REKLAMA

Jak założyć firmę w USA

2013-10-13 05:46
publikacja
2013-10-13 05:46
Jak założyć firmę w USA
Jak założyć firmę w USA
/ YAY Foto

Stany Zjednoczone i Europa są dla siebie zarówno partnerami gospodarczymi , jak i docelowym miejscem inwestycji zagranicznych, które dokonywane są w niemalże każdym sektorze. Mając na uwadze trwające rozmowy handlowe oraz realną szansę na zliberalizowany w jeszcze większym stopniu handel i środowisko inwestycyjne, korzystne dla polskich firm konieczne będzie rozważenie, który moment jest tym właściwym na dokonanie inwestycji w Stanach Zjednoczonych.

USA
foto: Thinkstock

Ogromne możliwości

Transatlantyckie partnerstwo gospodarcze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi (i NAFTA) oraz Unią Europejską stanowi największe na świecie partnerstwo handlowe i inwestycyjne. Ta transoceaniczna gospodarka, to również największy i najbogatszy rynek na świecie - stanowi on ponad 54% globalnego PKB pod względem wartości oraz zdumiewające 40% globalnego PKB pod względem siły nabywczej.

USA posiada największą na całym świecie gospodarkę, PKB tego kraju wynosi ponad 15 trylionów dolarów, a na rynku konsumentów działa ponad 300 milionów osób. Jest to dynamiczny rynek, który, nie licząc mających miejsce w Waszyngtonie sporów o budżet federalny, jest stabilny politycznie i prawnie, oraz posiada stabilne struktury biznesowe dla zagranicznych firm i inwestorów.

praca za granicą » Biznes w Polsce czy za granicą?

W przeciętnym amerykańskim gospodarstwie domowym przychód roczny wynosi w przybliżeniu 50 000 dolarów. Jest to najwyższy wśród najlepiej rozwiniętych krajów świata przychód roczny. Co ciekawe, przewagę bezpośrednich inwestycji zagranicznych Stany Zjednoczone zawdzięczają takim krajom jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Japonia, Francja, Niemcy, Luksemburg, czy Kanada. W ostatnich latach znaczną część bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonano w sektorze wytwórczym, technologicznym i konsumenckim.

W Stanach jest rynek, są pieniądze i są możliwości. To, jak podejmować świadome decyzję, oraz jak poruszać się po tym potencjalnie dochodowym rynku stanowi nie lada wyzwanie. Niniejszy artykuł nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tego, jak odnaleźć złoto na przysłowiowym końcu tęczy. Ma on za zadanie odpowiedzieć na niektóre z podstawowych pytań i pomóc podjąć decyzję.

Czy to jest w ogóle możliwe?

Na pytanie, czy możliwe jest inwestowanie w Stanach Zjednoczonych, odpowiedź jest oczywiście jasna i krótka - tak. Trzeba jednak pamiętać, że taką możliwość mają nie tylko światowi giganci. Inwestować w USA mogą firmy o każdym rozmiarze, jeżeli tylko znajdzie się ku temu korzystny z biznesowego punktu widzenia powód.

Przy inwestowaniu w Stanach Zjednoczonych kluczowe znaczenie ma to, że kraj ten jest krajem federalnym, co sprawia, że w rzeczywistości inwestycji dokonuje się w jednym z 50 stanów, dystrykcie Kolumbii lub jednym z innych, licznych rejonów. To, w którym stanie należy zainwestować, będzie jedną z bardziej skomplikowanych decyzji, z którą będzie się musiał zmierzyć inwestor.

Co więcej, USA nie jest krajem w europejskim rozumieniu tego pojęcia. USA to kontynent. Lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja może mieć tu decydujący wpływ na sukces inwestycji. Ulokowanie inwestycji w miejscu, które zapewnia materiały, środki transportu, środowisko prawne, bazę kosztów, dostęp do rynków, niezbędnej siły roboczej i umiejętności, w celu zapewnienia, że dana działalność ma potencjał, może okazać się kluczowe. Nawet najlepsze inwestycje i pomysły mogą spalić na panewce, jeżeli lokalizacja jest nietrafiona.

Z przyczyn praktycznych najlepiej rozważyć wszystkie możliwe opcje.

Jak zacząć

Załóżmy, iż firma stwierdziła, że warto rozważyć inwestowanie na amerykańskim rynku. Należy wtedy przemyśleć konkretne kroki i zagadnienia.

Te firmy to najlepsi pracodawcy na świecie »Te firmy to najlepsi pracodawcy na świecie

Inwestor będzie musiał określić, gdzie zamierza prowadzić działalność - czy to będzie biuro, czy też większy obiekt produkcyjny. Ponadto, będzie on musiał określić, gdzie taką działalność założy. Tu dochodzimy do głównego punktu - wiele stanów oferuje inwestorom programy motywacyjne, pomoc oraz silnie zachęca nowych, potencjalnych inwestorów do zakładania firm w tym samym stanie. Dodatkową korzyścią są mniejsze koszty. Warto pamiętać, że założenie firmy w innym stanie nie koniecznie musi wykluczać wsparcie ze strony kraju.

Jeżeli firma jest spółką osobową, spółką o ograniczonej odpowiedzialności lub spółką notowaną na giełdzie i szuka partnerów lub inwestorów w Stanach Zjednoczonych, zaleca się zarejestrowanie takiej firmy w stanie Delaware. Ten niewielkich rozmiarów stan jest miejscem, gdzie zarejestrowanych zostało większość amerykańskich korporacji - nawet jeśli biuro dyrektora mieści się na Manhattanie, w Bostonie, Dallas, Seattle czy Cupertino. Delaware posiada system sądowniczy, który jest wysoce efektywny i wydajny jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej oraz zapewnia wysoki poziom ochrony praw dyrektorów i członków zarządu firmy do prowadzenia działalności z nadmierną ingerencją.

Zakładając firmę w USA, Polsce lub innym europejskim kraju, trzeba podjąć kilka podstawowych decyzji. Należy określić kapitalizację, ustalić prawa własnościowe, powołać członków zarządu i dyrektorów i, jeżeli jest taka potrzeba, zapewnić niezbędną dokumentację, uzyskać federalny numer identyfikacyjny pracodawcy, otworzyć konto bankowe, a następnie należy zabrać się do pracy.

Korporacja czy spółka z o.o.?

Mimo tego, że każdy stan będzie różnił się od siebie pod różnymi względami, to ogólny zestaw dokumentów wymagany do rejestracji działalności nie jest obszerny. Niemal każdy może zarejestrować działalność - wyłączając obywateli lub firmy z listy krajów, na której znajdują się między innymi Iran, Korea Północna i Kuba.

By utworzyć korporację konieczne będzie złożenie Statutu Spółki (ang. Articles of Association), zawarcie umowy udziałowców, posiadanie świadectwa udziałowego przez każdego właściciela (ang. Share Certificate), jeżeli jest ich więcej niż jeden, oraz złożenie formularza IRS SS4, niezbędnego do otrzymania numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN), o którym mowa była wcześniej.

5 złotych myśli Warrena Buffetta » 5 złotych myśli Warrena Buffetta

Spółka z o.o. jest prosta w rejestracji, a w wielu stanach da się to zrobić online. Spółkę się zakłada, udziałowcom wydaje się świadectwo udziałowe lub własnościowe i otrzymuje się numer EIN.

Oczywiście, by prowadzić działalność w niektórych dziedzinach potrzebne są stosowne pozwolenia umożliwiające prowadzenie działalności w sektorach regulowanych lub zapewnienie, że spełniane są normy zdrowia i bezpieczeństwa.

Podatki

Ordynacja podatkowa w Stanach Zjednoczonych jest jedną z najbardziej złożonych na świecie. Na jej szczycie znajduje się federalna ordynacja podatkowa. Poniżej znajduje się zbiór systemów podatkowych różnych stanów, które znacznie się od siebie różnią. Systemy stanowe i system federalny są całkowicie niezależne. Może się zdarzyć, że w każdym stanie funkcjonować będzie system podatkowy dla hrabstwa i miasta, który będzie miał zastosowanie dla firmy i wszystkich jej pracowników.

W federalnym systemie podatkowym zawierać się będą składki na ubezpieczenie społeczne i federalne. Pracodawca powinien również potrącić podatek stanowy na listach płac pracownika.

Stany Zjednoczone nie mają jednolitych stawek podatku VAT ani podatku konsumpcyjnego. Podatek obrotowy potrącany jest przy nabywaniu towarów i jest różny nie tylko w poszczególnych stanach, ale czasem nawet i w poszczególnych miastach. Miejscowości mają prawo do podniesienia podatku obrotowego powyżej poziomu ustalonego dla stanu i do zatrzymania tak powstałej nadwyżki.

Federalny podatek od osób prawnych wynosi bazowo 35%. Jest to jedna z najwyższych stawek podatku na świecie. Należy jednakże zauważyć, że właściwa stawka podatku po potrąceniach i kredytach w większości przypadków wynosi ok. 12-15%. Wybór właściwej struktury podatkowej stanowi istotną część procesu decyzyjnego inwestora.

Wizy

W przypadku, gdy firma rozważa inwestowanie w USA, należy też wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na siłę roboczą oraz czy zagraniczni obywatele będą zatrudnieni w nowym obiekcie na stałe, czy też będą pracownikami tymczasowymi. Do dokonania inwestycji nie jest konieczne posiadanie wizy, lecz do sprawowania kontroli i zarządzania firmą takiej wizy już się wymaga, często również należy posiadać stosowne pozwolenia na pracę.

statua wolności » Jak się żyje w Ameryce?

Sprawy dotyczące wiz i imigracji rozstrzygane są jedynie przez rząd federalny. Pojedyncze stany nie są upoważnione do podejmowania decyzji w tym zakresie.

Personel nie pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, który może zostać oddelegowany do pracy w oddziale firmy nie założonej w USA, powinien rozpocząć czynności niezbędne do uzyskania wizy stosunkowo wcześnie, by otrzymać dokumenty przed wyjazdem za granicę.

Istnieje kilka rodzajów wiz, które mogą zostać wydane do celów biznesowych.

Wiza B-1 jest krótkoterminową wizą biznesową. Wiza E-1 to wiza wydawana pracownikom zaangażowanym w międzynarodowy handel zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w krajach, których są obywatelami - korzystna opcja, jeżeli celem jest utworzenie połączenia handlowego z krajem pochodzenia posiadacza wizy E-1. Warunkiem do odnowienia tego zezwolenia jest czynne prowadzenie działalności. Wiza E-2 wydawana jest inwestorom, którzy zainwestowali, bądź aktywnie inwestują pokaźny kapitał w przedsiębiorstwo, które sami założyli, i które sami będą prowadzili w Stanach Zjednoczonych. Wiza ta pozwala inwestorowi przyjechać do USA i rozpocząć działalność. Wiza EB-5 to zielona karta dla inwestora, stanowiąca jednocześnie drogę do stałego pobytu. Nakład inwestycyjny to minimum 500 000 dolarów, przy obowiązku zatrudnienia co najmniej 10 osób w ciągu dwóch lat i utrzymania firmy przez więcej niż 5 lat.

Wiza L-1 umożliwia przeniesienie posiadacza wizy z firmy zagranicznej do firmy w USA. Podlega ona ograniczeniom. Dzięki tej wizie obywatel kraju innego niż Stany Zjednoczone może przenieść się do firmy na jeden rok, z możliwością wydłużenia pobytu do lat trzech. Aplikujący o wizę pracownik musi mieć przepracowany pewien okres w danej firmie.

Wiza H-1B to specjalna wiza pracownicza. Podlega ograniczeniom, lecz można ją przedłużyć. Wiza O-1 to wiza o nadzwyczajnej zdolności, uznawana po okazaniu stosownego dowodu.

HR i zatrudnienie

System federalny działa w oparciu o kodeks pracy i wyniki sporów prawnych wszystkich 50 stanów. Przykładowo niektóre stany dopuszczają związki [zawodowe], w innych stanach związki takie zasadniczo nie istnieją.

Koszty pracy różnią się w zależności od części kraju i stanowią część procesu wyboru lokalizacji w jakiejkolwiek firmie. Dobrym pomysłem jest poświęcenie czasu na rozmowę z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy prowadzącym swoją praktykę w stanie, który został wybrany na lokalizację inwestycji.

Informacje dostępne są pod adresem www.doleta.gov lub www.salary.com

Kwestie prawne

W Stanach Zjednoczonych radca prawny jest niezbędny w procesie wyboru lokalizacji, jak również w działaniu spółki zależnej. Ponownie, system federalny jest na szczycie stanowych systemów prawnych i regulacyjnych.

własna działalność » 4 zalety prowadzenia własnej firmy

Adwokat może doradzić w wyborze właściwego typu ubezpieczenia wymaganego w celu ochrony firmy i inwestorów. Istnieje szeroka gama rodzajów ubezpieczeń, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie w transporcie, ubezpieczenie pracowników od wypadków przy pracy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od przestępstw w biznesie, itp., jak również ubezpieczenie na życie dla właścicieli firm.

Wsparcie inwestycji

Istnieje szereg dotacji z rządu federalnego mających na celu ułatwienie prowadzenia inwestycji w USA. Baza danych dotycząca programu dostępna jest na stronie: www.grants.gov.

Ulgi podatkowe na poziomie państwowym, jak i lokalnym, specjalne stawki podatkowe, szkolenie pracowników oraz warunki zwolnienia mogą być negocjowane na właściwym szczeblu. Pod adresem www.areadevelopment.com/stateresources dostępna jest obszerna lista programów motywacyjnych w zakresie finansowym, jak i podatkowym dla poszczególnych stanów.

Możliwości

Handel pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą stale rośnie i będzie rósł coraz szybciej, jeśli w ciągu najbliższych kilku lat zostanie podpisana umowa handlowa. Jest to dobry czas na rozważenie rozpoczęcia inwestowania w USA. Ci, którzy założyli, lub są na dobrej drodze do założenia działalności skorzystają najwięcej, jeżeli Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne wejdzie w życie.

USA to duży kraj i ogromy rynek. Sam proces inwestycyjny nie należy do najłatwiejszych, ale zyski z pewnością okażą się warte wysiłku.

Tony Housh
Doradztwo Strategiczne CGC, członek Zarządu - Amerykańska Izba Handlowa w Polsce.

Źródło:
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (21)

dodaj komentarz
adam7979
Witam. Ja spółkę zakładałem z ich pomocą, mogę polecić. :)
https://firmawdelaware.pl/
~adam
To ostatnio bardzo modne założyć firmę w USA, a mieszkać nadal w Polsce. Nie jest to takie trudne jak się wydaje. Warto jednak mieć jak najlepsze zaplecze prawne. Ja prowadzę działalność w Polsce i moim wsparciem jest firma JustComply.
~kaja
Co to za firma? Możesz podać czym się konkretnie zajmuje i w czym pomaga?
~Daniel
Brat z przyczyn osobistych musiał w Stanach w ubiegłym roku zamieszkać. I właśnie stwierdził że tutaj swoją działalność zostawi mi a tam otworzy pokrewną firmę. Najlepiej wchodząc w takie nieznane skorzystać z pomocy kogoś, kto się na tym zna. Znaleźliśmy doradców http://www.subscribepage.com/spolkawusa , wszystko Brat z przyczyn osobistych musiał w Stanach w ubiegłym roku zamieszkać. I właśnie stwierdził że tutaj swoją działalność zostawi mi a tam otworzy pokrewną firmę. Najlepiej wchodząc w takie nieznane skorzystać z pomocy kogoś, kto się na tym zna. Znaleźliśmy doradców http://www.subscribepage.com/spolkawusa , wszystko legalnie, sprawnie, tutaj od razu bezpłatny poradnik jest dla tych, którzy borykają się z problemem.
~pszedsiembiorca
Artykuł szczątkowy.
Polecam bezpłatny kontakt z doradcą Kancelarii Wyoming - http://wyoming.com.pl
~Nowaczek
Troszkę ogólny ten artykuł... brakuje danych, wytycznych prawnych i informacji o systemie podatkowym jak i info nt. uniknięcia ZUS.
Podrzucam jeden poradnik dla zainteresowanych spółką w USA
~Nowaczek
http://www.subscribepage.com/FirmawUSA
~Jacek odpowiada ~Nowaczek
uwaga ten plik ma wirus nie ściagajcie tego
~Wentyl
W delaware jest Polska kancelaria prawna która zajmuje sie zakładaniem firm, dużo info można znaleźć na blogu firmausa.pl
~Alan
Firmę w USA można założyć na stronie www.delaware.com.pl To strona Polish American Investor Group jedynego przedstawiciela w Polsce który swoją dzielność prowadzi na Florydzie i w Delaware w USA pomagając Polakom stawiać kroki w biznesie oraz w rożnych kwestiach prawno podatkowych

Powiązane: Firma za granicą

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki