REKLAMA

Wymiana pieca, pompa ciepła, fotowoltaika. Skąd pieniądze na ocieplenie domu? Przejrzeliśmy rządowe i lokalne programy

2022-09-16 06:00
publikacja
2022-09-16 06:00

Od zakupu nowych drzwi i okien po wymianę źródła energii – katalog inwestycji, na które można otrzymać dotacje w ramach rządowych programów, jest szeroki. Rekordowe subwencje sięgają 106 tys. zł. Przeanalizowaliśmy jak uzyskać dofinansowanie do ocieplenia domu, na wymianę stolarki okiennej, zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz instalację fotowoltaiki. Po lupę wzięliśmy m.in. program „Czyste powietrze”, „Moje ciepło”, „Ciepłe mieszkanie” oraz ulgę termomodernizacyjną.

Wymiana pieca, pompa ciepła, fotowoltaika. Skąd pieniądze na ocieplenie domu? Przejrzeliśmy rządowe i lokalne programy
Wymiana pieca, pompa ciepła, fotowoltaika. Skąd pieniądze na ocieplenie domu? Przejrzeliśmy rządowe i lokalne programy
/ FORUM

Sposoby na dofinansowanie do ocieplenia domu lub dodatkowe środki pieniężne na wymianę pieca na bardziej wydajny mogą spędzać sen z powiek w obliczu trwającego kryzysu energetycznego spowodowanego inwazją Rosji na Ukrainę. Przygotowaliśmy listę programów, z których można otrzymać dotację na termomodernizacyjne przedsięwzięcia lub wymianę źródła ciepła. W przyszłości inwestycje mogą wpłynąć na niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. W tym sezonie grzewczym korzystając z kilku programów można dostać nawet 160 500 zł dotacji.

Wszystko, co musisz wiedzieć o ogrzewaniu tej zimy:

Pieniądze na wymianę pieca i ocieplenie domu – „Czyste powietrze”

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych m.in. poprzez ocieplenie budynku. Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie ocieplenia oraz wymiany źródeł ciepła w budynku uzależniona jest od rocznego dochodu w rodzinie. Pierwszą grupą beneficjentów w programie „Czyste powietrze” są osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł rocznie, czyli około 8333,33 zł miesięcznie.

Dofinansowanie na ocieplenie domu i innych przedsięwzięć w programie „Czyste powietrze”
Wariant Dochód na osobę Maksymalna kwota dotacji
Podstawowy do 100 000 zł rocznie 30 000 zł
Podwyższony 1564 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 47 000 zł
2189 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym
Najwyższy poziom dofinansowania 960 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 79 000 zł
1260 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym

Maksymalna kwota dofinansowania z programu „Czyste powietrze” uzależniona jest również od rodzaju przedsięwzięcia. Na wyższą dotację w wariancie podstawowym mogą liczyć beneficjenci, którzy zdecydują się na inwestycję z mikroinstalacją fotowoltaiczną - 30 tys. zł. Różnica pomiędzy dofinansowaniem w inwestycje z panelami słonecznymi w bez nich wynosi 5 tys. zł w wariancie podstawowym.

Wyższa dotacja na wymianę źródła ciepła – „Czyste powietrze Plus”

Wyższą kwotę na wymianę źródeł ciepła i do ocieplenia domu mogą otrzymać beneficjenci rozszerzonej edycji programu, czyli „Czyste powietrze Plus”. W przypadku gospodarstw wieloosobowych, gdzie miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1564 zł oraz beneficjentów żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych z miesięcznymi wpływami do 2189 zł, wysokość dofinansowania wynosi do 47 000 zł

Najwyższe dofinansowanie z programu „Czyste powietrze Plus” mogą otrzymać osoby o miesięcznych dochodach poniżej 960 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji sięga 79 000 zł w opcji z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Dofinansowanie do ocieplenia domu – program „Czyste powietrze”

Nie tylko wymiana nieefektywnego źródła ciepła, ale także pieniądze na wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Program „Czyste powietrze” posiada szeroki zakres przedsięwzięć, które można sfinansować z otrzymanego dofinansowania:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” można składać online w serwisie internetowym do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub w formie papierowej za pośrednictwem punktu informacyjno konsultacyjnego w gminie. 

Dofinansowanie na pompę ciepła – Moje ciepło”

Oprócz pieniędzy na ocieplenie domu właściciele nieruchomości mogą liczyć na wsparcie przy instalacji bardziej ekologicznych źródeł ciepła. Uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła można w ramach programu „Moje ciepło”. Z dotacji skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W opisie programu zmieszczonym na stronie można przeczytać, że przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.),
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01 stycznia 2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01 stycznia 2021 r.

Maksymalna kwota jaką można otrzymać wynosi 21 tys. zł. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju zamontowanej pompy: do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej. Jednak nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Z wyjątkiem osób posiadających kartę dużej rodziny, dla których limit jest zwiększony do 45 proc. kosztów kwalifikowanych.

Pieniądze na pompę ciepła – „Moje ciepło”

Beneficjenci programu„Moje ciepło” mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Do grupy przedsięwzięć objętych dotacją należy:

 • zakup lub montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;

 • zakup lub montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup lub montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Nabór wniosków w programie „Moje ciepło” trwa w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Dotacja na fotowoltaikę –Mój prąd”

Pieniądze na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej można otrzymać w ramach programu „Mój prąd”. Uzyskać dofinansowanie mogą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

W ramach dotacji z „Mojego prądu” sfinansować można inwestycje w panele słoneczne, magazyny ciepła oraz magazyny energii, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia przewidziany jest inny poziom dofinansowania:

 • do 4000 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów),
 • do 5000 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element,
 • do 5000 zł na magazyn ciepła,
 • do 7500 zł na magazyn energii elektrycznej,
 • do 3000 zł na systemy zarządzania energią HEMS/EMS.

Złożyć wniosek o dotacje z programu „Mój prąd” można w terminie od 15 kwietnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. lub wyczerpania środków. 

Dofinansowanie pompy ciepła od PGNiG

Program dopłat uruchomiło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Dostać dofinansowanie do kotłów gazowych i pomp ciepła mogą klienci indywidualnie mieszkających w budynkach jednorodzinnych, którzy kupują paliwo lub energię na własny użytek. Wysokość dotacji zależy od rodzaju urządzenia - na  pompę ciepła można otrzymać 3941,79 zł, natomiast na kocioł kondensacyjny 1129,51 zł. Kwota uzależniona jest także od wieku budynku.

Wymiana źródła ciepła – wysokość dopłaty
Czas budowy domu Dopłata do kotła gazowego Dopłata do pompy ciepła
przed 1971 1 129,51 zł 3 941,79 zł
1971–1978 1 051,02 zł 3 664,20 zł
1979–1988 913,18 zł 3 187,51 zł
1989–2002 848,09 zł 2 959,69 zł
2003–2007 668,13 zł 2 331,76 zł
2008–2011  541,78 zł 1 893,36 zł
po 2011 roku 503,49 zł 1 757,44 zł

Nabór wniosków trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r. lub wyczerpania środków. Budżet programu dofinansowania PGNiG wynosi 10 mln zł. 

Odliczenie ocieplenia domu w PIT – Ulga termomodernizacyjna

Wydatki na ocieplenie domu można odliczyć od podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu PIT. Ulga termomodernizacyjna dostępna jest dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (według stawki 18 i 32 proc.), formuły liniowej (stawka 19 proc.) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć można do 53 tys. zł wydanych m.in. na ocieplenie domu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pompy ciepła oraz stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne. Podany limit dotyczy jednego członka gospodarstwa domowego. W związku z tym małżonkowie będą mogli łącznie odliczyć 106 tys. zł od podatku. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule "Ulga termomodernizacyjna w PIT"

Warto pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki na ocieplenie domu sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dofinansowanie do ocieplenia domu – „Ciepłe mieszkanie”

Już wkrótce pojawią się nowe programy dofinansowujące wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jednym z nich jest „Ciepłe mieszkanie”. Dodatkowe środki będą mogły otrzymać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Pieniądze w zależności od dochodu – „Ciepłe mieszkanie”

Wartość dotacji w programie „Ciepłe mieszkanie” w przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin wyniesie do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. W przypadku pozostałych gmin dofinansowanie wyniesie do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Poziomy dofinansowania uzależnione będą, podobnie jak w przypadku programu „Czyste powietrze”, od dochodu na osobę w rodzinie.

Nabór wniosków dla gmin ruszył 21 lipca i potrwa do 31 grudnia 2022 r., następnie jednostki samorządu terytorialnego będą samodzielnie ogłaszać nabory dla właścicieli mieszkań. 

Pieniądze na wymianę tzw. kopciuchów – „Stop smog”

Program „Stop smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i ocieplenie domu. Dofinansowanie może być przeznaczone na przedsięwzięcie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt realizowany jest przez gminy, na obszarach których obowiązują tzw. uchwały antysmogowe.

Dofinansowanie do ocieplenia domu – Lokalne programy

Poza krajowymi programami umożliwiającymi zdobycie dodatkowych środków na ocieplenie domu, wymianę pieca lub montaż paneli słonecznych warto sprawdzić dotacje w gminie. Często jednostki samorządu terytorialnego mają określoną pulę pieniędzy do rozdysponowania na dotacje celowe.

O dofinansowanie do ocieplenia domu warto zapytać w lokalnych punktach informacyjnych lub zadzwonić do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Dominika Florek

Źródło:
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (8)

dodaj komentarz
mabry
Czy na pewno to jest 6 lat od poniesienia 1szego wydatku?? Do tej pory to były 3 kolejne lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono 1-szy wydatek. Czyli w praktyce 4 deklaracje PIT. Czy coś się zmieniło w tej kwestii??
mabry
Widzę, że Redaktorzy działają! Fragment o 6 latach zniknął po publikacji mojego komentarza. Errare humanum est. Nic się nie stało. Ważne, by w tak ważnych sprawach nie wprowadzać (nawet nieświadomie) w błąd. Na 100% jest tak jak pisałem. 3 lata (4 PITy). pozdrawiam Redakcję
zoomek
Jak można promować pompy ciepła przy ryzyku blackoutów?
Przecież to sabotaż!
sloneczkodzg
Kupujesz agregat prądotwórczy i sprawa załatwiona .
_jasko
Nie ośmieszaj się.
W przypadku blackout przestaje funkcjonować większość domowych instalacji (pompa obiegowa), wszystkie kotłownie osiedlowe, nie mówiąc już o jakiś dużych okręgowych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej.
vacarius
Więcej plusów, bonów dotacji itp rzeczy. To za kilka lat będziemy palić pieniędzmi.
bulgot
Jakby dać najuboższym te pieniądze bez formalności, to i tak nie skorzystają, bo w większości przypadków, to najpierw trzeba dach zmienić, żeby przykleić styropian i odsłonić od deszczu, inaczej zamoknie i odpadnie, a na zmianę dachu nikt nie daje pieniędzy, a oni nie mają takich kwot na inwestycje.
xiven
tacy powinni zainwestować we własny las i po prostu sobie grzać drewnem, o dziwo lasy są tanie, nie ma nich żadnej hossy

Powiązane: Czyste powietrze

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki