REKLAMA

GRUPA LOTOS: Zawieszenie obrotu akcjami oraz kontraktami terminowymi na akcje Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie z obrotu kontraktów terminowanych na akcje Grupy LOTOS S.A. w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A

2022-07-26 14:37
publikacja
2022-07-26 14:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zawieszenie obrotu akcjami oraz kontraktami terminowymi na akcje Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie z obrotu kontraktów terminowanych na akcje Grupy LOTOS S.A. w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 26 lipca 2022 r. informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):
1) uchwały Nr 710/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki („Uchwała nr 710/2022”),
2) uchwały Nr 711/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu kontraktami terminowymi na akcje Spółki („Uchwała nr 711/2022”), oraz
3) uchwały Nr 712/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW kontraktów terminowych na akcje Spółki („Uchwała nr 712/2022”).

Zgodnie z Uchwałą nr 710/2022, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW. Ponadto, działając na podstawie § 110 ust. 10 – 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił, iż:
1) zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 28 lipca 2022 r. (włącznie), tracą ważność, oraz
2) od dnia zawieszenia obrotu akcjami Spółki, tj. od dnia 29 lipca 2022 r., zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Uchwała nr 710/2022 weszła w życie z dniem podjęcia.

Mając na uwadze zawieszenie obrotu akcjami Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 711/2022, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 4 w zw. z § 57 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót kontraktami terminowymi na akcje Spółki od dnia 29 lipca 2022 r., oraz na mocy Uchwały nr 712/2022 wykluczyć kontrakty terminowe na akcje Spółki z obrotu giełdowego z upływem pierwszego dnia sesyjnego po dniu połączenia Spółki ze Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. na podstawie § 31 ust. 2 pkt 5) w zw. z § 57 Regulaminu Giełdy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2022-07-26 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki