REKLAMA

GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CALATRAVA CAPITAL SA

2018-09-27 18:50
publikacja
2018-09-27 18:50

Uchwała Nr 1000/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CALATRAVA CAPITAL S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy

z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu

rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji

do tego segmentu, z uwagi na zakwalifikowanie akcji spółki CALATRAVA

CAPITAL S.A. po raz szósty z rzędu do segmentu LISTA ALERTÓW oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości, postanawia o zawieszeniu obrotu akcjami spółki CALATRAVA CAPITAL S.A., oznaczonymi kodem "PLBRSTM00015" - do dnia 31 grudnia 2018 r. (włącznie), z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2

Okres zawieszenia obrotu akcjami spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. może ulec wydłużeniu poza okres, o którym mowa w § 1, w wykonaniu postanowień Uchwały Nr 1180/2017 Zarządu Giełdy z dnia 4 października 2017 r. (zawieszenie obrotu

na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego).

§ 3

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia,

co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki CALATRAVA CAPITAL S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 28 września 2018 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1 i § 2, zlecenia maklerskie

na akcje spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. nie będą przyjmowane.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z zastrzeżeniem,

że postanowienia § 3 pkt 1) wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki