REKLAMA

Wielka strata Idea Banku. „Efekt rozliczenia z przeszłością”

2019-04-30 08:20, akt.2019-04-30 15:01
publikacja
2019-04-30 08:20
aktualizacja
2019-04-30 15:01

Prawie 1,9 miliarda złotych straty netto odnotował w 2018 roku Idea Bank. To efekt potężnych odpisów, które uderzyły w wyniki banku. Prezes Jerzy Pruski mówi o rozliczeniach z trudną przeszłością.

/ fot. Jaap Arriens / ZUMA Press

Idea Bank w 2018 roku odnotował 1,892 mld złotych straty netto - wynika z raportu opublikowanego przez bank we wtorek rano. W reakcji na te doniesienia, akcje banku tanieją o ponad 18 proc.

Bank odnotował istotny wzrost kosztów odsetkowych, co obniżyło całoroczny wynik z tytułu odsetek do 542,7 mln zł wobec 755,4 mln zł odnotowanych w 2017 roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji był ujemny i wyniósł -221,9 mln zł. Był to skutek spadku przychodów z opłat i prowizji (z 504,5 mln zł do 311,4 mln zł) oraz skokowego wzrostu kosztów poniesionych z tego tytułu (wzrost z 243,1 mln zł do 533,4 mln zł). Redukcji o ok. 10% uległy za koszty administracyjne , które w 2018 roku podsumowano na 498,3 mln zł.

Premier o Idea Banku: Tutaj muszą działać przede wszystkim siły rynkowe, oferta

Nie rozważam takich scenariuszy - powiedział Mateusz Morawiecki pytany o to, czy bierze pod uwagę, że jeden z banków należący do Skarbu Państwa może pomóc bankom Leszka Czarneckiego. Tutaj muszą działać przede wszystkim siły rynkowe, oferta - dodał premier.

Kapitał własny banku na dzień 31 grudnia 2018 roku stopniał do zaledwie 272,65 mln złotych wobec 2,52 mld zł rok wcześniej. Oznacza to, że tylko w czwartym kwartale kapitał własny Idea Banku zmalał o 85%, a współczynnik Tier 1 obniżył się do 2,7 proc wobec limitu 10,88 proc (w przypadku TCR odpowiednio 4,11 proc. i 12,88 proc.)

Dopiero 30 kwietnia zarząd Idea Banku przekazał „do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną dotyczącą konieczności ujęcia rezerw i odpisów w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy emitenta za IV kwartał 2018 roku oraz na kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku” – czytamy w komunikacie ESPI spółki. Zarząd banku w konsekwencji dokonanych rezerw i odpisów w dniu 18 marca 2019 r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawiadomienia o wystąpieniu niebezpieczeństwa naruszenia łącznego współczynnika kapitałowego.

Wśród zdarzeń jednorazowych Idea Bank wymienia odpisy dotyczące wyceny wartości firm Tax Care i Idea Money (553 mln zł), zmiany w obszarze modeli szacowania strat oczekiwanych (407 mln zł), utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu odroczonego podatku dochodowego (399 mln zł) oraz zawiązanie rezerw wynikających z wcześniej sprzedawanych produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych (358 mln zł).

Bank otrzymał od KNF pismo zawierające zalecenie, zgodnie z którym został zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań polegających na zwiększeniu funduszy własnych banku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego do poziomu gwarantującego osiągnięcie i utrzymanie wskaźników kapitałowych, w drodze objęcia akcji nowej emisji, w terminie do 26 kwietnia 2019 roku.

W przeciwieństwie do Getin Noble Banku, w przypadku Idea Banku odpływ depozytów nie był aż tak znaczący. Na koniec grudnia Idea stan należności od klientów wynosiły 17,08 mld zł wobec 19,27 mld zł na koniec trzeciego kwartału. W oczy rzuca się natomiast inna pozycja, która w bilansach banków spotyka się nie tak często. To 834 mln złotych zobowiązań wobec Narodowego Banku Polskiego.

- Bank podlega obecnie due dilligence przeprowadzanego z udziałem kilku inwestorów typu private equity. Obecnie proces ten wkroczył w fazę badania wyników końca 2018 r. – czytamy w raporcie.

Rozliczenia z przeszłością

– Rok 2018 był dla Idea Banku rokiem trudnym, pełnym wyzwań, prób i zmian. Rok ten bank kończy istotną stratą, będącą efektem rozliczenia z przeszłością, ale co ważne bogatszy o doświadczenia, które pozwolą w przyszłości na budowę organizacji stabilnej i bezpiecznej – czytamy w liście do akcjonariuszy, pod którym podpisał się prezes Jerzy Pruski.

W dalszej części listu prezes Idea Bank przyznał, że realizowany przed 2018 r. model biznesowy nastawiony na dynamiczny wzrost okazał się porażką.

– Doświadczenia pokazały, że model ten oraz błędy popełnione w zarządzaniu ryzykiem doprowadziły do szeregu konsekwencji, z którymi obecnie przyszło się mierzyć organizacji – czytamy.

Prezes Pruski przyznał także, że ubiegłoroczne turbulencje spowodowały nadszarpnięcie zaufania do banku – jego odzyskanie jest teraz podstawowym celem notowanej na GPW spółki.

– Bank w roku 2019 zamierza skupić się na budowie zaufania klientów do organizacji, mając na uwadze m.in. następstwa udziału w procesie dystrybucji obligacji GetBack SA. Spowodowały one zarówno nadszarpnięcie zaufania i w konsekwencji spadek zainteresowania klientów usługami Grupy oraz zmianę perspektywy jego dalszego rozwoju, jak i przełożyły się na wartość cen akcji banku na Giełdzie Papierów Wartościowych – napisał.

Jak podkreślił prezes, „wpis na Listę ostrzeżeń publicznych spowodował znaczący odpływ depozytów i konieczność wdrożenia działań awaryjnych dla podtrzymania płynności banku”. Jak przypomniał, „każdego dnia jednak bez zakłóceń realizowaliśmy zlecenia klientowskie, opanowując bezprecedensowy kryzys płynnościowy oraz aktywnie podjęliśmy działania mające na celu wzmocnienie kapitałowe banku oraz poprawę jego rentowności”.

W ostatnim fragmencie listu Jerzy Pruski zapowiedział wdrożenie w Idea Banku licznych zmian. Poza podjęciem próby opracowania nowego modelu biznesowego, spółka przygotowuje się także do ewentualnego połączenia z Getin Noble Bankiem lub wariantu zakładającego zmniejszenie skali działania i stworzenie banku specjalistycznego.

– Wyciągając wnioski z dotychczasowych doświadczeń, zrezygnowaliśmy z dystrybucji szeregu bardziej skomplikowanych produktów, koncentrując się na prostszych, niosących mniejsze ryzyko instrumentach. Zmieniono procedury i zasady kontroli wewnętrznej. Znacznie większy nacisk położono na aspekty etyczne i odpowiednie szkolenie pracowników. Rozpoznane błędy i zdefiniowane straty mają na celu przygotowanie pola dla dalszej budowy nowego modelu biznesowego – dodał.

– Chciałbym podziękować klientom i inwestorom, którzy pozostali z nami w tym trudnym okresie, korzystając z naszych produktów i usług i utrzymując posiadane pakiety akcji i obligacji oraz pracownikom za ich ciężką pracę i nadzwyczajne wysiłki, dzięki którym bank z sukcesem przeszedł przez próbę ostatnich miesięcy. Wierzę, że rok 2019 będzie dla Idea Banku przełomowy, rozpoczynając nowy, lepszy rozdział naszej wspólnej historii – zakończył.

Bank szuka inwestora

Luka kapitałowa Idea Banku po publikacji wyników za 2018 rok wynosi 1,3 mld zł na poziomie skonsolidowanym – poinformował prezes Idea Banku Jerzy Pruski na konferencji podsumowującej wyniki banku za 2018 rok. Bank szuka inwestora, scenariuszem alternatywnym jest sprzedaż około połowy aktywów.

Celem strategicznym banku jest znalezienie inwestora.

„Proces poszukiwania inwestora wkroczył w kolejną fazę. Kolejnym etapem jest publikacja wyników za 2018 rok. W lutym badanie due diligance było oparte o wyniki za III kwartał zeszłego roku, teraz badanie trwa w oparciu o wyniki za cały rok” - powiedział Pruski na konferencji.

Zarząd banku uznał, że scenariuszem alternatywnym, który mógłby być użyty, gdyby proces pozyskiwania inwestora się przeciągnął, będzie skokowa redukcja RWA (aktywa ważone ryzykiem – przyp. PAP) i koncentracja na obsłudze rynku wierzytelności leasingowych.

„To jest bardzo rentowna działalność, temu modelowi towarzyszyłaby znaczna redukcja kosztów” – powiedział Pruski.

Dodał, że skokowa redukcja aktywów polegałaby na sprzedaży mniej więcej połowy aktywów. 

MZ/KK/PAP

Źródło:
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (37)

dodaj komentarz
inwestujacy01
Ciekawe czy pierwszy raz w życiu dostanę pieniądze z BFG za moje lokaty strukturyzowane w Idea Banku. Ps. Pani dalej do mnie dzwoni i oferuje nowe ;) A promocja na najwyższe oprocentowanie lokat chyba w takim wypadku dalej będzie trwać. W końcu nie mogą sobie pozwolić na kolejne straty klientów. Boje się tylko, że nasza Ciekawe czy pierwszy raz w życiu dostanę pieniądze z BFG za moje lokaty strukturyzowane w Idea Banku. Ps. Pani dalej do mnie dzwoni i oferuje nowe ;) A promocja na najwyższe oprocentowanie lokat chyba w takim wypadku dalej będzie trwać. W końcu nie mogą sobie pozwolić na kolejne straty klientów. Boje się tylko, że nasza kochana władza uchwali szybciutko spec ustawę w nocy na kolanie że Idea Bank ze względu na swoje nieetyczne działania z przeszłości nie będzie już dłużej chroniona przez BFG i depozyty nie podlegają ochronie. Czy komuś też przyszedł taki pomysł do głowy?
marianpazdzioch
Nie mogą czegoś takiego zrobić. Jeśli braknie środków z BFG (ale sama Idea to mały bank, a upadłość to tylko jedna z opcji), to dług przejmuje państwo. Jeśli będzie od tego umywać ręce, to są silne sądy poza "tym krajem".
skasowane_konto
słyszałem o doradcach którzy za pieniądze z prowizji budowali domy i kupowali mieszkania w centrum. A mówię tu o podrzędnych doradcach z oddziałów..
kaczka-po-smolensku
wypłacać ? czy zakładać lokatę na 3,50%
bialy_kruk
Smiem twierdzic ze na dzisiejszej sesji banki z wig20 dyskontuja bankructwo idea banku.
onepropos
"834 mln złotych zobowiązań wobec Narodowego Banku Polskiego" zostało spłacone? Jeżeli tak to w jaki sposób?
ertyy
Normalnie. Najpierw dostali przelew z NBPu, po czym po paru tygodniach wykonali przelew zwrotny. To była taka "poduszka" płynnościowa w zastępstwie depozytów.
onepropos odpowiada ertyy
Mogli zrobić ten "przelew zwrotny" w sytuacji gdy Tier 1 wynosi 2,7 %?
Jeżeli tak to są kpiny z logiki przecież zagrożenie niewypłacalnością nie zmalało.
onepropos odpowiada ertyy
Samcik na swoim blogu podaje takie dane:
"Tier 1 wynosi tylko 1,35%, a TCR – 2,7%."
Więc... jak w tej sytuacji NBP mógł pozwolić na zwrot pożyczki?
Przecież to jest narażanie klientów banku na bankructwo?
ertyy odpowiada onepropos
Czymś innym są kapitały banku (których brakuje), a czymś innym płynność wynikająca z wystarczającej wartości depozytów klientów.

W obecnej sytuacji konieczne jest dokapitalizowanie banku (np. przez emisję akcji dla inwestora) a nie dodatkowa płynność (np. z NBP albo z depozytów).

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki