REKLAMA

Jeszcze poczekamy na rewolucję w najmie

2017-08-28 07:00
publikacja
2017-08-28 07:00
Jeszcze poczekamy na rewolucję w najmie
Jeszcze poczekamy na rewolucję w najmie
fot. Jerzy Dudek / / FORUM

Rzecznik Praw Obywatelskich niedawno apelował do prezydenta w sprawie zasad eksmisji. Według oceny RPO, uczestnicy programu "Mieszkanie Plus" będą pozbawieni elementarnej ochrony przed bezdomnością. Warto zdawać sobie sprawę, że zasady eksmisji, które rząd wprowadza w ramach „Mieszkania Plus” są podobne do tych, które od siedmiu lat funkcjonują jako element najmu okazjonalnego. Rewolucyjne zmiany nie będą też dotyczyły gwarancji lokalu socjalnego, bo rząd ugiął się pod naciskiem opinii publicznej i organizacji broniących praw lokatorów.  

fot. / / YAY Foto

Niektóre osoby nadal będą trudne do usunięcia z lokalu

Wspomniana już rezygnacja rządu z liberalizacji zasad najmu dotyczy gwarancji mieszkania socjalnego dla niektórych grup najemców. Obecnie sąd nie może orzec braku prawa do lokalu socjalnego dla osoby, która zasiedla lokal komunalny, spółdzielczy, społeczny-czynszowy (TBS), nie posiada innego lokum i jest:

  • kobietą w ciąży,
  • osobą obłożnie chorą,
  • osobą niepełnosprawną albo jej opiekunem,
  • małoletnim albo jego opiekunem,
  • osobą ubezwłasnowolnioną albo jej opiekunem,
  • emerytem lub rencistą uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej,
  • osobą bezrobotną albo spełniającą inne kryteria określone w uchwale rady gminy.

W ramach planowanych zmian (patrz projekt numer UD66), rząd chciał znieść gwarancję lokalu socjalnego dla wymienionych powyżej lokatorów z mieszkań komunalnych, spółdzielczych i społecznych-czynszowych. Taka zmiana skutkowałaby dokładniejszym badaniem sytuacji eksmitowanego przez sąd. Planowane rozwiązanie wzbudziło jednak kontrowersje i spory opór (m.in. ze strony stowarzyszeń lokatorskich). Dlatego rząd ugiął się pod naciskiem opinii społecznej. Nowy projekt ustawy zmieniającej zasady eksmisji (patrz projekt numer UD99), nie wprowadza zasadniczych zmian dotyczących gwarancji mieszkania socjalnego.

Bardziej istotna wydaje się planowana modyfikacja kontrowersyjnego artykułu z kodeksu postępowania cywilnego. Mowa o artykule 1046 kodeksu postępowania cywilnego, który został zmieniony w 2011 r. Zmiana art. 1046 KPC wprowadziła możliwość wykonania eksmisji do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych, jeżeli dana osoba nie ma prawa do innego lokum i czeka na pomieszczenie tymczasowe od gminy dłużej niż 6 miesięcy. Takie rozwiązanie pozwalające na usprawnienie procedury eksmisyjnej spotkało się z mocną krytyką działaczy społecznych i stowarzyszeń lokatorskich. Dlatego w ramach nowych regulacji (patrz projekt numer UD99) rząd chce wyeliminować możliwość eksmisji do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych po półrocznym oczekiwaniu na pomieszczenie tymczasowe.

Najem instytucjonalny nie wprowadza dużych zmian…

Rewolucyjnych zmian nie można się spodziewać po przepisach wprowadzających najem instytucjonalny. Te przepisy niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw RP, stanowią część ustawy powołującej do życia Krajowy Zasób Nieruchomości i mają związek ze stopniowym wdrażaniem programu "Mieszkanie Plus". Między innymi na potrzeby tego programu, rząd ustanowił najem instytucjonalny, czyli formę najmu oferowaną wyłącznie przez przedsiębiorców.

Wspomniany najem instytucjonalny w praktyce nie jest nowatorskim rozwiązaniem, lecz instytucją prawną podobną do znanego już najmu okazjonalnego. Nowe regulacje przywracają sytuację sprzed listopada 2013 roku, kiedy najem okazjonalny był dostępny wyłącznie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali. Zgodnie z nowym podziałem najem okazjonalny (na praktycznie niezmienionych zasadach) będzie można oferować tylko poza działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji najem instytucjonalny, czyli rozwiązanie podobne do najmu okazjonalnego, ale zarezerwowane wyłącznie dla firm.

Podobieństwa między najmem instytucjonalnym i najmem okazjonalnym są bardzo widoczne. Najemca wybierający to pierwsze rozwiązanie (np. w ramach programu "Mieszkanie Plus") również musi podpisać notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Różnica polega na tym, że przyszły lokator nie deklaruje posiadania lokum na wypadek eksmisji (tak jak w przypadku najmu okazjonalnego). Według przepisów wprowadzających najem instytucjonalny osoba wybierająca taki wariant musi oświadczyć, że wie o braku przysługującego jej mieszkania socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego. Brak prawa lokatora do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego sprawia, że eksmisja wykonywana w ramach najmu instytucjonalnego będzie stosunkowo szybka.

Ze względu na specyficzny charakter najmu instytucjonalnego z takiej opcji powinny korzystać tylko osoby, które posiadają zapasowe lokum na wypadek eksmisji (np. dom rodziców). Jeżeli najemcy będą postępować rozsądnie, to wprowadzenie instytucjonalnej formy najmu, na pewno nie skończy się wieloma eksmisjami do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych. Obawy o sytuację najemców byłyby bardziej uzasadnione, gdyby rząd zdecydował się na istotną liberalizację zasad eksmisji w ramach tradycyjnego najmu. Na razie taka zmiana wydaje się jednak mało prawdopodobna.

Andrzej Prajsnar

Źródło:
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (5)

dodaj komentarz
jaros230
Odpowiedzialne za kształtowanie polityki społecznej i socjalnej są instytucje państwowe, w końcu wszyscy płacimy na to podatki. Te instytucje powinny ponosić ciężar finansowy ochrony niezamożnej części społeczeństwa lub po prostu tych, których spotkało „zdarzenie losowe”. Przerzucanie odpowiedzialności finansowej Odpowiedzialne za kształtowanie polityki społecznej i socjalnej są instytucje państwowe, w końcu wszyscy płacimy na to podatki. Te instytucje powinny ponosić ciężar finansowy ochrony niezamożnej części społeczeństwa lub po prostu tych, których spotkało „zdarzenie losowe”. Przerzucanie odpowiedzialności finansowej na prywatnego właściciela nieruchomości to czysta komuna (no, ale w końcu żyjemy w komunistycznej Europie). Okres przejściowy, związany ze strukturą własnościową i brakiem mieszkań w Polsce już dawno minął i moim zdaniem utrzymywanie tego stanu rzeczy nie powinno mieć dłużej miejsca. Z drugiej strony nie jestem za zupełną wolną „amerykanką” i bezdomnymi na ulicach jak w San Francisco, ale w tych sprawach powinien decydować sąd i wydawać wyroki o eksmisji, również na bruk, jeśli nie są to przypadki szczególnie chronione.
wilanow
Nigdy nie rozumiałem jak można dopuścić do sytuacji, w której Właściciel nie ma prawa rozporządzać własnością wedle własnego uznania. Najemca nie płaci - to Właściciel ma mieć prawo i wsparcie policji żeby takiego delikwenta usunąć natychmiast. To prpste przecież.... a skoro pisprawo rozdaje Polskę nierobom Nigdy nie rozumiałem jak można dopuścić do sytuacji, w której Właściciel nie ma prawa rozporządzać własnością wedle własnego uznania. Najemca nie płaci - to Właściciel ma mieć prawo i wsparcie policji żeby takiego delikwenta usunąć natychmiast. To prpste przecież.... a skoro pisprawo rozdaje Polskę nierobom to wpadli na pomysł czemu nie rozdać własności prywatnej, na którą niektórzy zapracowali??? Co za dno. Po prostu: dla nierobów i cfaniakóf: dobra zmiana.
zamknackw
Nie, ponieważ rynek najmu mieszkań w PL to nie USA, gdzie możesz sobie od razu brać nowe. A jest coś takiego jak "zdarzenia losowe" za które najemca nie ponosi odpowiedzialności, a zdarzenia te mogą prowadzić do utraty dochodu. A z szukaniem pracy to wiadomo jak w PL, pracodawcom wydaje się że tu jest USA, i Nie, ponieważ rynek najmu mieszkań w PL to nie USA, gdzie możesz sobie od razu brać nowe. A jest coś takiego jak "zdarzenia losowe" za które najemca nie ponosi odpowiedzialności, a zdarzenia te mogą prowadzić do utraty dochodu. A z szukaniem pracy to wiadomo jak w PL, pracodawcom wydaje się że tu jest USA, i w takim klimacie to życie zawodowe się odbywa - jakieś multipoziomowe rekrutacje i srelele morele, a w ofercie kilka tyś na rękę.
opo2 odpowiada zamknackw
od zdarzeń losowych jest ubezpieczenie, a nie garnuszek wynajmującego.
Jak weźmiesz kredyt w banku na mieszkanie i stracisz pracę to też będziesz mówił w banku, że nie zapłacisz raty kredytu, bo nie masz pracy? Powodzenia w prawdziwym życiu życzę.
fakty odpowiada zamknackw
Praca w Polsce jest, tylko trzeba ruszyć tyłek spod Ełku w miejsca gdzie szukają ludzi z kwalifikacjami jakimi dysponujesz. Ale Polak nie wyjedzie za praca dalej niż do sąsiedniego powiatu albo do Londynu. W US ludzie w ciągu tygodnia są w stanie przenieść się kilka tysięcy kilometrów za dobrą posadą.

Powiązane: Mieszkanie Plus

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki