REKLAMA
ZAGŁOSUJ

EBITDA Eurocashu w II kw. '19 wyniosła 126,5 mln zł, zgodnie z konsensusem

2019-08-28 06:02
publikacja
2019-08-28 06:02

Zysk EBITDA grupy Eurocash (przed MSSF 16) w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 126,5 mln zł wobec 117 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP zakładał 123,6 mln zł zysku EBITDA.

fot. / / Wikimedia Commons

Konsensus został sporządzony na podstawie prognoz analityków, bez uwzględnienia standardu MSSF 16, w którym spółka raportuje swoje wyniki począwszy od 2019 roku. EBITDA Eurocashu po uwzględnieniu MSSF 16 wyniosła w II kwartale 216,2 mln zł.

Zysk netto (przed MSSF 16) wyniósł 49,7 mln zł wobec 41,7 mln zł zysku oczekiwanego przez rynek i wobec 36 mln zł zysku rok wcześniej. Zgodnie z nowym standardem Eurocash miał 46,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Skonsolidowana sprzedaż grupy w II kwartale 2019 r. wzrosła o 11,8 proc. rdr do 6,438 mld zł. Konsensus wynosił 6,235 mld zł.

Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 13,1 proc. i wzrosła o 0,85 p.p. rdr.

W segmencie hurtowym grupa zanotowała w drugim kwartale wzrost sprzedaży o ponad 6 proc. rdr do 4,89 mld zł, a w całym pierwszym półroczu sprzedaż tego segmentu sięgnęła 8,99 mld zł, czyli o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Na wzrost największy wpływ miał segment papierosów i produktów impulsowych oraz Eurocash Dystrybucja.

EBITDA segmentu hurtowego za II kwartał wyniosła 177 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 prawie 127 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 14 proc. rdr.

Dynamika sprzedaży LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry wyniosła 1,19 proc. w II kwartale oraz 2,07 proc. w I półroczu 2019 r.

W segmencie detalicznym w drugim kwartale 2019 r. grupa Eurocash osiągnęła ponad 34-proc. wzrost sprzedaży, do blisko 1,5 mld zł, a w całym pierwszym półroczu sprzedaż Detalu zwiększyła się o prawie 36 proc. rdr do 2,83 mld zł. Jak tłumaczy spółka, wzrosty te w dużej mierze wynikają z konsolidacji sieci ponad 180 supermarketów Mila oraz 25 sklepów Lewiatan (należących do spółki Partner) przejętych opoowiednio w czerwcu 2018 roku oraz marcu 2019 roku

W ujęciu LFL, wzrost sprzedaży detalicznej realizowanej przez sklepy Delikatesy Centrum wyniósł 8 proc. w II kwartale oraz 3,4 proc. w pierwszym półroczu 2019 r.

EBITDA segmentu Detal w II kwartale 2019 r. przekroczyła 77 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 wyniosła ponad 39 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. rdr. EBITDA w I półroczu 2019 r. wyniosła ponad 129 mln zł, a przed MSSF 16 niemal 53 mln zł, czyli o 5 proc. więcej rdr.

Sprzedaż w segmencie Projekty w II kwartale 2019 r. przekroczyła 23 mln zł (wzrost o 97 proc. rdr), a w całym pierwszym półroczu br. wyniosła 39 mln zł (wzrost o 63 proc. rdr). Wpływ tego segmentu na skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu tego roku był ujemny i wyniósł minus 20 mln zł (-22 mln zł przed MSSF 16 wobec -20 mln zł przed rokiem).

Wyniki grupy Eurocash za II kwartał 2019 r. w podziale na segmenty (wg MSSF 16):
II kw. '19 (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Razem
Przychody ze sprzedaży 4 886,50 1 498,51 23,27 0 6 408,29
EBIT 107,31 19,57 -11,91 -33,55 81,41
Marża EBIT % 2,20% 1,31% -51,19% 0,00% 1,27%
EBITDA 177 77,27 -8,81 -29,3 216,16
Marża EBITDA % 3,62% 5,16% -37,86% 0,00% 3,37%

Wyniki Eurocashu w drugim kwartale 2019 r. (przed MSSF 16) i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników (dane w mln zł):

2Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
Przychody 6438,2 6235,4 3,3% 11,8% 17,4% 11921,1 10,6%
EBITDA 126,5 123,6 2,4% 8,1% 277,6% 160,0 2,2%
EBIT 72,2 69,4 4,0% 6,8% - 53,2 -12,6%
zysk netto 49,7 41,7 19,0% 38,0% - 15,9 -24,9%
marża EBITDA 2,0% 2,0% -0,02 -0,07 1,35 1,34% -0,11
marża EBIT 1,1% 1,1% 0,01 -0,05 1,47 0,45% -0,12
marża netto 0,8% 0,7% 0,10 0,15 1,39 0,13% -0,06

pel/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki