GRUPA EMMERSON: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

2020-08-07 14:01
publikacja
2020-08-07 14:01
Zarząd Grupa Emmerson S.A. ("Spółka") informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr 574/2020 Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 04.08.2020 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2019, obrót akcjami Spółki został zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2019 rok, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Zarząd Spółki oświadcza, że po dokładnej analizie zaistniałej sytuacji, poinformuje o dalszych krokach i o możliwości podjęcia przez Spółkę działań celem przywrócenia obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki