REKLAMA

Szef KNF: Idea Bank powinien jak najszybciej przedstawić plan B

2019-05-08 19:28
publikacja
2019-05-08 19:28

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Idea Bank jak najszybciej przedstawi plan B, wytyczający ścieżkę poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i odbudowy wskaźników kapitałowych w scenariuszu, w którym bankowi nie uda się pozyskać inwestora – poinformował PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF.

/ fot. Grzegorz Kawecki / Puls Biznesu

„Jeśli chodzi o Idea Bank, kluczowe jest spełnienie wymogów kapitałowych. Naturalnym i najszybszym sposobem, aby to się dokonało, jest – w przypadku braku dokapitalizowania przez dotychczasowych akcjonariuszy – pozyskanie inwestora. Jest to jednak proces, którego powodzenie zależy także od czynników zewnętrznych wobec banku” – powiedział PAP Biznes przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

„Dlatego, na wypadek niepowodzenia scenariusza inwestorskiego Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że bank przedstawi alternatywny, realny i wiarygodny scenariusz, swoisty „plan B”, którego realizacja będzie w rękach samego banku, a który przez autosanację banku będzie prowadził do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i w konsekwencji odbudowy wskaźników kapitałowych” – dodał.

Wskazał, że KNF jest w stałym i aktywnym kontakcie z zarządem i radą nadzorczą banku.

„W ramach modyfikacji planu naprawy bank przedstawił swoje propozycje rozwiązania problemu niedoboru kapitałowego i spełnienia wymogów kapitałowych, a my przedstawiliśmy nasze oczekiwania. Oczekujemy na odpowiedź banku, która będzie na odpowiednim poziomie szczegółowości precyzowała „plan B”, który będzie realizowany w przypadku braku pozyskania przez bank inwestora” – powiedział.

Jak informował na konferencji prasowej, podsumowującej wyniki za 2018 rok, prezes Idea Banku Jerzy Pruski, jeśli proces pozyskania inwestora zakończy się niepowodzeniem, bank zamierza zmniejszyć sumę bilansową sprzedając ok. połowy aktywów i skoncentrować się na działalności leasingowej.

Według Jacka Jastrzębskiego, plan funkcjonowania i odbudowy kapitału bez inwestora bank powinien przedstawić jak najszybciej, ale z uwzględnieniem warunków brzegowych nakreślonych przez KNF.

„Plan musi być wiarygodny oraz realistyczny, a także określać kamienie milowe łatwe do bieżącego monitorowania i egzekwowania przez Komisję” – powiedział Jastrzębski.

W raporcie finansowym za 2018 rok Idea Bank poinformował, że zanotował skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,9 mld zł. W efekcie współczynniki kapitałowe spadły do poziomów jednocyfrowych, poniżej wartości wymaganych przez regulacje. Współczynnik TCR obniżył się do 2,74 proc., a Tier 1 z spadł do 1,35 proc. Jak poinformował prezes Jerzy Pruski, do ich podniesienia do odpowiednich poziomów bank potrzebuje pozyskać 1,3 mld zł.

Podstawowy scenariusz rozwiązania problemu zakłada, że bank pozyska inwestora. Zarząd Idea Banku informował, że zainteresowane kupnem podmioty prowadzą badanie due dilligence od grudnia zeszłego roku. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania związane z nowym z nowym inwestorem – albo Idea najpierw połączy się z Getin Noble, albo każdy z banków znajdzie nowego właściciela oddzielnie. Obydwie instytucje kontrolowane są przez Leszka Czarneckiego. W związku z pogorszeniem wyników finansowych realizują zatwierdzone przez KNF plany naprawcze – Getin Noble od połowy 2017 roku, a Idea od września zeszłego roku. W styczniu tego roku banki uzgodniły plan połączenia.

„Zależy nam, żeby dokapitalizowanie Idea Banku nastąpiło jak najszybciej. Kwestia przesłanek związanych z wydaniem zezwolenia na połączenie jest w dalszym ciągu przedmiotem badania UKNF w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. Proces oceny nadzorczej połączenia jest złożony i wymaga m.in. weryfikacji przyjętych przez Banki założeń ekonomiczno–finansowych przyszłego połączonego banku oraz realności i wykonalności strategii działania połączonego banku” – powiedział Jastrzębski.

„Decyzja KNF w sprawie połączenia musi opierać się na aktualnych i wiarygodnych danych finansowych, rzetelnie oddających obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej obu banków, w szczególności w zakresie poziomu adekwatności kapitałowej banków oraz ryzyk towarzyszących ich działalności, m.in. ryzyka prawnego, a w konsekwencji ich wpływu na działalność połączonego banku. Ustalenia w tym zakresie stanowią podstawę dla oceny przez Komisję spełnienia ustawowych przesłanek zezwolenia na połączenie. Dla Komisji naturalne jest, że Idea Bank powinien jak najszybciej znaleźć inwestora, który uzupełni lukę kapitałową” – mówi Jastrzębski.

Jak informował prezes Getin Nobel Artur Klimczak i prezes Idea Banku, kwesta pozyskania inwestora i kształtu potencjalnej transakcji powinny wyjaśnić się najpóźniej w czerwcu. Jastrzębski nie odpowiedział na pytanie, czy potencjalni inwestorzy rozmawiali już z KNF, której zgoda jest niezbędna to przeprowadzenia transakcji.

„Jak pokazują doświadczenia z przeszłości, rozmowy między potencjalnymi inwestorami w sektorze bankowym i nadzorcą rynku są rzeczą naturalną, w szczególności mając na uwadze, że uzyskanie pozycji wiodącego akcjonariusza w banku wymaga zawiadomienia Komisji i przeprowadzenia stosownego postępowania. Jest więc naturalne, że obie strony chcą poznać swoje oczekiwania” – zwraca uwagę Jastrzębski.

W raporcie rocznym za 2018 rok Getin Holding, za pośrednictwem którego Leszek Czarnecki kontroluje Idea Bank napisano, że w związku z obniżeniem współczynników kapitałowych poniżej wymaganych poziomów, bank zagrożony jest procesem resolution. Zakłada on przymusową i restrukturyzację banku, której kosztami w pierwszej kolejności obciążeni są właściciele i wierzyciele banku. W Polsce o rozpoczęciu procesu resolution decyduje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

„Jako nadzorca rynku musimy brać pod uwagę wszystkie scenariusze. Preferencje mają oczywiście te, które zakładają, że poprawa sytuacji banku zostanie osiągnięta przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych, przez użycie prywatnego kapitału lub stosowne działania autosanacyjne” – mówi Jacek Jastrzębski.

Tomasz Jóźwik (PAP Biznes)

tj/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (11)

dodaj komentarz
szlachta-nie-pracuje
ludzie zostali wydymani z oszczędności a winnych nie ma :)))))))) co za banda złodziei.
marek11311
A) - 1,9mld strat,
b) - ile przyniesie PlanB?
adamleszcz
Faktyczna krzywda ludzka i sprawstwo w aferze GetBack to Banki, głównie Lions - Idea Bank i GetinNoble. Idea Bank to całe setki milionów złotych Klientom z lokat wyłudzone, tysiące Klientów podstępem usidlonych, często zniszczonych, wraz z rodzinami. Banki są dla Klientów w 100% źródłem tej katastrofy i grabieży na Faktyczna krzywda ludzka i sprawstwo w aferze GetBack to Banki, głównie Lions - Idea Bank i GetinNoble. Idea Bank to całe setki milionów złotych Klientom z lokat wyłudzone, tysiące Klientów podstępem usidlonych, często zniszczonych, wraz z rodzinami. Banki są dla Klientów w 100% źródłem tej katastrofy i grabieży na ich Oszczędnościach. Banki to esencja tego kryzysu. Niewinnym, poczciwym ludziom jedynie Lions, Idea, Noble nawciskali toksycznych obligacji na całe dziesiątki setek milionów złotych, prawie miliard, albo razem i więcej! Zniszczyli ich oszczędności, oszczędności Polaków, ich własnych Klientów stosując celowe wprowadzanie w błąd, wyzysk błędu i niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania, jak i przestępcze przekazywanie danych.

Porażająca większość "oświadczeń woli" zakupu obligacji została złożona pod wpływem podstępu i wprowadzenia w błąd. Tylko oni mieli dostęp do danych o oszczędnościach i tylko oni dzwonili do ludzi, i nagabywali, nachalnie wkręcali. Pomyśleliście co przeżywają teraz ludzie co ciułali przez całe życie, z trudem, grosz do grosza, i im to zabrano. Jakie dramaty i rozpacz, załamania, i kto wie co jeszcze.

Opiszcie teraz jak wyglądają życia tych sponiewieranych przez oszustwo, czyli wg mowy złodziei w garniturach tzw. "agresywną" sprzedaż, przez tych cwaniaków, zer w garniturach. Pokażcie jaka jest prawda "sukcesu" tych etycznych i moralnych zwłok w rozkładzie, dokładnie tych "co z zewnątrz jak groby pobielane, a wewnątrz smród i zgnilizna", a robionych na "ludzi" "sukcesu", a to ani ludzie, ani żaden sukces.

Ludzie od GetBack via Banki to ludzie w zdecydowanej większości, którzy zawsze oszczędzali na lokatach. GetBack SA chłonął olbrzymią gotówkę z rynku i nie było już możliwości wśród instytucji i świadomych graczy inwestycyjnych wciskać dalej tych toksycznych obligacji.

Wzięto się zatem we wzajemnym porozumieniu tej złodziejskiej szajki GetBack_PDM_Lion’sBank za ludzi z lokatami. Bank wiedział kto ma pieniądze na lokatach. Wyłapywali tych ludzi i obrabiali, że mają w ofercie coś tak bezpiecznego jak lokata, ale lepiej oprocentowanego, i wkręcali w to.
Trudno dla oferowanego tym osobom w Bankach oprocentowania 5% na cały rok, mówić o pazerności czy chciwości Klientów. Banki zaś (lub sklejone z nimi pośrednie słupy tej szajki) dostawały jednorazowo od razu kolejne 5%-10%, o czym ludzie nie wiedzieli, zaś dla Banku był to bardzo jasny sygnał, że ogólne obciążenie tego pieniądza jest bardzo wysokiego kosztu, a zatem i ryzyka. Jednak grali przeciwko własnym Klientom m.in. na polecenie Zarządu. Po prostu oszukiwano korzystając z danych bankowych kto ma i ile.

I co najgorsze! Nadal nic z tym nie robią. Aroganckie i butne, zatwardziałe, i wciąż te same, dokładnie takie same, żadnej zmiany. Dla niepoznaki, w celu zrobienia z siebie ofiary, odstrzeli kilku swoich, kilka symbolicznych reklamacji, z tysięcy uznali, i na tym koniec. I teraz lament, że złodziej, oszust i szuja ma problem. Chcecie odzyskać zaufanie? Zacznijcie od faktycznego rozliczenia i wyleczenia tej głębokiej rany na ciele Klienta, bo to ona jest przyczyną Waszej gangreny, i być może Waszej przyszłej śmierci! Oddajcie nasze pieniądze!
andregru
"Wyłapywali tych ludzi i obrabiali, że mają w ofercie coś tak bezpiecznego jak lokata, ale lepiej oprocentowanego, i wkręcali w to " czy ludzie po aferach Grobelnego , Ambergold , filmie " Wilk z wall street " i wielu innych niczego się nie uczą ?
grzegorzkubik
Karma wróciła do Czarneckiego.
marekrz
Niech ktoś mi powie jakim cudem przez kilka lat udaje się ukrywać 2 mld złotych strat przed "najlepszym na świecie" nadzorem czyli KNF? Jakie jeszcze straty udaje się bankom w taki sposób zakitrać w sprawozdaniach finansowych?
czarny_kuskus
"Rozpoczęcie procesu Resolution"- aha.
sublt2
Skoro jesteśmy już w koszyku "krajów rozwiniętych" to ten bank powinien po prostu prostu przenieść swoją działalność do krajów 3 Świata, bo oferta tam pasuje. Tam się wyśmienicie sprawdzi, będzie dawał w miarę duży % na lokatach, a klientów którzy się skuszą i przeniosą tam swoje finansowe interesy Skoro jesteśmy już w koszyku "krajów rozwiniętych" to ten bank powinien po prostu prostu przenieść swoją działalność do krajów 3 Świata, bo oferta tam pasuje. Tam się wyśmienicie sprawdzi, będzie dawał w miarę duży % na lokatach, a klientów którzy się skuszą i przeniosą tam swoje finansowe interesy będzie sukcesywnie wysadzał w powietrze na minie.
staryznajomy
Po ksiegowych odpisach krew się polala, slusznie czy nie słusznie? Uważam osobiście, że nikt bankowi nie da upasc o tym jestem przekonany. Każdy scenariusz jak inwestor/dokapitalizowanie własne/ograniczenie skali dzialania i redukcje kosztów dla akcjonariuszy w przypadku tego prezesa przyniesie zyski, pytanie tylko w jakim Po ksiegowych odpisach krew się polala, slusznie czy nie słusznie? Uważam osobiście, że nikt bankowi nie da upasc o tym jestem przekonany. Każdy scenariusz jak inwestor/dokapitalizowanie własne/ograniczenie skali dzialania i redukcje kosztów dla akcjonariuszy w przypadku tego prezesa przyniesie zyski, pytanie tylko w jakim czasie. Jedno pozytywne info i tko +40% będzie!
trybuch
Nie chce odpowiedzieć na pytanie o tym czy KNF rozmawia z potencjalnymi kupcami bo wydaje mi sie iż ma instrukcje aby nikomu nie pozwolić na kupno. Stosunek naszych władz widać po TVP gdzie propaganda w stylu Korei Północnej stara sie zniszczyć Czarneckiego. Uff podły czas na inwestycje w Polsce.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki