REKLAMA
WEBINAR

Pękło 10 000 zł/mkw. Drożeją zwłaszcza nowe kawalerki. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

Marcin Kaźmierczak2020-09-28 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-09-28 06:00

O kilkanaście procent w porównaniu z sierpniem 2019 r. wzrosły średnie ceny ofertowe nowych mieszkań w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. W Warszawie roczny wzrost przekroczył 20 proc., co przyniosło rekordową średnią stawkę powyżej 10 000 zł/mkw. Liderem wzrostów okazał się jednak Kraków.

Pękło 10 000 zł/mkw. Drożeją zwłaszcza nowe kawalerki. Nowy raport Bankier.pl i Otodom
Pękło 10 000 zł/mkw. Drożeją zwłaszcza nowe kawalerki. Nowy raport Bankier.pl i Otodom
fot. Bankier.pl /

Na rynku pierwotnym wzrosła przede wszystkim wycena najmniejszych lokali. Odwrotną tendencję odnotowano na rynku wtórnym. Sprzedający używane kawalerki wyraźnie spuścili z tonu, co przełożyło się na piąty miesiąc z rzędu ze stabilnymi stawkami.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

Najistotniejszą zmianę na rynku nowych mieszkań odnotowano w sierpniu w Krakowie, gdzie lokale oferowane przez deweloperów były wyceniane średnio o 6,2 proc. wyżej niż w lipcu. Oczekiwano za nie średnio 9739 zł/mkw. Do tak znaczącego wzrostu średnie ceny ofertowej przyczyniły się w głównej mierze nowe inwestycje, które trafiły do sprzedaży.

We wspomnianej już Warszawie średnia stawka widniejąca w ofertach sprzedaży wzrosła o 1,6 proc., co przełożyło się na najwyższy wynik w historii i przekroczenie bariery 10 000 zł/mkw. W sierpniu w stolicy deweloperzy oczekiwali bowiem średnio 10 100 zł/mkw. Wzrost powyżej 1 proc. w skali miesiąca miał miejsce również w Szczecinie, gdzie oczekiwano średnio 7563 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w sierpniu 2020 r. [zł/mkw.]
Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny
Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta
Gdańsk 0-38 10 426 9 556 11 597 10 568
38-60 9 261 10 313
60-90   9 381 10 311
Katowice 0-38 8 556 7 276 6 634 6 238
38-60 7 078 6 096
60-90 6 902 6 352
Kraków 0-38 10 457 9 739 11 302 10 520
38-60 8 269 10 055
60-90 8 185 10 428
Lublin 0-38 7 108 6 813 7 623 6 913
38-60 6 492 6 974
60-90 7 037 6 658
Łódź 0-38 7 411 6 697 6 345 5 968
38-60  6 699 5 859
60-90 6 266 5 896
Poznań 0-38 8 702 7 945 8 831 7 740
38-60 7 944 7 937
60-90 7 532 7 146
Szczecin 0-38 8 462 7 563 7 628 6 503
38-60 7 565 6 728
60-90 7 278 6 411
Warszawa 0-38 11 364 10 100  12 765 11 982
38-60 9 608 11 446
60-90 9 271 11 658
Wrocław 0-38 9 288 8 697 10 174 8 649
38-60 8 858 8 687
60-90 8 001 7 965
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

W miejscu względem lipca stały za to stawki ofertowe w Lublinie (średnio 6813 zł/mkw. i +0,2 proc. m/m) oraz w Poznaniu (średnio 7945 zł/mkw. i -0,1 proc. m/m).

Drugi miesiąc z rzędu obniżyła się za to wycena nowych mieszkań w Gdańsku. W sierpniu deweloperzy żądali średnio 9556 zł/mkw. (-1,1 proc. m/m).

W porównaniu z lipcem w górę poszły w szczególności najmniejsze mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 38 mkw. I w tym przypadku najmocniejszy wzrost zanotowano w Krakowie, gdzie średnia wycena kawalerek względem lipca wzrosła o 7,8 proc. do 11 457 zł/mkw., co sprawiło, że była ona wyższa niż w Warszawie. W stolicy za najmniejsze metraże oczekiwano średnio 11 364 zł/mkw. (+2,7 proc. m/m).

Wzrost powyżej 2 proc. miał miejsce również w Szczecinie (średnio 8462 zł/mkw.). Z kolei w Gdańsku mieszkania o powierzchni do 38 mkw. wyceniano średnio na 10 462 zł/mkw. (-0,8 proc. m/m). Do zmiany średniej ceny ofertowej nie doszło za to we Wrocławiu, gdzie deweloperzy oczekiwali średnio 9288 zł/mkw. – średnio o 1 zł/mkw. mniej niż w lipcu.

Deweloperzy bardziej skorzy do obniżek byli za to przy wystawianiu na sprzedaż większych mieszkań – o powierzchni od 38 do 60 mkw. W Gdańsku lokale o tym metrażu oferowano średnio za 9261 zł/mkw. (-3,6 proc. m/m). Na drugim biegunie znalazł się krakowski rynek pierwotny, gdzie mieszkania o wspomnianej powierzchni były wyceniane średnio na 9269 zł/mkw. – o 3,6 proc. wyżej w relacji do lipca.

W Gdańsku najwięcej oczekiwano, z kolei, za lokale o powierzchni od 60 do 90 mkw., które w sierpniu wyceniane były średnio na 9381 zł/mkw. (+1,7 proc. m/m). Stolica woj. pomorskiego wyprzedziła pod tym względem Warszawę (średnio 9271 zł/mkw. i +0,4 proc. m/m) oraz Kraków (średnio 9185 zł/mkw.), gdzie jednak miesięczny wzrost średniej stawki był najwyższy i wyniósł 6,3 proc.

Pomimo sierpniowych spadków średnich stawek w kilku miastach, porównując je w skali rocznej, można zauważyć spore wzrosty. W Warszawie i Lublinie oczekiwania deweloperów względem sierpnia 2019 r. wzrosły odpowiednio o 21,3 proc. i 21,1 proc. Nominalnie, w stolicy oczekiwano za metr kwadratowy nowego mieszkania średnio o 1775 zł więcej niż przed rokiem.

Średnia stawka dla każdego z analizowanych miast wzrosła tymczasem o co najmniej 10 proc., przy czym najmniej w relacji do sierpnia ubiegłego roku wzrosły oczekiwania deweloperów oferujących mieszkania na sprzedaż w Katowicach (średnio 7276 zł/mkw. i +10,6 proc. r./r.) oraz w Łodzi (średnio 6697 zł/mkw. i +11,2 proc. r./r.).

Ostatnie 12 miesięcy przyniosło największe wzrosty stawek w przypadku mieszkań o powierzchni do 38 mkw. Na tle innych miast w tym aspekcie wyróżnił się Poznań, gdzie za najmniejsze kawalerki oczekiwano średnio 8702 zł/mkw. – o 43,1 proc. więcej niż w sierpniu 2019 r. Patrząc na wzrost nominalnie, szukający tego typu metraży w stolicy Wielkopolski musieli liczyć się ze stawkami wyższymi średnio o 2621 zł/mkw.

Roczny wzrost o co najmniej 20 proc. odnotowano także w Szczecinie (+25,7 proc. r./r.), Krakowie Warszawie (+20,9 proc. r./r.), Lublinie (+20,1 proc. r./r.) oraz głównie za sprawą sierpniowej podwyżki w Krakowie (+22,8 proc. r./r.).

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Sierpień okazał się znacznie spokojniejszy na rynku wtórnym, gdzie od kilku miesięcy trwa stabilizacja średnich stawek ofertowych. Tegoroczny sierpień przyniósł także znacznie mniejsze wahania stawek od notowanych w ubiegłych latach.

W największych polskich miastach odnotowano wahania oczekiwań sprzedających od -1,2 proc. w Katowicach, gdzie w ogłoszeniach sprzedaży używanych mieszkań wpisywano średnio 6238 zł/mkw., po +0,9 proc. w Warszawie, gdzie metr kwadratowy wyceniano średnio na 11 982 zł/mkw., co było najwyższym wynikiem w historii pomiarów i wyraźnie zbliżyło stołeczny rynek do przekroczenia bariery 12 000 zł/mkw.

Inaczej niż na rynku pierwotnym, sprzedający kawalerki do 38 mkw. na rynku wtórnym obniżyli swoje oczekiwania. Najmocniej w Katowicach (średnio o 2,5 proc. względem lipca), gdzie oczekiwano średnio 6634 zł/mkw. W Szczecinie najmniejsze metraże wyceniano średnio na 7628 zł/mkw. (-1,6 proc. m/m), a w Lublinie na 7623 zł/mkw. (-1,4 proc. m/m).

Podwyżki odnotowano za to na dwóch najdroższych rynkach: w Gdańsku, gdzie w ogłoszeniach sprzedaży wpisywano średnio 11 597 zł/mkw. (+2,6 proc. m/m) oraz w Warszawie (średnio 12 765 zł/mkw. i +1,1 proc. m/m). Średnia stawka notowana w stolicy pobiła tym samym rekord ustanowiony w marcu.

Sprzedający używane mieszkania śmielej poczynali sobie w przypadku większych mieszkań. Lokale o powierzchni od 60 do 90 mkw. przeceniono jedynie w Gdańsku, gdzie oczekiwano średnio 10 311 zł/mkw. (-1 proc. m/m) oraz w Krakowie (średnio 10 428 zł/mkw. i -0,6 proc. m/m).

W Warszawie średnia stawka dyktowana za tego typu lokale wzrosła w tym czasie o 1,2 proc. do poziomu 11 658 zł/mkw. Taki sam wzrost zanotowano w Łodzi, gdzie oczekiwano średnio 5896 zł/mkw.

O tyle samo w górę poszły, z kolei, mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. oferowane w Poznaniu (średnio 7937 zł/mkw.) oraz Szczecinie (średnio 6728 zł/mkw.).

Hamujący wzrost średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnych widać także, jeśli stawki z sierpnia 2020 r. porównamy z notowanymi przed rokiem. Co prawda w Łodzi, Krakowie, Lublinie i Warszawie zanotowano podwyżkę o ponad 10 proc. w skali roku, jednak w Katowicach wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł już 5,5 proc. W Poznaniu przeciętne oczekiwania sprzedających wzrosły o 6,3 proc., w Szczecinie o 6,4 proc., we Wrocławiu o 7,8 proc., a w Gdańsku o 8,2 proc.

Tak samo jak na rynku pierwotnym, w relacji do sierpnia 2019 r. najmocniej wzrosła wycena kawalerek o powierzchni do 38 mkw. Najmniejsze lokale oferowane w Łodzi wyceniane były o 20 proc. wyżej niż przed rokiem. Nominalny wzrost średniej stawki wyniósł 1065 zł/mkw. Mieszkania o powierzchni do 38 mkw. oferowane w Gdańsku wyceniano średnio o 15 proc. wyżej niż w sierpniu 2019 r., z kolei podwyżka odnotowana w Krakowie wyniosła 10,2 proc., a w Warszawie 9,1 proc.

Zdecydowanie stabilniej, w ciągu ostatnie roku kształtowała się średnia cena mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. oferowanych w Katowicach. Były one wyceniane średnio o 3,5 proc. wyżej niż w sierpniu 2019 r. W stolicy woj. śląskiego niewielka była także różnica pomiędzy średnimi stawkami poszczególnych metraży. Najmniejsze mieszkania wyceniane były średnio na 6634 zł/mkw., a za wspomniane lokale o powierzchni od 38 do 60 mkw. oczekiwano średnio 6096 zł/mkw.

Źródło:
Marcin Kaźmierczak
Marcin Kaźmierczak
redaktor Bankier.pl

Redaktor prowadzący działu Twoje Finanse - Biznes w Bankier.pl. Zajmuje się tematyką nieruchomości. Przygotowuje raporty dotyczące cen mieszkań, pisze o trendach na tym rynku, monitoruje najciekawsze inwestycje w Polsce i za granicą. Na co dzień śledzi także rynek motoryzacyjny, a swoimi spostrzeżeniami dzieli się w sekcji Moto portalu Bankier.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Tel. 71 748 95 14.

Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (179)

dodaj komentarz
adamtw
Ja jestem bardzo ciekawy cen transakcyjnych a nie ofertowych. Bo sprzedaz spada i dawniej nie bylo dyskusji o rabatach a teraz kazdy, kto udaje sie do developera slyszy, ze cene mozna negocjowac...
niederfurzdorf
Zupelnie logiczne dzialanie sprzadawcow. Jesli klientami sa "inwestorzy" bez wiedzy w inwestowaniu ale za to z nadplynnoscia stosunkowo niewielkich kwot rzedu kilku 100-200 tys. i koniecznie szukaja gdzie upchac gotowke, to trzeba im drozej sprzedac ten sam produkt, ktory moznaby spokojnie sprzedac o kilka procent taniej.Zupelnie logiczne dzialanie sprzadawcow. Jesli klientami sa "inwestorzy" bez wiedzy w inwestowaniu ale za to z nadplynnoscia stosunkowo niewielkich kwot rzedu kilku 100-200 tys. i koniecznie szukaja gdzie upchac gotowke, to trzeba im drozej sprzedac ten sam produkt, ktory moznaby spokojnie sprzedac o kilka procent taniej. Jest kogo kroic...Od dawna na rynek wlasnie tacy "inwestorzy" maja najwiekszy wplyw. Jesli bedzie za kilka lat jak w Niemczech, to sie zdziwia, jak ten interes mieszkan pod wynajem po latach wyjdzie...
jpelerj
Mamy pospolite ruszenie sprzedawców :-). Wszystkie nicki się zameldowały :-). Jeśli to taki interes, to czemu jeszcze nie kupujecie, tylko czekacie, jak te biedaki, które liczą na spadki? Przecież tak dobrze idzie? A poważniej - poczekajmy na raporty o sprzedaży. Już trzeci kwartał będzie ciekawy. W biurach puchy, klienci jednak Mamy pospolite ruszenie sprzedawców :-). Wszystkie nicki się zameldowały :-). Jeśli to taki interes, to czemu jeszcze nie kupujecie, tylko czekacie, jak te biedaki, które liczą na spadki? Przecież tak dobrze idzie? A poważniej - poczekajmy na raporty o sprzedaży. Już trzeci kwartał będzie ciekawy. W biurach puchy, klienci jednak wyczekują, jeszcze do tego pada najem, który był głównym wabikiem. Ale nie dziwię się nerwowości na forum, zaczynają się zwolnienia sprzedawców, branża pomału się przygotowuje na chude lata. Przyprowadzenie klienta to czasem dla takiego handlowca na wylocie być albo nie być.
I zauważyłem nowe zjawisko: naganiaczom brakuje argumentów, więc zamulają forum głupotami, licząc chyba na to, że ktoś nie doczyta. Taka strategia prorządowych trolli. Czyżby już dorabiali na boku z braku klientów?
anna__domagalczyk
A ty kto? Pospolite ruszenie kupców za pół ceny :))))
ampulexcompressa
Patrząc na dzisiejsze i wczorajsze komunikaty giełdowych deweloperów mieszkaniowych to mamy jednak pospolite ruszenie kupujących.
maria_anna
Jeszcze trzeba obrazic osoby o odmiennym punkcie widzenia od januszowego no ale jak juz brakuje argumentow to wychodzi sloma z butow.
anna__domagalczyk
Ja tam czekam na peronie na obniżki cen. Co tam 2 lata, szybko minie.
luxferre
Ceny transakcyjne spadają już od kilku miesięcy - PKO publikuje dane.

Ceny ofertowe ponoć zaczęły spadać w zeszłym miesiący - był artykuł tutaj, na bankierze.
znawca_wszystkiego odpowiada luxferre
No, te ceny spadają i spadają. Spadły już do 10 tys. Za rok spadną do 12tys.
disnej2x
1300 pozytywnych wynikow na 13tys testow, 10% pozytywnych, brawo PiS

Powiązane: Tylko u nas

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki