REKLAMA

Pompa ciepła rozwiązaniem na zimę? Właściciele domów mogą liczyć na dotacje sięgające blisko 200 tys. zł

2022-09-21 06:00
publikacja
2022-09-21 06:00

Przedsięwzięcie związane z zakupem i montażem pompy ciepła nie należy do najtańszych. Jednak właściciele nowych domów mogą liczyć na dotację do 21 tys. zł, a starszych budynków - do 80 tys. zł. Do tego doliczyć można 106 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej dla małżeństw, co daje już całkiem sporą kwotę. Przygotowaliśmy listę dofinansowania do pompy ciepła.

Pompa ciepła rozwiązaniem na zimę? Właściciele domów mogą liczyć na dotacje sięgające blisko 200 tys. zł
Pompa ciepła rozwiązaniem na zimę? Właściciele domów mogą liczyć na dotacje sięgające blisko 200 tys. zł
fot. klikkipetra / / Shutterstock

Zakup i montaż pompy ciepła może być alternatywą dla rosnących cen energii elektrycznej oraz gazu. Przeanalizowaliśmy, ile pieniędzy można otrzymać na ramach dotacji na takie przedsięwzięcie. Wśród dostępnych ofert dofinansowania do pompy ciepła dodatkowe pieniądze znajdą zarówno właściciele nowych („Moje ciepło”), jak i starszych budynków („Czyste powietrze”).

Dofinansowanie do pompy ciepła – „Czyste powietrze”

W ramach programu „Czyste powietrze” dofinansowanie do pompy ciepła, wymiany źródła ciepła lub innych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą otrzymać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Środki nie tylko na zakup pomp ciepła – „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze” jest jednym z projektów, który posiada najszerszy zakres przedsięwzięć, z których beneficjent może skorzystać. Pompy ciepła to tylko jeden podpunkt z katalogu działań objętych dotacją. Należy do nich:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Nabór w programie „Czyste powietrze” jest ciągły. Wnioski o dofinansowanie m.in. na zakup pompy ciepła, montaż paneli słonecznych, wentylacji z odzyskiem ciepła lub wymianę stolarki okiennej można składać online w serwisie internetowym do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub w formie papierowej za pośrednictwem punktu informacyjno konsultacyjnego w gminie.

Więcej pieniędzy do montażu pomp ciepła – „Czyste powietrze Plus”

Wysokość dofinansowania w programie „Czyste powietrze” na zakup pompy ciepła lub ocieplenie budynku lub inne przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej domu uzależnione jest od rocznego dochodu w rodzinie. Najniższa maksymalna kwota dotacji przewidziana jest dla osób fizycznych, których roczny dochód jest nie wyższy niż 100 000 zł, czyli około 8333,33 zł miesięcznie. Na największą kwotę dofinansowania z programu „Czyste powietrze” mogą liczyć gospodarstwa domowe z miesięcznym dochodem poniżej 960 zł na osobę w rodzinie lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Dotacja z programu „Czyste powietrze” na zakup pomp ciepła
Wariant Dochód na osobę Maksymalna kwota dotacji
Podstawowy do 100 000 zł rocznie 30 000 zł
Podwyższony 1564 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 47 000 zł
2189 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym
Najwyższy poziom dofinansowania 960 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 79 000 zł
1260 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym

Wpływ na wysokość dotacji ma również rodzaj przedsięwzięcia. Na wyższą dotację w wariancie podstawowym mogą liczyć beneficjenci, którzy zdecydują się na inwestycję z mikroinstalacją fotowoltaiczną - 30 tys. zł. Różnica pomiędzy dofinansowaniem w inwestycje z panelami słonecznymi w bez nich wynosi 5 tys. zł w wariancie podstawowym.

Dofinansowania do pompy ciepła – „Moje ciepło”

Kolejnym programem umożliwiającym otrzymanie dofinansowania do pompy ciepła jest „Moje ciepło”. Z dotacji skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielem, bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dotacja może być przyznana wyłącznie na nowy budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.),
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01 stycznia 2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01 stycznia 2021 r.

Warunkiem otrzymania dopłaty z programu jest instalacja pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. W praktyce oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu. 

Celem programu „Moje ciepło” jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

AGD

Lodówki w najwyższych klasach energetycznych

Sprawdź

RTV

Oszczędne telewizory

Sprawdź

Oświetlenie

Oszczędne żarówki LED

Sprawdź

Dodatkowe środki na dla właścicieli domów – „Moje ciepło”

Właściciele domów jednorodzinnych mieszkalnych, którzy spełniają warunki progrmu „Moje ciepło”, mogą otrzymać dofinansowanie w formie dotacji na realizację wybranego przez beneficjenta przedsięwzięcia. Do działań objętych programem należy:

 • zakup lub montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup lub montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup lub montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Warunkiem uprawniającym do otrzymania dotacji na pompę ciepła w ramach „Mojego ciepła” jest wykazanie, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na które ma być przekazane dofinansowanie, nie znajduje się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Pieniądze na pompę ciepła – „Moje ciepło”

Maksymalna kwota, jaką można otrzymać z programu „Moje ciepło” na dofinansowanie do pompy ciepła, wynosi 21 tys. zł. Wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju zastosowanej pompy ciepła: do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej. Jednak nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Z wyjątkiem osób posiadających kartę dużej rodziny, dla których limit jest zwiększony do 45 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wysokość dofinansowania do pompy ciepła „Moje ciepło”
Rodzaj pompy ciepła Typ Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w kosztach kwalifikowanych procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny nie więcej niż [zł]
Gruntowe   do 30% do 45% 21 000 zł
Powietrzne Typu powietrze-powietrze w systemie centralnym do 30% do 45% 7 000 zł
Typu powietrze-woda do 30% do 45% 7 000 zł

Wnioski można składać od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania środków. Dokumenty przyjmowane są w trybie ciągłym. Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 mln zł. 

Dofinansowanie do pompy ciepła od PGNiG

Wśród programów oferujących dotację do wymiany lub montażu pompy ciepła znaleźć można projekt Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Dofinansowanie dostępne jest dla klientów indywidualnych mieszkających w budynkach jednorodzinnych, którzy kupują paliwo lub energię na własny użytek. Beneficjenci mogą otrzymać pieniądze do kotłów gazowych i pomp ciepła. Wysokość dotacji zależy od rodzaju urządzenia - na pompę ciepła można otrzymać 3941,79 zł, natomiast na kocioł kondensacyjny 1129,51 zł. Kwota uzależniona jest także od roku budowy budynku.

Dotacja na pompę ciepła – wysokość dofinansowania
Czas budowy domu Dopłata do kotła gazowego Dopłata do pompy ciepła
przed 1971 1 129,51 zł 3 941,79 zł
1971–1978 1 051,02 zł 3 664,20 zł
1979–1988 913,18 zł 3 187,51 zł
1989–2002 848,09 zł 2 959,69 zł
2003–2007 668,13 zł 2 331,76 zł
2008–2011  541,78 zł 1 893,36 zł
po 2011 roku 503,49 zł 1 757,44 zł

Wnioski o dotację na wymianę źródła ciepła w ramach programu PGNiG można składać od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r. lub wyczerpania dedykowanej puli środków. Budżet na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Odliczenie ocieplenia domu w PIT – Ulga termomodernizacyjna

Wydatki na motaż pompę ciepła można odliczyć od podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu PIT. Ulga termomodernizacyjna jest dostępna dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (według stawki 18- i 32- proc.), formuły liniowej (stawka 19 proc.) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć można do 53 tys. zł wydanych m.in. na ocieplenie domu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pompy ciepła oraz stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne. Podany limit dotyczy jednego członka gospodarstwa domowego. W związku z tym małżonkowie będą mogli łącznie odliczyć 106 tys. zł od podatku. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule "Ulga termomodernizacyjna w PIT".

Warto pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki na ocieplenie domu sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dofinansowanie do pompy ciepła – „Ciepłe mieszkanie”

W najbliższym czasie pojawi się nowy program „Ciepłe mieszkanie” umożliwiający otrzymanie środków na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Pieniądze na wymianę źródła ciepła – „Ciepłe mieszkanie”

Wartość dotacji w programie „Ciepłe mieszkanie” w przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin wyniesie do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. W przypadku pozostałych gmin dofinansowanie wyniesie do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Poziomy dofinansowania uzależnione będą, podobnie jak w przypadku programu „Czyste powietrze”, od dochodu na osobę w rodzinie.

Nabór wniosków dla gmin ruszył 21 lipca i potrwa do 31 grudnia 2022 r. Następnie jednostki samorządu terytorialnego będą samodzielnie ogłaszać nabory dla właścicieli mieszkań.

Dotacja do montażu pomp ciepła – program „Stop smog”

Mieszkańcy gmin, na których obszarach obowiązują tzw. uchwały antysmogowe, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie przy finansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program „Stop smog” umożliwia otrzymanie dotacji na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. 

Dofinansowanie może być przeznaczone na przedsięwzięcie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie do pompy ciepła – programy regionalne

Lista dotacji nie kończy się na programie „Czyste powietrze”, „Moje ciepło” czy uldze termomodernizacyjnej. Dofinansowanie do pompy ciepła można otrzymać także w ramach regionalnych programów operacyjnych. Szczegółowe informacje można otrzymać w gminie oraz lokalnych punktach informacyjnych. Z reguły jednostki samorządu terytorialnego mają w swoich budżetach przewidzianą pulę środków pieniężnych do rozdysponowania na dotacje celowe dla mieszkańców.

O dostępność regionalnych programów dofinansowania do pomp ciepła warto również zapytać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska.

DF

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
Źródło:
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (33)

dodaj komentarz
mateoc
Ja nie wiem jak autor tego artykułu oszacował, że dotacje wynoszą 200tys zł. Clickbait jak z onetu
bankierbank
Na https://www symulatorogrzewania.pl/dotacje można sprawdzić dotacje w zależności od dochodu i preferencji :)
zenonn
Jak nie mam 100 tys na rok to nawet nie myślę o PV i pompach ciepła, bo mnie nie stać
Jak mnie stać to nie ma dotacji.
Jak mnie stać to nie płace podatków 32% i ulga termo jest niewielka

"Biedota" z lewymi dochodami weźmie dotacje.
Po 4 latach odda z nawiązka, za ukrywanie dochodów
Może też z dotacji
Jak nie mam 100 tys na rok to nawet nie myślę o PV i pompach ciepła, bo mnie nie stać
Jak mnie stać to nie ma dotacji.
Jak mnie stać to nie płace podatków 32% i ulga termo jest niewielka

"Biedota" z lewymi dochodami weźmie dotacje.
Po 4 latach odda z nawiązka, za ukrywanie dochodów
Może też z dotacji opłacic naczelnika skarbowego
vacarius
Dotacja na coś co wykonczy ludzi opłatami za prąd bo z pompą ciepła przekroczą sporo 2000kWh. Lepiej dajcie dotacje na koze.
sterl
A tak w ogóle to dlaczego pomija się w dotacjach do produkcji energii prywatnych producentów właścicieli paneli? Nie dostają dotacji ani za zakup ani za montaż ani za mniejsze zużycie czy też do ceny prądu, ani za produkcję taniej ekologicznej energii a powinni jeszcze dostawać certyfikaty?..
jaszczura
Spokojnie pytam: kto finalnie jest płatnikiem netto tego wsparcia ze strony najlepszego z rządów?
socjalistyczneg
Palą pieniędzmi w piecu !
mikimysz
Dają jakąś dotację aby człowiek oszołomiony darmowymi pieniędzmi to założył a potem zaczyna się dojenie, czekam teraz co wymyślą na tych co skorzystali z dotacji na fotowoltaikę, podejrzewam że ogłoszą rozwałkę sieci z powodu nadmiaru energii i wymyślą jakieś ceny ujemne za to że zakład energetyczny zagospodaruje ten nadmiarowy prąd,Dają jakąś dotację aby człowiek oszołomiony darmowymi pieniędzmi to założył a potem zaczyna się dojenie, czekam teraz co wymyślą na tych co skorzystali z dotacji na fotowoltaikę, podejrzewam że ogłoszą rozwałkę sieci z powodu nadmiaru energii i wymyślą jakieś ceny ujemne za to że zakład energetyczny zagospodaruje ten nadmiarowy prąd, jak zwykle monopoliści będą zarabiać na tym prądzie a ten kto skusił sie na dopłatę na początku będzie musiał dopłacać do "interesu"
piotr76
Tylko jeszcze niech instalują sensowne pompy gruntowe albo wodne, powietrzne w polskich warunkach to tylko pożeracz prądu.
zlomufka
Przerobiłem kocioł retortowy na śmieciucha za 50 złotych bez dotacji, papierkologii, kredytów, naciąłem drzewa, nazbierałem opon i śmieci. Śmieję się z naiwniaków, którym wyłączą w zimie prąd, wziąłem dotację 3000 na węgiel i kupiłem skrzynkę wódki.
Pozdrawiam
Wyborca socjalizmu.

Powiązane: Ogrzewanie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki