0,3280 zł
0,00% 0,0000 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Akcjonariat - GENRG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 31 816 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 97 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65 966 158
Liczba głosów na WZA: 97 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,01%
Kapitał akcyjny: 9 700 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65 632 158
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,66%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Starhedge SA 50 338 368 (51,89%) 50 004 368 (51,70%) 2019-01-23 -
Cetera Grzegorz ZWZ 10 127 790 (10,44%) 10 127 790 (10,47%) 2022-06-27 -
Braksator Andrzej 5 500 000 (5,67%) 5 500 000 (5,68%) 2018-07-12 -
G-Energy SA 296 000 (0,30%) 296 000 (0,00%) 2022-04-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-10-18 3 000
1 500 000,00
500,00 500,00 3 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-11
seria B - subskrypcja prywatna 2011-05-10 250
1 944 250,00
500,00 7 777,00 3 250
1 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-02
split 1:10 2011-12-07
50,00 32 500
1 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-30
split 1:500 2012-09-20
0,10 16 250 000
1 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-10
seria C - prawo poboru 1:6 emisja nie doszła do skutku 2013-01-11 97 500 000
9 750 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Hibertus sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
zmiana firmy z Elkop Energy SA na G-Energy SA 2014-02-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-05
seria C - prawo poboru 1:2 2015-05-26 30 745 632
3 074 563,20
0,10 0,10 46 995 632
4 699 563,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
seria D - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii A 2015-05-26 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:1 2018-06-28 46 995 632
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2018-06-28 50 004 368
5 500 480,48
0,10 0,11 97 000 000
9 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
G-Energy SA 282 000 (22 600) 0,29 (0,02) 282 000 (22 600) 0,00 2022-03-15
G-Energy SA 259 400 (29 800) 0,27 (0,03) 259 400 (29 800) 0,00 2022-02-28
G-Energy SA 229 600 (16 600) 0,24 (0,02) 229 600 (16 600) 0,00 2022-01-28
G-Energy SA 213 000 (13 000) 0,22 (0,01) 213 000 (13 000) 0,00 2021-12-27
Cetera Grzegorz 9 755 583 10,06 (0,01) 9 755 583 10,08 2021-12-17
Cetera Grzegorz 9 755 583 10,05 9 755 583 10,08 2021-12-17
Cetera Grzegorz 9 755 583 (291 067) 10,05 (0,29) 9 755 583 (291 067) 10,08 (0,31) 2021-12-17
G-Energy SA 200 000 (5 000) 0,21 (0,01) 200 000 (5 000) 0,00 2021-12-16
G-Energy SA 195 000 (11 000) 0,20 (0,01) 195 000 (11 000) 0,00 2021-12-08
G-Energy SA 184 000 (16 000) 0,19 (0,02) 184 000 (16 000) 0,00 2021-12-02
G-Energy SA 168 000 (22 555) 0,17 (0,02) 168 000 (22 555) 0,00 2021-11-16
G-Energy SA 145 445 (10 000) 0,15 (0,01) 145 445 (10 000) 0,00 2021-10-14
G-Energy SA 135 445 (6 000) 0,14 (0,01) 135 445 (6 000) 0,00 2021-08-30
G-Energy SA 129 445 (19 445) 0,13 (0,02) 129 445 (19 445) 0,00 2021-07-30
Cetera Grzegorz 9 464 516 (-2 658 888) 9,76 (-2,74) 9 464 516 (-2 658 888) 9,77 (-2,74) 2021-06-23
G-Energy SA 110 000 (10 000) 0,11 (0,01) 110 000 (10 000) 0,00 2021-05-18
G-Energy SA 100 000 (5 000) 0,10 100 000 (5 000) 0,00 2021-05-07
G-Energy SA 95 000 (20 000) 0,10 (0,02) 95 000 (20 000) 0,00 2021-04-28
G-Energy SA 75 000 (45 000) 0,08 (0,05) 75 000 (45 000) 0,00 2021-04-01
G-Energy SA 30 000 0,03 (0,03) 30 000 0,00 2021-02-05
Starhedge SA 50 338 368 51,90 (0,01) 50 004 368 51,69 (-0,01) 2019-01-23
Starhedge SA 50 338 368 (35 738 368) 51,89 (20,83) 50 004 368 (35 404 368) 51,70 (20,64) 2019-01-23
Cetera Grzegorz 12 123 404 (213 404) 12,50 (-12,84) 12 123 404 (213 404) 12,51 (-12,83) 2019-01-22
Braksator Andrzej 5 500 000 11,70 (6,03) 5 500 000 11,70 (6,01) 2018-07-12
Braksator Andrzej 5 500 000 5,67 5 500 000 5,69 (0,01) 2018-07-12
Braksator Andrzej 5 500 000 (-4 500 000) 5,67 (-15,60) 5 500 000 (-4 500 000) 5,68 (-15,59) 2018-07-12
Cetera Grzegorz 11 910 000 25,34 (13,06) 11 910 000 25,34 (13,06) 2018-07-06
Cetera Grzegorz 11 910 000 (3 503 592) 12,28 (-5,61) 11 910 000 (3 503 592) 12,28 (-5,61) 2018-07-06
Cetera Grzegorz 8 406 408 (5 006 408) 17,89 (10,66) 8 406 408 (5 006 408) 17,89 (10,66) 2018-06-28
Cetera Grzegorz ZWZ 3 400 000 (1 026 624) 7,23 (2,18) 3 400 000 (1 026 624) 7,23 (2,18) 2017-06-28
Cetera Grzegorz 2 373 376 5,05 2 373 376 5,05 2017-03-29
Braksator Andrzej 10 000 000 21,27 (21,27) 10 000 000 21,27 (21,27) 2015-11-16
Starhedge SA 14 600 000 31,06 (16,01) 14 600 000 31,06 (16,01) 2015-09-25
Starhedge SA 14 600 000 (12 150 000) 15,05 (-0,02) 14 600 000 (12 150 000) 15,05 (-0,02) 2015-09-25
Investment Company sp. z o.o. 1 000 000 6,15 (4,03) 1 000 000 6,15 (4,03) 2015-07-28
Investment Company sp. z o.o. 1 000 000 2,12 1 000 000 2,12 2015-07-28
Braksator Andrzej 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,15) 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,15) 2015-07-28
Starhedge SA 2 450 000 15,07 (9,86) 2 450 000 15,07 (9,86) 2015-07-09
Starhedge SA 2 450 000 (-800 000) 5,21 (-14,79) 2 450 000 (-800 000) 5,21 (-14,79) 2015-07-09
Braksator Andrzej 1 000 000 6,15 1 000 000 6,15 2015-07-08
Starhedge SA 3 250 000 (-2 150 000) 20,00 (-13,23) 3 250 000 (-2 150 000) 20,00 (-13,23) 2015-04-24
Starhedge SA 5 400 000 (-8 167 201) 33,23 (-50,26) 5 400 000 (-8 167 201) 33,23 (-50,26) 2015-03-15
Starhedge SA 13 567 201 (-1 106 778) 83,49 (-6,81) 13 567 201 (-1 106 778) 83,49 (-10,71) 2015-01-29
G-Energy SA 0 (-560 000) 0,00 (-3,44) 0 (-560 000) 0,00 2014-11-17
G-Energy SA 560 000 (-113 979) 3,44 (-0,70) 560 000 (-113 979) 0,00 2014-10-30
Starhedge SA 14 673 979 (4 333 979) 90,30 (26,67) 14 673 979 (4 333 979) 94,20 (27,82) 2014-10-06
Speciocus Ltd. 311 586 (-1 918 801) 1,91 (-11,81) 311 586 (-1 918 801) 2,00 (-12,31) 2014-09-30
Speciocus Ltd. 2 230 387 (-1 843 172) 13,72 (-11,34) 2 230 387 (-1 843 172) 14,31 (-11,84) 2014-09-11
Starhedge SA 10 340 000 (1 732 083) 63,63 (10,66) 10 340 000 (1 732 083) 66,38 (11,12) 2014-09-03
Speciocus Ltd. 4 073 559 (-1 747 475) 25,06 (-10,76) 4 073 559 (-1 747 475) 26,15 (-11,22) 2014-09-03
Speciocus Ltd. 5 821 034 (-4 404 116) 35,82 (-27,10) 5 821 034 (-4 404 116) 37,37 (-28,28) 2014-08-30
G-Energy SA 673 979 (-1 500) 4,14 (-0,01) 673 979 (-1 500) 0,00 2014-08-18
Starhedge SA 8 607 917 (6 107 917) 52,97 (37,59) 8 607 917 (6 107 917) 55,26 (39,21) 2014-08-05
Speciocus Ltd. 10 225 150 (-178 006) 62,92 (-1,09) 10 225 150 (-178 006) 65,65 (-1,14) 2014-07-22
Speciocus Ltd. 10 403 156 (-168 644) 64,01 (-1,04) 10 403 156 (-168 644) 66,79 (-1,08) 2014-07-11
Speciocus Ltd. 10 571 800 (-1 549 151) 65,05 (-9,54) 10 571 800 (-1 549 151) 67,87 (-9,95) 2014-07-07
Speciocus Ltd. 12 120 951 (-1 716 126) 74,59 (-10,56) 12 120 951 (-1 716 126) 77,82 (-11,10) 2014-07-03
Speciocus Ltd. 13 837 077 (2 517 077) 85,15 (15,49) 13 837 077 (2 517 077) 88,92 (16,18) 2014-07-01
G-Energy SA 675 479 (-13 521) 4,15 (-0,09) 675 479 (-13 521) 0,00 2014-07-01
Speciocus Ltd. 11 320 000 (-3 990 077) 69,66 (-24,55) 11 320 000 (-3 990 077) 72,74 (-25,64) 2014-06-27
Starhedge SA 2 500 000 (860 000) 15,38 (5,29) 2 500 000 (860 000) 16,05 (5,53) 2014-06-23
Starhedge SA 1 640 000 10,09 1 640 000 10,52 2014-06-20
Speciocus Ltd. 15 310 077 94,21 15 310 077 98,38 2014-02-14
DAMF Invest SA poprzez Refus sp. z o.o. 2 080 (-15 310 077) 0,01 (-94,21) 2 080 (-15 310 077) 0,01 (-98,39) 2014-02-14
G-Energy SA 689 000 4,24 689 000 0,00 2014-02-12
DAMF Invest SA poprzez Refus sp. z o.o. i Elkop Energy SA 15 312 157 (1 110) 94,22 (0,23) 15 312 157 (1 110) 98,40 (4,41) 2014-02-11
DAMF Invest SA poprzez Refus sp. z o.o. 15 311 047 (-610) 93,99 (-0,23) 15 311 047 (-610) 93,99 (-0,23) 2014-01-13
DAMF Invest SA poprzez Refus sp. z o.o. 15 311 657 (-651 982) 94,22 (-4,01) 15 311 657 (-651 982) 94,22 (-4,01) 2014-01-13
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA,, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA, Fon Ecology SA 15 963 639 (1 740 000) 98,23 (10,70) 15 963 639 (1 740 000) 98,23 (10,70) 2013-12-20
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA,, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA, Fon Ecology SA 14 223 639 (-1 023 702) 87,53 (-5,47) 14 223 639 (-1 023 702) 87,53 (-5,47) 2013-11-13
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA, Fon Ecology SA 15 247 341 (-162 086) 93,00 (-1,82) 15 247 341 (-162 086) 93,00 (-1,82) 2013-03-13
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA, Fon Ecology SA 15 409 427 (800 000) 94,82 (4,92) 15 409 427 (800 000) 94,82 (4,92) 2013-01-31
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA, Fon Ecology SA 14 609 427 (-27 552) 89,90 (-0,10) 14 609 427 (-27 552) 89,90 (-0,10) 2012-12-03
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA, Fon Ecology SA 14 636 979 (374 532) 90,00 (2,24) 14 636 979 (374 532) 90,00 (2,24) 2012-11-26
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA 14 262 447 (-377 053) 87,76 (-2,32) 14 262 447 (-377 053) 87,76 (-2,32) 2012-11-14
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA 14 639 500 (800 000) 90,08 (4,92) 14 639 500 (800 000) 90,08 (4,92) 2012-11-04
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA 13 839 500 (-257 000) 85,16 (-1,58) 13 839 500 (-257 000) 85,16 (-1,58) 2012-11-03
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA 14 096 500 (14 068 307) 86,74 14 096 500 (14 068 307) 86,74 2012-10-29
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA 28 193 (-572) 86,74 (1,31) 28 193 (-2 686) 86,74 (1,31) 2012-10-12
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA 28 765 (-1 600) 85,43 (-8,00) 30 879 (514) 85,43 (-8,00) 2012-10-08
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA oraz Investment Friends Capital SA i Fon Energy SA 30 365 (-1 620) 93,43 (-4,98) 30 365 (-1 620) 93,43 (-4,98) 2012-10-03
Investment Friends Capital SE 1 985 6,10 1 985 6,10 2012-09-27
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA i Fon Energy SA 31 985 (485) 98,41 (1,49) 31 985 (485) 98,41 (1,49) 2012-09-27
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA i Fon Energy SA 31 500 (6 300) 96,92 (19,39) 31 500 (6 300) 96,92 (19,39) 2012-09-05
DAMF Invest SA poprzez Elkop SA, Atlantis SA oraz Fon SA 25 200 77,53 25 200 77,53 2011-12-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-05 Prawo poboru 1:2
2013-01-22 Prawo poboru 1:6
2012-10-29 Split 1:500
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.