REKLAMA

ENERGA S.A.: Uchwały Rady Nadzorczej Energa S.A. dotyczące wyrażenia zgody na wydanie przez Spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

2018-12-19 18:07
publikacja
2018-12-19 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-19
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Uchwały Rady Nadzorczej Energa S.A. dotyczące wyrażenia zgody na wydanie przez Spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z 3 września 2018 roku Zarząd Energa S.A. informuje, że dnia 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Energa S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydanie przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka”) polecenia rozpoczęcia prac ( ang. NTP – notice to proceed) związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. - lidera konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S., jak również uchwałę w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w ten sposób, że Energa S.A. będzie głosowała za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydanie przez Spółkę NTP dla generalnego wykonawcy. Obie uchwały zostały podjęte pod warunkiem, iż w aukcji mocy, z okresem dostaw rozpoczynającym się w roku 2023, Projekt „Ostrołęka C” uzyska dla mocy określonej na certyfikacie warunkowym tj. 852,603 MW, cenę na okres 15 lat, na poziomie nie niższym niż określony w strategii aukcyjnej.

Podjęcie ww. uchwały nie jest równoznaczne z wydaniem NTP. Wydanie NTP przez Spółkę powinno zostać poprzedzone wyrażeniem zgody przez zgromadzenie wspólników Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title of the report: Resolutions of the Supervisory Board of Energa S.A.
on expressing consent for Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. to issue a
notice to proceed for the general contractor and on determining the
manner of exercising voting rights at the Extraordinary General Meeting
of Shareholders of Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.


Date: 19/12/2018


Report number: Current report No. 52/2018


Legal basis: Article 17 section 1 MAR – confidential information


With reference to current report no. 41/2018 of 3 September 2018, the
Management Board of Energa S.A. hereby informs you that on 19th of
December 2018, the Supervisory Board of Energa S.A. adopted a resolution
on expressing consent for Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (‘Company’)
to issue a notice to proceed for the general contractor, a Consortium of
GE Power Sp. z o.o. as the leader and ALSTOM Power Systems S.A.S., and
resolution determining the manner of exercising voting rights at the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of Elektrownia Ostrołęka
Sp. z o.o. to be as follows: Energa S.A. will vote in favor of adopting
a resolution on expressing consent for the Company to issue an NTP for
the general contractor. Both resolutions taken under provided that
during a power capacity auction with the delivery period beginning in
2023, the price obtained by ‘Ostrołęka C’ Project for the power stated
in the conditional certificate, i.e. 852,603 MW, for a period of 15
years is not lower than defined in the auction strategy.


Adopting the aforementioned resolution does not automatically mean that
the notice to proceed will be issued. NTP shall be issued by Elektrownia
Ostrołęka sp. z o.o. only following consent of the General Meeting of
Shareholders of Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2018-12-19 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki