REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2020 rok

2021-04-29 13:40
publikacja
2021-04-29 13:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2020. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. zaakceptowało propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2020 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwotę 3.929.280,00 zł., co daje 0,12 zł dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk zostaną objęte dywidendą.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 22 lipca 2021 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 sierpnia 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-04-29 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki