0,5100 zł
0,39% 0,0020 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Komunikaty spółki - GENRG

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.
Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego otwartego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Oddział: Warszawa).
Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.
Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej(Korekta)
Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej
Treść uchwał procedowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (PSG obszar działania gazowni w Katowicach , Gliwicach i Tychach).
Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.
Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Gazownie: Katowice, Gliwice).
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2020
Nabycie akcji własnych
Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku
Nabycie akcji własnych
Nabycie udziałów w AO Solar Company sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
Nabycie akcji własnych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.