REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

2021-06-29 23:36
publikacja
2021-06-29 23:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pdf_296872_28.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 21 / 2021 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, że 28 czerwca 2021 roku w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Grzegorza Cetera - Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia").
W załączeniu treść otrzymanego powiadomienia.

Podstawa prawna:
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
pdf_296872_28.06.2021.pdfpdf_296872_28.06.2021.pdf Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><em><span lang="EN-US" style="line-height: 107%">Information
on transactions performed by persons discharging managerial
responsibilities. Acquisition of Shares.<br style="line-height: 107%">Notification
pursuant to Article 19 (1) of the MAR Regulation.<br style="line-height: 107%">The
Management Board of G-Energy S.A. with its registered office in Warsaw
("the Company") acting in the performance of its obligations under Art.
19 paragraph 3 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Regulation on
market abuse) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124 / EC,
2003/125 / EC and 2004/72 / EC ("MAR Regulation") hereby informs that on
28 June 2021 the Company received a notification from Mr. Grzegorz
Cetera President of the Issuer's Management Board pursuant to art. 19
paragraph 1 of the MAR Regulation<br style="line-height: 107%">("Notifications").<br style="line-height: 107%">The
full content of the notification received by  the Company is attached to
this Current Report.  </span></em></font><font face="Times New Roman"><br/></font>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki