Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej?

Zdarza się, że forma opodatkowania wybrana w trakcie zakładania firmy lub w toku prowadzenia działalności gospodarczej, przestaje być optymalna. Co decyduje o zmianie sposobu opodatkowania i jak tego dokonać?

Jakie formy opodatkowania są dostępne?


Przedsiębiorca może rozliczać się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), kartą podatkową, na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkiem liniowym. Podczas zakładania firmy zasady ogólne są domyślne, natomiast pozostałe trzy formy opodatkowania wymagają złożenia odpowiedniego wniosku do urzędu skarbowego.

Kiedy i jaki wniosek złożyć, aby zmienić formę opodatkowania?


Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20 stycznia każdego roku. Zgłoszenie to, składane we właściwym dla przedsiębiorcy urzędzie skarbowym, odnosi się do opodatkowania w bieżącym roku podatkowym (tj. od 1 stycznia danego roku). Termin ten nie dotyczy tylko szczególnych przypadków przejścia z ryczałtu na zasady ogólne, które zostały opisane poniżej.

Potrzebujesz więcej informacji
o podatkach?
Skorzystaj z naszego
Niezbędnika przedsiębiorcy i podatnika

Zgłoszenie zawiadamiające urząd skarbowy o wyborze karty podatkowej dokonuje się na formularzu PIT-16. Natomiast w przypadku innych zmian formy opodatkowania, przepisy nie określają wzorów formularzy. W związku z tym przedsiębiorca samodzielnie sporządza wniosek do urzędu skarbowego o zmianę formy opodatkowania.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej)


Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej to domyślna forma opodatkowania. Oznacza to, że przedsiębiorca musi rozliczać się według skali podatkowej, jeśli nie powiadomi urzędu skarbowego, że wybiera inny sposób rozliczenia. Stawki podatku dochodowego wynoszą 18% i 32%. Są uzależnione od wysokości dochodu, czyli od tzw. progów podatkowych.

Skala podatkowa pozwala na odliczenie od przychodu kosztów związanych z prowadzeniem firmy oraz składek ZUS, a także uwzględnia kwotę wolną od podatku. Przedsiębiorca może również korzystać z ulg podatkowych. To sprawia, że skala podatkowa jest chętnie wybierana przez jednoosobowe firmy, dla których nie są istotne zalety karty podatkowej i ryczałtu. Przedsiębiorca jest jednak zobowiązany do prowadzenia księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Karta podatkowa


Firma, która wybrała kartę podatkową, jest zwolniona z obowiązku prowadzenia księgowości. Przedsiębiorca, który wybrał kartę podatkową musi co miesiąc wpłacić określony dla niego podatek. Jest to stała kwota, która nie ma nic wspólnego z przychodami i kosztami działalności. Ponadto, przedsiębiorca, który zdecydował się na kartę podatkową nie musi składać rocznego zeznania podatkowego dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.Nie każdy przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową. Przepisy szczegółowo określają rodzaje działalności gospodarczych podlegających opodatkowaniu kartą podatkową. Są to różnego rodzaju działalności rzemieślnicze, usługowo-wytwórcze i usługowe, w tym niektóre wolne zawody. Szczegółowe kryteria dotyczące karty podatkowej można znaleźć w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z dnia 20.11.1998 r.).

Wysokość podatku przy rozliczeniu kartą podatkową jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników zatrudnionych w firmie oraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której działa przedsiębiorstwo. Kwota podatku, którą opłaca przedsiębiorca może być pomniejszona jedynie o zapłaconą przez niego składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Żadne inne odliczenia lub ulgi podatkowe nie przysługują. Przykładowo właściciel myjni samochodowej w Warszawie zatrudniający jednego pracownika płaci 732 zł podatku. Kosmetyczka z miejscowości od 5 do 50 tys. mieszkańców bez zatrudnionych pracowników płaci 154 zł. Natomiast taksówkarz wożący pasażerów w miastach powyżej 0,5 mln mieszkańców płaci 242 zł podatku miesięcznie.

Czy warto przejść na kartę podatkową?


Jeśli działalność danej firmy mieści się w ustawowych kryteriach dotyczących karty podatkowej, można rozważyć zmianę na taką formę opodatkowania. Przejście na kartę podatkową jest korzystne dla przedsiębiorstw o stałych i wysokich przychodach oraz niewielkich kosztach. Tę formę rozliczenia zapewne docenią także osoby, które chcą zaoszczędzić na usługach księgowych lub zminimalizować formalności związane z rozliczeniami podatkowymi. Z pewnością nie jest to dobra forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy odnotowują straty, ponieważ podatek wynikający z karty podatkowej zawsze trzeba opłacać.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Podatek ryczałtowy wyliczany jest od przychodu osiąganego przez przedsiębiorcę, bez uwzględnienia kosztów związanych z działalnością, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie można zastosować żadnych ulg podatkowych. Stawki podatku ryczałtowego wynoszą 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Porównaj konta firmowe!

Aby móc skorzystać z formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, działalność gospodarcza nie może zaliczać się do określonej w ustawie grupy, dla której nie ma takiej możliwości. Chodzi m.in. o  apteki, lombardy, kantory czy wolne zawody nie wymienione w ustawie. Szczegóły dotyczące listy działalności podlegające opodatkowaniu ryczałtem znajdują się we wspomnianej Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z dnia 20.11.1998 r.). Ponadto, przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem nie może osiągać przychodu wyższego niż 150 tys. euro w danym roku. Jeżeli firma przekroczy ten limit, w następnym roku nie będzie mogła już korzystać z opodatkowania ryczałtem.


Z ryczałtu na zasady ogólne można przejść w dowolnym momencie


Warto pamiętać, że rozliczając się ryczałtem, przedsiębiorca nie może uzyskiwać przychodów z działalności nieobjętej ryczałtem. W przeciwnym wypadku musi zastosować opodatkowanie na zasadach ogólnych od dnia, w którym uzyskał wspomniany przychód. Co za tym idzie, w dowolnym momencie można zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne, czyli według skali podatkowej.

Czy warto korzystać ryczałtu?


Dużym plusem rozliczenia za pomocą ryczałtu jest uproszczona księgowość. Do celów księgowych wystarczy ewidencja przychodów, nie ma konieczności prowadzenia KPiR. Ale ta zaleta może nie mieć znaczenia, jeśli firma generuje wysokie koszty, których w przypadku ryczałtu nie uwzględnia się podczas wyliczania podatku. Wówczas warto skorzystać z zasad ogólnych lub podatku liniowego.

Podatek liniowy


Podatek liniowy to jednolita stawka podatku wynosząca 19% bez względu na wysokość przychodu i bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku. W przeciwieństwie do ryczałtu i karty podatkowej, przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym ma prawo uwzględniać koszty uzyskania przychodu podczas wyliczania podatku dochodowego. Możliwe jest również odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Natomiast podatek liniowy, tak jak karta podatkowa i ryczałt, nie umożliwia korzystania z ulg podatkowych (np. ulga na dzieci, internetowa, rehabilitacyjna). Warto również pamiętać, że przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Dla kogo podatek liniowy?


Przejście na opodatkowanie stałą stawką 19% jest opłacalne jedynie dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochód wyższy niż ok. 100 tys. zł rocznie. Jeżeli jednak osoba prowadząca firmę może skorzystać z ulg podatkowych, może okazać się, że ta graniczna kwota okaże się jeszcze wyższa. Przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania na podatek liniowy należy więc dokonać dokładnej kalkulacji czy jest to opłacalne.

Jak zmienić formę opodatkowania w trakcie roku?


Szczególnym przypadkiem, dającym  możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku jest przejście z ryczałtu na zasady ogólne. We wszystkich innych przypadkach, terminem zmiany formy opodatkowania jest 20 stycznia. Jeśli przedsiębiorca postanowi otworzyć drugą działalność gospodarczą, to w danym roku podatkowym również rozlicza się tą samą, wcześniej wybraną formą opodatkowania.

Drastycznym sposobem na zmianę sposobu opodatkowania w trakcie roku jest likwidacja firmy i otwarcie jej na nowo ze zmienioną formą opodatkowania. Działanie takie może jednak narazić przedsiębiorcę na zarzut unikania opodatkowania i konsekwencje karnoskarbowe. Może jednak mieć to swoje uzasadnienie w sytuacji, gdy przedsiębiorca całkowicie zmienia profil swojej działalności gospodarczej


/infakt.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 ~hannza

trochę świeżości dla zainteresowanych podsyłam
http://aty.pl/jak-zmienic-forme-opodatkowania/
Minmalnie ale się jednak różni

! Odpowiedz
4 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl