego.

Dodatkowe wymagania przy wnioskowaniu o kredyt
na zakup nieruchomości i remont w wybranych bankach

Bank

Uwagi

BZ WBK

Kredytobiorca wypełnia dodatkowy formularz banku - harmonogram
i kosztorys prac podpisany przez Kredytobiorcę

PKO BP

Klient oprócz standardowych dokumentów musi dostarczyć kosztorys
podpisany przez wnioskodawcę

Bank Pekao

Klient wypełnia kosztorys prac remontowych na formularzu banku.
Rozliczenie środków poprzez rachunki/ faktury lub kosztorys powykonawczy.  

Deutsche Bank

Na etapie wnioskowania kosztorys jest wystarczającym dokumentem.

mBank

Pozytywna opinia bankowego rzeczoznawcy nieruchomości, kosztorys prac

BOŚ

Dostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i operatu szacunkowego
nieruchomości.

Citi Handlowy

Klienci muszą przedstawić kosztorys prac (druk Banku).
Maksymalne LTV wynosi 85 proc.

Getin Bank

Zestawienie kosztów remontu / modernizacji / wykończenia na druku banku.

Eurobank

Kosztorys prac remontowych (na druku Banku) sporządzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen, obejmujący całość inwestycji,
sporządzony przez Wnioskodawcę lub Wykonawcę.

Potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu albo ostemplowany
projekt budowlany albo numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy
z brakiem sprzeciwu jeśli zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszone
w Biuletynie Informacji Publicznej - jeżeli jest wymagane.

Dokumenty potwierdzające wniesienie środków własnych, tj. kosztorys powykonawczy
sporządzony przez osobę uprawnioną I/LUB akt notarialny umowy kupna działki
I/LUB faktury VAT dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją
(m.in.: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót itp.)
– jeśli występują.

Źródło: Informacje uzyskane z banków, 10-18.05.2016 r.

Kredyt hipoteczny jest najtańszym dostępnym źródłem finansowania, dlatego warto go wykorzystać, gdy wydatki na zakup mieszkania i jego przystosowanie do naszych potrzeb przekraczają możliwości budżetowe. Dostęp do tych środków jest trudniejszy niż w przypadku np. kredytu gotówkowego, ale niższe koszty z nawiązką wynagrodzą dodatkowe biurokratyczne wymagania.

Porównaj oferty kredytów hipotecznych w innych bankach

Michał Kisiel

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 9 ~analitykPISlamizmu

Majstersztyk socjotechniki przy wykorzystaniu WIEDZY makroekonomicznej. BRAWO !!!

Udział podatku bankowego jako źródło obsługi programu 500+ to tylko 25% z 23mld PLN jego rocznych kosztów (założenie 5,5mld/23mld, projekcja wykonania 3,5mld/23mld w skali jednego roku).
Negatywne jego skutki oddziaływania są niejako PRZYKRYTE pozytywnym wpływem podatkowym do budżetu z konsumpcji czego zwykły obywatel "nie zauważy". Dodatkowe wpływy z 500+ to ok. 4,0 mld PLN rocznie.


Oczywiście jest jeszcze problem LUKI dochodowo-wydatkowej ______ok. 14mld PLN_______, który to problem nie został rozwiązany. Podatek handlowy ma przynieść 1,5mld PLN, a uszczelnienie VAT 2,5mld PLN w skali roku.
Pozostaje luka w budżecie ok. __14mld PLN__, w wartościach netto:____ok.10mldPLN_____

Negatywny wpływ podatku bankowego to ok.________8-12mldPLN; 0,5 % PKB rocznie________,
(tj. STADKU tempa wzrostu PKB). Obywatel ma prawo tego rozumieć, bądź byłbym zdziwiony, gdyby wszyscy rozumieli.

Faktyczna luka NETTO prognoza w budżecie na 2017 r. to ok. _____18,0-23,0 mld PLN !!!!______

mf Szałamacha i premier Szydło już zapowiedzieli brak obniżki VAT na 22% w 2017r, co nie wyklucza podwyżki o 2 pkt.%. Tyle właśnie potrzeba, aby tę lukę w 65% wypełnić.

PIS przecież nie kłamał, bo powiedział, że nie będzie obniżki VAT w 2017 r, co nie wyklucza jego podwyżki
Potwierdzenie tego „przecieku” jest jego uwiarygodnieniem.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/916044,obnizka-vat-2017-r-budzet.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kowalczyk-o-500-Plus-wydatki-na-program-sa-absolutnie-niezagrozone-3543637.html

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 9 ~I_Sekretarz_KC_PIS__

______Jesteśmy bezkonkurencyjni, Liga Mistrzów_______

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo płaci 2,40-3,15 złotych !!!

Prognoza z Lipca 2015 r. mówi o koszcie 95 mld PLN dla Rynku Kapitałowego w 2015 r.
i kosztach NETTO(spadek wzrostu PKB) corocznych(8-12) mld PLN pomnożona przez zagregowany współczynnik wzrostu podstawy opodatkowania w okresie obowiązywania podatku bankowego, do roku, na który jest liczony podatek bankowy.
Firmy Ubezpieczeniowe zapłacą ok 0,5 mld podatku bankowego rocznie.

Podatek Bankowy „Sprzedany” LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.

Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
- wymuszony „ techniczny ” wzrost kosztów kapitału, ze względu na „ techniczną ” zmianę środowiska w jakim funkcjonują banki,
- pogorszyć sprawność działania mechanizmu, powodując „ przejściowy ” okres adaptacyjny, do momentu zrównoważenia ryzyk, także ryzyk w całym SYSTEMIE BANKOWYM

podatek bankowy: 0,44%, aktywa do 4 mld PLN zwolnione z podatku, dla tzw. SKOKÓW=0%:

1. STRATY 2015r. ok.95 mld PLN - na wartościach aktywów w OFE + PZU + inwestorzy indywidualni + papiery dłużne + koszty spadku wzrostu PKB w stosunku do tego jaki można by było osiągną bez tego REPRESYJNEGO Podatku( związane z zachowaniem konsumentów, banków i kosztu kapitału).

Straty w 2015r. ok 95 mld PLN i czasowe przesunięcie strat corocznych na 2016r,…..…,….….,…….

1 .STRATY2015r. ok. 95 mld PLN w 2015 r.

2. od 2016 r. i kolejnych latach, Corocznie w PROCENTACH:

Podatek Bankowy=0,44% * (1,050 bilon mld PLN/rocznie)= ok. 4,62mld PLN
Przychody Łącznie ok. 5,60 mld PLN = 4,85mld PLN + ok. 0,75 mld PLN (dodatkowe łącznie)

Baza do obliczeń wpływu: urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) =(12,5–16,5) mld PLN
STRATA=Koszty(uroczn.) - Przychody(uroczn.) =(12,5-16,5)mldPLN – 5,6mldPLN =ok.(7-11)mld PLN

Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,40-0,62)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (125-195)% w skali roku. Osobiście nie chcę być obciążany tak DROGIM kredytem dla realizacji tego PROJEKTU. Skarb Państwa i Samorządy zadłużają się, obciążając MNIE kredytami o koszcie rzędu (3-5)% w skali roku i mnie to wystarczy. Udział kredytów w PKB ok.60% ok. 1 bilion PLN - Skarb Państwa obsługa, emisje, rolowania, Samorządy to samo, Przedsiębiorcy: linie, bieżące, inwestycyjne, obligacje, Konsumenci indywidualni: hipoteczne, konsumpcyjne, chwilówki itd.

Podsumowanie:
To co rząd proponuje to może być zamęt na rynku kapitałowym, zubożenie społeczeństwa, trwałe świadome obniżanie długoterminowego PKB, w stosunku do PKB bez tych obciążeń podatkowych. NBP nie przeprowadziło analiz w przedmiotowej sprawie. Węgry obniżają wysokość tego podatku wprowadzonego w 2010 r. z 0,53% do 0,31% w roku 2016 r. i będą go ZMNIEJSZAĆ dalej w latach 2017-2019 r.. ( dlaczego ?!, skoro jest taki POŻYTECZNY ! ).

Podatek jest liczony od (1 bilon 050 mld PLN)*0,44% = ok. 4,62 mld PLN, aktywa własne banków to tylko ok. 150 mld PLN, reszta to NASZE pieniądze !(1 bilion 100 mld/PLN to depozyty obywateli, przedsiębiorców, samorządów, itd.). Oczywiście bierzemy pod uwagę, ze pasywa=aktywa banków.
Ściśle aktywami są udzielone, udzielane KREDYTY.

„Pozytywnym skutkiem” i w kalkulacji uwzględnionym będzie poszukiwanie dalszych, znacznych obniżek kosztów działalności operacyjnej banków. Opisałbym go mianem „rewolucyjny”.

Następnym „pozytywnym efektem”(sarkazm) z tak wprowadzonego podatku będzie moim zdaniem polepszenie wyników w sprawozdaniach finansowych SKOKÓW, choć niekoniecznie musi mieć on trwały charakter, a wszystko w ramach skoku SKOKÓW na udziały rynkowe.
Na to też należy zwrócić uwagę, aby posłowie nie wprowadzali USTAW, które zaszkodziłyby także gospodarce i WSZYSTKIM kredytobiorcom !!! - mam dość idiotyzmów

Skrót:
tego nie da się usprawiedliwić !!!

przychód łączny od banków= 5,6 mld PLN łącznie z korzyściami podatkowymi i innymi

koszty = (12,5-16,5) mld PLN,

a po uwzględnieniu niższego CIT przyjęto 1 mld PLN (o czym poniżej)

Koszt łączne= (13,5-17,5) mld PLN

koszt kapitału w % = (140-215)% rocznie,

STRATA=ok.(8-12) mld PLN
Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,45-0,69)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku).

Podatek Bankowy

Banki zagraniczne od 2016 r. wyprowadzą legalnie około 3-5 mld PLN dochodu bez opodatkowania CIT(19%), a koszty „z tego tytułu” mogą być polskich księgach uwzględnione.
Stanowi ubytek przychodu księgowego w wysokości ok. 15-25 mld PLN(wolumen kredytów) !!!.

„Wiceprezes ZBP zwrócił uwagę na jeszcze jeden element projektu - podatkiem mają być objęte polskie oddziały zagranicznych banków. - To zapewne spowoduje, że największe kredyty będą księgowały w bankach matkach, co będzie zgodne z prawem - mówił Groszek.”

Podatek CIT od banków będzie z tego powodu w roku 2016 o ok 25-35% (0,7-1 mld PLN) niższy, jak możliwy bez tego podatku___

http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/zbp-banki-beda-reagowac-na-podatek-bankowy,602693.html

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 9 ~skutek odpowiada ~I_Sekretarz_KC_PIS__

PIS "maluje" obraz rzeczywistości pt.: „Dualizm Przeciwstawnych Skutków.”

Wprowadzeniu podatku bankowego

Wystarczy, aby banki obniżyły poziom oprocentowania depozytów o 0,25 pkt % i podniosły marże o (0,75-2,00) pkt % i po problemie.

Wpływ na dochodowość sektora bankowego:

C x (0,75-2,00)% x ok.145mld PLN(kredyty) + 0,25% x ok.0,5 bilion PLN(depozyty) = ok.2,50mld PLN

C - współczynnik spłacalności w %
Spadek wolumenu kredytów z 175 mld PLN w 2015r.na 145 mld PLN w 2016r.!!!!
(spadek wolumenów kredytów nisko marżowych, głownie hipotecznych oraz księgowania zagranicą)

Prowizje i opłaty itd. też będą dostosowane wzrost o (800-1000) mln PLN
Regulacje Unijne dotyczące Kapitałów Własnych tez mają istotny średnioterminowy wpływ.

Kalkulacje marż banków nie pozwolą schodzić poniżej wartości krytycznych wynikających z analizy ryzyka produktu. Nie znaczy to, że banki całkowicie się zwiną, ale dostosują.

podatek bankowy to koszt kredytu, bo od aktywów banku. Aktywami banków są Kredyty !!!!

Uzupełnię pasywami są Depozyty
Sama branża bankowa zatrudnia ok. 170.000 osób

Wolumen nowych w ciągu roku zawieranych umów kredytowych wynosi ok. 170 mld PLN,
Wolumen kredytów obciążonych podatkiem bankowym wynosi ok. 1.050 mld PLN.
Czyli występuje dźwignia wynosząca 7,24. Aby banki ją zrównoważyły ___tylko___ poprzez marże, to marże kredytowe musiałyby wzrosnąć o ok. 0,44%*7,24= 3,19 pkt % w stosunku do marż obecnie płaconych, (to jest to słowo, że rynek tego nie do końca nie zaakceptuje, spadek sprzedaży do 145 mld PLN).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 2 ~audytPISu

przestępczy Rząd PO-PSL "okradał" państwo polskie na potęgę!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła wyniki kontroli wewnętrznej. Z audytu wynika, że poprzednie kierownictwo Agencji nie dbało o racjonalne wydawanie publicznych pieniędzy.

Obecny szef ARiMR Daniel Obajtek wskazuje, że w ciągu ośmiu lat na nagrody wydano prawie 300 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy dostali dyrektorzy wysokiego szczebla. Zaznaczył, że w ARMIR pracuje 11 tysięcy osób. Tymczasem 83 dyrektorów departamentów otrzymało ponad 10 milionów złotych. Z kolei 54 dyrektorów regionalnych otrzymało ponad 7 milionów złotych.

Z audytu wynika także, że na promocję wydano 36 milionów złotych, a na materiały promocyjne milion złotych.

Publiczne środki były też przeznaczone na szkolenia, które - według nowego kierownictwa - były tak naprawdę wyjazdami integracyjnymi.

Obajtek wytyka też poprzednim władzom Agencji zaniedbania przy wyborze firmy, która miała stworzyć system informatyczny, obsługujący wypłaty dla rolników. W ciągu ośmiu lat Agencja wydała ponad dwa miliardy złotych na systemy informatyczne, które są częściowo niesprawne. Co więcej, miliard złotych wydano na zamówienia z tak zwanej wolnej ręki, czyli bez przetargów.

Nowy prezes Agencji zapowiedział cięcia kosztów, zmiany w statucie Agencji i redukcję zatrudnienia.

W czasie poprzednich rządów Agencja podlegała Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Dziś rzecznik PSL Jakub Stefaniak powiedział, że część winy za niesprawne działanie systemu informatycznego ponosi nowa ekipa. Stefaniak dodał, że ARMIR powinna się bardziej zająć usprawnianiem wypłat dla rolników, niż prowadzeniem audytów.

KOL/IAR

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 0 ~BrawoPIS

Brawo!podstępny Rząd PO-PSL "okradał" państwo polskie na potęgę!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła wyniki kontroli wewnętrznej. Z audytu wynika, że poprzednie kierownictwo Agencji nie dbało o racjonalne wydawanie publicznych pieniędzy.

Obecny szef ARiMR Daniel Obajtek wskazuje, że w ciągu ośmiu lat na nagrody wydano prawie 300 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy dostali dyrektorzy wysokiego szczebla. Zaznaczył, że w ARMIR pracuje 11 tysięcy osób. Tymczasem 83 dyrektorów departamentów otrzymało ponad 10 milionów złotych. Z kolei 54 dyrektorów regionalnych otrzymało ponad 7 milionów złotych.

Z audytu wynika także, że na promocję wydano 36 milionów złotych, a na materiały promocyjne milion złotych.

Publiczne środki były też przeznaczone na szkolenia, które - według nowego kierownictwa - były tak naprawdę wyjazdami integracyjnymi.

Obajtek wytyka też poprzednim władzom Agencji zaniedbania przy wyborze firmy, która miała stworzyć system informatyczny, obsługujący wypłaty dla rolników. W ciągu ośmiu lat Agencja wydała ponad dwa miliardy złotych na systemy informatyczne, które są częściowo niesprawne. Co więcej, miliard złotych wydano na zamówienia z tak zwanej wolnej ręki, czyli bez przetargów.

Nowy prezes Agencji zapowiedział cięcia kosztów, zmiany w statucie Agencji i redukcję zatrudnienia.

W czasie poprzednich rządów Agencja podlegała Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Dziś rzecznik PSL Jakub Stefaniak powiedział, że część winy za niesprawne działanie systemu informatycznego ponosi nowa ekipa. Stefaniak dodał, że ARMIR powinna się bardziej zająć usprawnianiem wypłat dla rolników, niż prowadzeniem audytów.

KOL/IAR

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 8 ~BrawoPIS

PIS "maluje" obraz rzeczywistości pt.: „Dualizm Przeciwstawnych Skutków.”

Wprowadzeniu podatku bankowego

Wystarczy, aby banki obniżyły poziom oprocentowania depozytów o 0,25 pkt % i podniosły marże o (0,75-2,00) pkt % i po problemie.

Wpływ na dochodowość sektora bankowego:

C x (0,75-2,00)% x ok.145mld PLN(kredyty) + 0,25% x ok.0,5 bilion PLN(depozyty) = ok.2,50mld PLN

C - współczynnik spłacalności w %
Spadek wolumenu kredytów z 175 mld PLN w 2015r.na 145 mld PLN w 2016r.!!!!
(spadek wolumenów kredytów nisko marżowych, głownie hipotecznych oraz księgowania zagranicą)

Prowizje i opłaty itd. też będą dostosowane wzrost o (800-1000) mln PLN
Regulacje Unijne dotyczące Kapitałów Własnych tez mają istotny średnioterminowy wpływ.

Kalkulacje marż banków nie pozwolą schodzić poniżej wartości krytycznych wynikających z analizy ryzyka produktu. Nie znaczy to, że banki całkowicie się zwiną, ale dostosują.

podatek bankowy to koszt kredytu, bo od aktywów banku. Aktywami banków są Kredyty !!!!

Uzupełnię pasywami są Depozyty
Sama branża bankowa zatrudnia ok. 170.000 osób

Wolumen nowych w ciągu roku zawieranych umów kredytowych wynosi ok. 170 mld PLN,
Wolumen kredytów obciążonych podatkiem bankowym wynosi ok. 1.050 mld PLN.
Czyli występuje dźwignia wynosząca 7,24. Aby banki ją zrównoważyły ___tylko___ poprzez marże, to marże kredytowe musiałyby wzrosnąć o ok. 0,44%*7,24= 3,19 pkt % w stosunku do marż obecnie płaconych, (to jest to słowo, że rynek tego nie do końca nie zaakceptuje, spadek sprzedaży do 145 mld PLN).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 8 ~audytPISu

__Jesteśmy bezkonkurencyjni, Liga Mistrzów___

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo płaci 2,40-3,15 złotych !!!

Prognoza z Lipca 2015 r. mówi o koszcie 95 mld PLN dla Rynku Kapitałowego w 2015 r.
i kosztach NETTO(spadek wzrostu PKB) corocznych(8-12) mld PLN pomnożona przez zagregowany współczynnik wzrostu podstawy opodatkowania w okresie obowiązywania podatku bankowego, do roku, na który jest liczony podatek bankowy.
Firmy Ubezpieczeniowe zapłacą ok 0,5 mld podatku bankowego rocznie.

Podatek Bankowy „Sprzedany” LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.

Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
- wymuszony „ techniczny ” wzrost kosztów kapitału, ze względu na „ techniczną ” zmianę środowiska w jakim funkcjonują banki,
- pogorszyć sprawność działania mechanizmu, powodując „ przejściowy ” okres adaptacyjny, do momentu zrównoważenia ryzyk, także ryzyk w całym SYSTEMIE BANKOWYM

podatek bankowy: 0,44%, aktywa do 4 mld PLN zwolnione z podatku, dla tzw. SKOKÓW=0%:

1. STRATY 2015r. ok.95 mld PLN - na wartościach aktywów w OFE + PZU + inwestorzy indywidualni + papiery dłużne + koszty spadku wzrostu PKB w stosunku do tego jaki można by było osiągną bez tego REPRESYJNEGO Podatku( związane z zachowaniem konsumentów, banków i kosztu kapitału).

Straty w 2015r. ok 95 mld PLN i czasowe przesunięcie strat corocznych na 2016r,…..…,….….,…….

1 .STRATY2015r. ok. 95 mld PLN w 2015 r.

2. od 2016 r. i kolejnych latach, Corocznie w PROCENTACH:

Podatek Bankowy=0,44% * (1,050 bilon mld PLN/rocznie)= ok. 4,62mld PLN
Przychody Łącznie ok. 5,60 mld PLN = 4,85mld PLN + ok. 0,75 mld PLN (dodatkowe łącznie)

Baza do obliczeń wpływu: urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) =(12,5–16,5) mld PLN
STRATA=Koszty(uroczn.) - Przychody(uroczn.) =(12,5-16,5)mldPLN – 5,6mldPLN =ok.(7-11)mld PLN

Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,40-0,62)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (125-195)% w skali roku. Osobiście nie chcę być obciążany tak DROGIM kredytem dla realizacji tego PROJEKTU. Skarb Państwa i Samorządy zadłużają się, obciążając MNIE kredytami o koszcie rzędu (3-5)% w skali roku i mnie to wystarczy. Udział kredytów w PKB ok.60% ok. 1 bilion PLN - Skarb Państwa obsługa, emisje, rolowania, Samorządy to samo, Przedsiębiorcy: linie, bieżące, inwestycyjne, obligacje, Konsumenci indywidualni: hipoteczne, konsumpcyjne, chwilówki itd.

Podsumowanie:
To co rząd proponuje to może być zamęt na rynku kapitałowym, zubożenie społeczeństwa, trwałe świadome obniżanie długoterminowego PKB, w stosunku do PKB bez tych obciążeń podatkowych. NBP nie przeprowadziło analiz w przedmiotowej sprawie. Węgry obniżają wysokość tego podatku wprowadzonego w 2010 r. z 0,53% do 0,31% w roku 2016 r. i będą go ZMNIEJSZAĆ dalej w latach 2017-2019 r.. ( dlaczego ?!, skoro jest taki POŻYTECZNY ! ).

Podatek jest liczony od (1 bilon 050 mld PLN)*0,44% = ok. 4,62 mld PLN, aktywa własne banków to tylko ok. 150 mld PLN, reszta to NASZE pieniądze !(1 bilion 100 mld/PLN to depozyty obywateli, przedsiębiorców, samorządów, itd.). Oczywiście bierzemy pod uwagę, ze pasywa=aktywa banków.
Ściśle aktywami są udzielone, udzielane KREDYTY.

„Pozytywnym skutkiem” i w kalkulacji uwzględnionym będzie poszukiwanie dalszych, znacznych obniżek kosztów działalności operacyjnej banków. Opisałbym go mianem „rewolucyjny”.

Następnym „pozytywnym efektem”(sarkazm) z tak wprowadzonego podatku będzie moim zdaniem polepszenie wyników w sprawozdaniach finansowych SKOKÓW, choć niekoniecznie musi mieć on trwały charakter, a wszystko w ramach skoku SKOKÓW na udziały rynkowe.
Na to też należy zwrócić uwagę, aby posłowie nie wprowadzali USTAW, które zaszkodziłyby także gospodarce i WSZYSTKIM kredytobiorcom !!! - mam dość idiotyzmów

Skrót:
tego nie da się usprawiedliwić !!!

przychód łączny od banków= 5,6 mld PLN łącznie z korzyściami podatkowymi i innymi

koszty = (12,5-16,5) mld PLN,

a po uwzględnieniu niższego CIT przyjęto 1 mld PLN (o czym poniżej)

Koszt łączne= (13,5-17,5) mld PLN

koszt kapitału w % = (140-215)% rocznie,

STRATA=ok.(8-12) mld PLN
Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,45-0,69)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku).

Podatek Bankowy

Banki zagraniczne od 2016 r. wyprowadzą legalnie około 3-5 mld PLN dochodu bez opodatkowania CIT(19%), a koszty „z tego tytułu” mogą być polskich księgach uwzględnione.
Stanowi ubytek przychodu księgowego w wysokości ok. 15-25 mld PLN(wolumen kredytów) !!!.

„Wiceprezes ZBP zwrócił uwagę na jeszcze jeden element projektu - podatkiem mają być objęte polskie oddziały zagranicznych banków. - To zapewne spowoduje, że największe kredyty będą księgowały w bankach matkach, co będzie zgodne z prawem - mówił Groszek.”

Podatek CIT od banków będzie z tego powodu w roku 2016 o ok 25-35% (0,7-1 mld PLN) niższy, jak możliwy bez tego podatku___

http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/zbp-banki-beda-reagowac-na-podatek-bankowy,602693.html

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 1 ~audytPISu

podstępny Rząd PO-PSL "okradał" państwo polskie na potęgę!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła wyniki kontroli wewnętrznej. Z audytu wynika, że poprzednie kierownictwo Agencji nie dbało o racjonalne wydawanie publicznych pieniędzy.

Obecny szef ARiMR Daniel Obajtek wskazuje, że w ciągu ośmiu lat na nagrody wydano prawie 300 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy dostali dyrektorzy wysokiego szczebla. Zaznaczył, że w ARMIR pracuje 11 tysięcy osób. Tymczasem 83 dyrektorów departamentów otrzymało ponad 10 milionów złotych. Z kolei 54 dyrektorów regionalnych otrzymało ponad 7 milionów złotych.

Z audytu wynika także, że na promocję wydano 36 milionów złotych, a na materiały promocyjne milion złotych.

Publiczne środki były też przeznaczone na szkolenia, które - według nowego kierownictwa - były tak naprawdę wyjazdami integracyjnymi.

Obajtek wytyka też poprzednim władzom Agencji zaniedbania przy wyborze firmy, która miała stworzyć system informatyczny, obsługujący wypłaty dla rolników. W ciągu ośmiu lat Agencja wydała ponad dwa miliardy złotych na systemy informatyczne, które są częściowo niesprawne. Co więcej, miliard złotych wydano na zamówienia z tak zwanej wolnej ręki, czyli bez przetargów.

Nowy prezes Agencji zapowiedział cięcia kosztów, zmiany w statucie Agencji i redukcję zatrudnienia.

W czasie poprzednich rządów Agencja podlegała Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Dziś rzecznik PSL Jakub Stefaniak powiedział, że część winy za niesprawne działanie systemu informatycznego ponosi nowa ekipa. Stefaniak dodał, że ARMIR powinna się bardziej zająć usprawnianiem wypłat dla rolników, niż prowadzeniem audytów.

KOL/IAR

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 8 ~audytPISu

Majstersztyk socjotechniki przy wykorzystaniu WIEDZY makroekonomicznej. BRAWO !!!

Udział podatku bankowego jako źródło obsługi programu 500+ to tylko 25% z 23mld PLN jego rocznych kosztów (założenie 5,5mld/23mld, projekcja wykonania 3,5mld/23mld w skali jednego roku).
Negatywne jego skutki oddziaływania są niejako PRZYKRYTE pozytywnym wpływem podatkowym do budżetu z konsumpcji czego zwykły obywatel "nie zauważy".

Jego negatywny wpływ w wysokości ok.________8-12mldPLN, 0,5 % PKB rocznie________,
(tj. STADKU tempa wzrostu PKB). Obywatel ma prawo tego rozumieć, bądź byłbym zdziwiony, gdyby wszyscy rozumieli.

Oczywiście jest jeszcze problem LUKI dochodowo-wydatkowej ______ok. 18mld PLN_______, który to problem nie został rozwiązany. Podatek handlowy ma przynieść 1,5mld PLN, a uszczelnienie VAT 2,5mld PLN w skali roku.

Pozostaje luka w budżecie ok. __14mld PLN__, w wartościach netto:____ok.12,5mldPLN

mf Szałamacha i premier Szydło już zapowiedzieli brak obniżki VAT na 22% w 2017r, co nie wyklucza podwyżki o 2 pkt.%. Tyle właśnie potrzeba, aby tę lukę w 80% wypełnić.

PIS przecież nie kłamał, bo powiedział, że nie będzie obniżki VAT w 2017 r, co nie wyklucza jego podwyżki
Potwierdzenie tego „przecieku” jest jego uwiarygodnieniem.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/916044,obnizka-vat-2017-r-budzet.html

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz