REKLAMA

Jak odczytywać rachunek za gaz? Wyjaśniamy, co wpływa na nasze opłaty i za co płacimy

Alan Bartman2021-10-17 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-10-17 06:00

Rachunek za gaz może być dla niektórych nieczytelny. Faktura zawiera kilka stałych informacji, a kilka zmiennych. Warto jednak wiedzieć, co wpływa na nasze opłaty i za co płacimy.

Jak odczytywać rachunek za gaz? Wyjaśniamy, co wpływa na nasze opłaty i za co płacimy
Jak odczytywać rachunek za gaz? Wyjaśniamy, co wpływa na nasze opłaty i za co płacimy
fot. Studio Mars / / Shutterstock

Opłata za zużycie rzeczywiste paliwa nie jest jedyną na rachunku za gaz. Faktura dzieli się na koszty, jakie musimy ponieść za np. gotowanie czy ogrzewanie, ale też na koszty dystrybucyjne. Te drugie nazywane są kosztami stałymi, ponieważ co miesiąc wynoszą tyle samo, niezależnie od tego, ile gazu zużyjemy. Naliczane są nawet w miesiącach, w których nie używano urządzeń gazowych.

Na rachunku za gaz możemy też znaleźć inne przydatne informacje, jak np. numer klienta, który jest potrzebny w przypadku kontaktu ze sprzedawcą gazu.

Ważne informacje:

 • Na fakturze znajdziesz koszt za zużyty gaz, koszty dystrybucji oraz opłatę abonamentową.
 • To od ilości zużytego gazu zależy, w jakiej znajdujesz się taryfie gazowej i ile zapłacisz za gaz.
 • Rachunki za gaz są albo prognozowane, albo rozliczeniowe.
 • Kwota na rachunku zależy w dużej mierze od tego, ile zużyjesz gazu oraz jakie są opłaty dystrybucyjne.
 • Akcyza za gaz dotyczy tylko firm, gospodarstwa domowe jej nie płacą.
 • Sprzedawca gazu odpowiada za opłatę abonamentową oraz koszt za zużyty gaz. Pozostałe opłaty ustala dystrybutor.

Co znajduje się na rachunku za gaz?

Faktura za gaz różni się w zależności od dostawcy, choć przedstawione poniżej składowe dotyczą wszystkich rachunków. Dla przykładu wykorzystamy poglądową fakturę z PGNiG, czyli największego sprzedawcy gazu w Polsce.

fot. PGNiG / pgnig.pl
 1. Numer konta – jest to indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat.
 2. Numer klienta – jest to indywidualny numer, który służy do kontaktu ze sprzedawcą, np. przy zgłoszeniu awarii.
 3. Adres punktu poboru – jest to adres, do którego dostarczany jest gaz ziemny.
 4. Numer gazomierza oraz grupa taryfowa – numer gazomierza to numer licznika za gaz. Natomiast grupa taryfowa ustalana jest na podstawie zużycia oraz rodzaju dostarczanego gazu. Jej dokładny opis i klasyfikacje umieściliśmy poniżej.
 5. Wielkość zużycia – ilość zużytego gazu za dany okres rozliczeniowy podany w kilowatogodzinach (kWh).
 6. Cena za gaz – cena netto jednej kilowatogodziny (kWh) gazu.
 7. Abonament – jest to stała opłata za każdy miesiąc kalendarzowy naliczana niezależnie od zużycia. Pokrywa ona koszty związanie z wystawieniem i dostarczeniem faktur, obliczaniem należności czy prawidłowością rozliczeń. Różni się w poszczególnych grupach taryfowych.
 8. Opłata dystrybucyjna stała – podobnie jak abonament ta opłata jest pobierana niezależnie od zużycia. To z niej pokrywane są koszty za eksploatacje, monitorowanie i modernizację gazociągów. Stawki tej opłaty są różne i zależne od regionu.
 9. Opłata dystrybucyjne zmienna – jest to opłata za dostarczenie gazu o właściwej jakości i w określonej ilości. Jest naliczana proporcjonalnie do zużycia.
 10. Kwota do zapłaty oraz termin płatności – jest to suma wszystkich opłat brutto i to ją należy zapłacić dystrybutorowi. Jako datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie sprzedawcy. Warto o tym pamiętać i nie zwlekać do ostatniego dnia.

Do jakiej grupy taryfowej należę?

Grupa taryfowa zależy od wielkości zużycia oraz rodzaju dostarczanego gazu. Dla gospodarstw domowych, odbierających najczęściej gaz wysokometanowy E, wyróżniamy poniższe taryfy:

 • W-1.1, W-1.2 – taryfa obowiązująca przy zużyciu do 3500 kWh rocznie, urządzenie używane w tej grupie to przeważnie kuchenka gazowa.
 • W-2.1, W-2.2 – taryfa obowiązująca przy zużyciu powyżej 3500 kWh i do 13 350 kWh rocznie, urządzenia używane w tej grupie to przeważnie kuchenka gazowa i piecyk do ogrzewania wody.
 • W-3.6, W-3.9 - taryfa obowiązująca przy zużyciu powyżej 13 350 kWh i do 88 900 kWh rocznie, urządzenia używane w tej grupie to przeważnie kuchenka gazowa i piecyk do ogrzewania wody i centralnie ogrzewanie domu.
 • W-4 – taryfa powyżej 88 900 kWh rocznie, dotyczy głównie osób korzystających z wielu urządzeń gazowych.

Rachunek za gaz prognozowany czy rozliczeniowy?

Grupa taryfowa wpływa na jeszcze jeden ważny składnik faktury za gaz, czyli na to, kiedy jest odczytywany licznik. Odbiorcy będący w grupach W-1.1 lub W-2.1 będą otrzymywać faktury prognozowe. Oznacza to, że sprzedawca będzie wyliczać średnie zużycie i za takie będzie trzeba zapłacić. W tym przypadku licznik jest odczytywany raz do roku w celu wystawienia faktury rozliczeniowej zawierającej faktyczne zużycie gazu.

W przypadku odbiorców będących w grupach W-1.2 lub W-2.2 odczyt licznika odbędzie się dwa razy w roku. Natomiast u odbiorców z grup W-3.6, W-3.9 i W-6 taki odczyt będzie dziewięć razy w ciągu roku.

Istnieje też możliwość, aby samemu informować sprzedawcę o zużyciu gazu. W grupach taryfowych W-1.12T, W-2.12T oraz W-3.12T to odbiorca co miesiąc informuje dostawcę o zużyciu, a kontrola następuje raz do roku lub co dwa miesiące w przypadku taryfy W-3.12T.

Czy można zmienić sprzedawcę gazu?

Kwoty na rachunkach za gaz są zależne od cen, jakie ustala sprzedawca oraz od kosztów pobieranych od dystrybutora. Sprzedawcę gazu można zmienić w przeciwieństwie do Operatora Systemu Dystrybucji, zwanego potocznie dystrybutorem, a którego instalacja jest podłączona pod mieszkanie lub dom.

Sprzedawcę gazu może zmienić tylko osoba, na którą jest podpisana umowa u obecnego dostawcy. Warto pamiętać, że jeżeli zmieniamy sprzedawcę pierwszy raz w życiu, to umowę możemy wypowiedzieć w dowolnym momencie i nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty.

W przypadku, w którym zdarzyło nam się już wcześniej zmienić sprzedawcę, należy przed podjęciem decyzji przeczytać umowę i dowiedzieć się, jaki okres wypowiedzenia został ustalony podczas jej podpisywania. Ilu sprzedawców, tyle różnych warunków. Do każdego należy podejść osobno.

Jak można zmienić sprzedawcę gazu?

Przed podjęciem decyzji należy zaznajomić się z jak największą liczbą ofert poszczególnych sprzedawców. Im większe rozeznanie na rynku, tym rosną szanse na niższe ceny.

Przed zmianą warto też mieć wyliczenia za co i ile płacimy. Przy zmianie sprzedawcy zmienią się dwie opłaty, ta abonamentowa oraz cena za gaz, który zużyjemy. Poza samymi liczbami można też kierować się dodatkowymi opcjami, jak np. stała cena za gaz przez pewien okres. Może to nas zabezpieczyć np. przed podwyżkami.

Jak odczytywać rachunek za prąd?

Wyjaśniamy, co wpływa na nasze opłaty i za co płacimy

Aby zmienić sprzedawcę, można skorzystać z kilku dostępnych w sieci porównywarek ofert. Można też zadać pytania o cennik bezpośrednio do firmy, usługami której jesteśmy zainteresowani. Po wyborze odpowiedniego dostawcy należy się do niego zgłosić – to nowy sprzedawca zajmuje się wszelkimi formalnościami.

Źródło:
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Budżet rodziny

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki