REKLAMA

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zmiana warunków emisji obligacji serii JWX0116

2021-04-30 15:52
publikacja
2021-04-30 15:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zmiana warunków emisji obligacji serii JWX0116
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. została podpisana Umowa konwersyjna zmieniająca warunki emisji obligacji serii JWX0116, których liczba na dzień dokonania zmiany wynosi 5.150, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 24 kwietnia 2013 r („Obligacje”).
Zmiana polegała na:
Wprowadzeniu przedterminowego wykupu części wartości nominalnej Obligacji w wysokości 32 % w dniu 30 kwietnia 2021 r.;
Zmianie terminu spłaty całości Obligacji na dzień 31 grudnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
2021-04-30 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki