GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki CONCEPT LIBERTY GROUP SA oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 9 ust. 7 i 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zmienić od dnia 5 marca 2019 r. system notowań akcjami spółki CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLLBRTG00012" - na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem

postanowień § 2.

§ 2

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami, o których mowa

w § 1, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych wymogów:

1) przekazania do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, następujących raportów okresowych:

a) raportu rocznego za rok 2017,

b) raportu kwartalnego za II kwartał roku 2018,

c) raportu kwartalnego za III kwartał roku 2018,

d) raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2018

- spełniających wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2) wypełnienia obowiązków, o których mowa w § 1 pkt 2) Uchwały Nr 657/2018 Zarządu Giełdy z dnia 27 czerwca 2018 r.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Uchyla się pkt 7) w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 563/2018 Zarządu Giełdy z dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 marca 2019 r.

kom amp/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,72% 58 026,68
2019-11-20 17:15:02
WIG20 -0,57% 2 194,58
2019-11-20 17:15:00
WIG30 -0,77% 2 490,03
2019-11-20 17:15:00
MWIG40 -1,58% 3 749,54
2019-11-20 17:15:00
DAX -0,48% 13 158,14
2019-11-20 17:37:00
NASDAQ -0,51% 8 526,73
2019-11-20 22:03:00
SP500 -0,38% 3 108,46
2019-11-20 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.