REKLAMA

KE chce równych płac dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę

2021-03-04 13:41
publikacja
2021-03-04 13:41
KE chce równych płac dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę
KE chce równych płac dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę
fot. fizkes/Shutterstock.com /

Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą "przejrzystości wynagrodzeń", mając na celu "zagwarantowanie na terytorium całej UE równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę".

Jest to jeden z priorytetów przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen.

W propozycji określono środki na rzecz przejrzystości wynagrodzeń, takie jak informowanie osób ubiegających się o pracę o wynagrodzeniu, prawo do informacji o poziomie wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę, a także zobowiązanie dużych przedsiębiorstw do składania sprawozdań dotyczących zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

Zgodnie z propozycją, pracodawcy nie będą mogli zwracać się do osób ubiegających się o pracę o informacje na temat ich wynagrodzenia w przeszłości, będą musieli także udostępniać na wniosek pracownika zanonimizowane dane dotyczące wynagrodzeń. Pracownicy będą mieli też prawo do odszkodowania z tytułu dyskryminacji płacowej.

"Nowe środki, które uwzględniają wpływ pandemii Covid-19 zarówno na pracodawców, ale także na kobiety, które kryzys dotknął szczególnie dotkliwie, zwiększą świadomość na temat warunków wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i udostępnią pracodawcom i pracownikom lepsze narzędzia walki z problemem dyskryminacji płacowej w miejscu pracy. Środki zostaną ukierunkowane na szereg istotnych czynników przyczyniających się do istniejącej różnicy w wynagrodzeniach. Ma to szczególne znaczenie w kontekście pandemii Covid-19, która pogłębia nierówności płci i zwiększa ryzyko narażenia kobiet na ubóstwo" - podała KE.

Przewodnicząca von der Leyen powiedziała w czwartek, że taka sama praca zasługuje na takie samo wynagrodzenie. "Aby zapewnić równe wynagrodzenie, niezbędna jest przejrzystość. Kobiety muszą wiedzieć, czy są sprawiedliwie traktowane przez pracodawców. Jeżeli tak nie jest, muszą mieć możliwość podjąć walkę i uzyskać to, na co zasługują" - zaznaczyła.

Wiceprzewodnicząca KE ds. wartości Viera Jourova powiedziała, że najwyższy czas, aby kobiety i mężczyźni uzyskali możliwość dochodzenia swoich praw.

"Chcemy wzmocnić pozycję osób starających się o pracę i pracowników, udostępniając narzędzia pozwalające na domaganie się sprawiedliwego wynagrodzenia oraz dochodzenie swoich praw. Pracodawcy muszą zadbać o przejrzystość, jeżeli chodzi o politykę płac. Nie ma już miejsca na podwójne standardy, których nic nie usprawiedliwia" - wskazała.

Zdaniem komisarz UE ds. równości Heleny Dalli, propozycja KE pozwoli na "zakończenie dyskryminacji ze względu na płeć w kontekście wynagrodzeń, a także na wykrywanie i zwalczanie problemu, który pragniemy wyeliminować od czasu przyjęcia traktatu rzymskiego w 1957 roku". "Kobiety zasługują na należyte uznanie, równe traktowanie i ocenę ich pracy, a Komisja jest zdecydowana zadbać o to, by ich miejsca pracy spełniały ten cel" - wskazała.

We wniosku ustawodawczym skupiono się na dwóch podstawowych elementach równości wynagrodzeń: na środkach zapewniających pracownikom i pracodawcom przejrzystość wynagrodzeń oraz na lepszym dostępie ofiar dyskryminacji płacowej do wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z propozycją KE, pracodawcy będą musieli przedstawić informacje o początkowym poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale w ogłoszeniu o naborze lub przed rozmową kwalifikacyjną. Pracodawcy nie będą mogli zadawać potencjalnym pracownikom pytania o wynagrodzenie otrzymywane przez nich w przeszłości.

Pracownicy będą mieli prawo do zwrócenia się do pracodawcy o informacje dotyczące indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia w podziale na płeć w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

Zgodnie z propozycją, pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób muszą publikować informacje na temat zróżnicowania wynagrodzeń pracowników płci żeńskiej i męskiej w swoich przedsiębiorstwach. Na potrzeby wewnętrzne powinni również udostępniać informacje dotyczące zróżnicowania wynagrodzeń pracowników płci żeńskiej i męskiej w podziale na kategorie pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

Jeżeli sprawozdania wykażą zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć na poziomie co najmniej 5 proc., a pracodawca nie może uzasadnić różnicy czynnikami neutralnymi pod względem płci, taki pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzenia we współpracy z przedstawicielami pracowników.

Projekt zakłada, że pracownicy, którzy doświadczyli dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, mogą otrzymać rekompensatę, w tym zaległe wynagrodzenie i powiązane premie lub świadczenia rzeczowe.

Udowodnienie, iż nie występuje dyskryminacja płacowa, będzie automatycznie obowiązkiem pracodawcy. Państwa członkowskie UE powinny ustanowić konkretne kary za naruszenie zasady równości wynagrodzeń, w tym określić minimalny poziom grzywien. Organy ds. równości i przedstawiciele pracowników będą mogli występować w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w imieniu pracowników, a także mogą pokierować roszczeniami zbiorowymi dotyczącymi równości wynagrodzeń.

We wniosku uwzględniono obecną trudną sytuację pracodawców, w szczególności w sektorze prywatnym, i zadbano o proporcjonalność środków, zapewniając elastyczność małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz zachęcając państwa członkowskie UE do wykorzystywania dostępnych zasobów na potrzeby udostępniania danych. Roczne koszty sprawozdawczości dotyczącej wynagrodzeń, ponoszone przez jedną firmę, szacuje się na 379–890 euro w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników.

Projekt zostanie przedłożony do przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Po jego przyjęciu państwa członkowskie UE będą miały dwa lata na transponowanie dyrektywy do prawa krajowego i przekazanie właściwych aktów Komisji Europejskiej.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/

Źródło:PAP
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (13)

dodaj komentarz
blablak
Jak dobrze ze mam b2b i szczegoly mojego kontraktu to sprawa moja i firmy klienta :>
jas2
Rasistą, faszystą czy męskim szowinistą jest ten, kto dzieli ludzi na rasy, narody, kobiety i mężczyzn, zmuszając innych do określonych zachowań.

Zmusza innych do kochania innych ras, innych narodów a nawet płci.

W życiu nie przyszłoby mi do głowy kogokolwiek dyskryminować, ale skoro tyle się o tym mówi,
Rasistą, faszystą czy męskim szowinistą jest ten, kto dzieli ludzi na rasy, narody, kobiety i mężczyzn, zmuszając innych do określonych zachowań.

Zmusza innych do kochania innych ras, innych narodów a nawet płci.

W życiu nie przyszłoby mi do głowy kogokolwiek dyskryminować, ale skoro tyle się o tym mówi, to może tak wszyscy robią i może ja też tak powinienem?
jes
Pełna zgoda !!!
Rozumiem, że również wnioskują o równy wiek emerytalny, równy kodeks pracy itd.
Brawo !!!
blablak
Identyczny tacierzynski jak macierzynski, skoro sa dni ekstra dla kobiet na urlop menstruacyjny to identyczna liczba dni wolnych dla facetow. A i parytety w szkolach, przedszkolach oraz kopalniach.
takeda83
jako hipotetyczny pracodawca uważam że typowy mężczyzna w pracach typowo fizycznych (ale nie tylko w takich) jest więcej wart od typowej kobiety która jest średnio : słabsza, niższa, do tego może zajść w ciąże ,częściej chodzi na zwolnienia czy bierze wolne ze względów macierzyńskich bo bardziej, lepiej nadają jako hipotetyczny pracodawca uważam że typowy mężczyzna w pracach typowo fizycznych (ale nie tylko w takich) jest więcej wart od typowej kobiety która jest średnio : słabsza, niższa, do tego może zajść w ciąże ,częściej chodzi na zwolnienia czy bierze wolne ze względów macierzyńskich bo bardziej, lepiej nadają się zazwyczaj do tego od mężczyzny i to jest piękne bo każdy ma swoje naturalne role które jest w stanie lepiej odgrywać od sztucznych podziałów na siłę narzucanych przez rwy kulszowe kalifatów europejskich. czemu szef ma płacić tyle samo kobietą? to może niech dźwigają tyle samo co mężczyźni o wieku emerytalnym nie wspomnę i wielu innych przywilejach.... ps. kocham kobiety za to kim są za to że nie są takie jak JA
newcommer
Komisja Europejska to jednak faszystowska organizacja. Nie istnieje podział na kobiety i mężczyźni. Jest wiele płci np. osobi binarne i nie. Dlaczego mamy zostać w UE która wyklucza?
jas2
Nie żartuj sobie, bo oni naprawdę "poprawią" tą ustawę o 10 płci i inne równie mądre rzeczy.
lampeduza
Czy EU uregulowała już krzywiznę banana? Czy EU uregulowała już czy miejsca w zarządach są sprawiedliwie rozłożone między osoby niskie i wysokie? Politycy i urzędnicy - czy istnieje granica ich władzy?
set79
Jak się to ma różnic w placach na tym samym stanowisku w przypadku osób tej samej płci?
mknowak
Teoretycznie to o czym piszesz jest zabronione i nie ma takiego zjawiska przynajmniej w Polsce w praktyce mam to w firmie i póki nikt nie doniesie do PiP to nikogo to nie interesuje.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki