EMPERIA: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

2018-07-17 16:24
publikacja
2018-07-17 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-17
Skrócona nazwa emitenta
EMPERIA
Temat
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do wcześniej publikowanych raportów bieżących (nr 2/2016 z dnia 2 marca 2016, nr 9/2017 z dnia 30 stycznia 2017, nr 10/2017 z dnia 2 lutego 2017, nr 47/2017 z dnia 9 sierpnia 2017, nr 48/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 oraz nr 51/2017 z dnia 5 września 2017), Zarząd Emperia Holding S.A. (Emitent) informuje, że na skutek skargi Emitenta Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 lipca 2018 r. w całości uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w przedmiocie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową Emitenta w wysokości 142.463.805 zł wraz z odsetkami za zwłokę.

Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone i doręczone z urzędu. Wyrok nie jest prawomocny.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-17 Dariusz Kalinowski Prezes Zarządu
2018-07-17 Cezary Baran Wiceprezes Zarządu
2018-07-17 Kęstutis Gailius Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki