REKLAMA
RPP

GPW: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r.

2022-11-07 14:40
publikacja
2022-11-07 14:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-07
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z 13 stycznia 2022 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy GPW za III kwartał 2022 roku, z 9 listopada 2022 roku na 22 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No 28/2022Date: 7 November 2022Topic: Change of
the publication date of the consolidated report for Q3 2022Legal
basis: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and
periodic informationContent:With regard to the current report
No. 1/2022 of 13 January 2022, the Management Board of Warsaw Stock
Exchange (“Exchange”), hereby informs about its decision to change the
publication date of the consolidated quarterly report for Q3 2022, from
9 November 2022 to 22 November 2022.Legal basis: § 80 (2) of the
Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding
current and periodic information provided by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the
laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-07 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2022-11-07 Adam Młodkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki