0,0900 zł
0,00% 0,0000 zł
CUBE.ITG SA (CTG)

Złożenie do Sądu dokumentów do głosowania nad układem przez spółkę zależną Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-17
Skrócona nazwa emitenta
CUBE.ITG S.A.
Temat
Złożenie do Sądu dokumentów do głosowania nad układem przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 17.01.2019r. przez spółkę zależną Emitenta, tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, dokumentów do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w nawiązaniu do zarządzenia sądu z dnia 03.12.2018r., dotyczącego Zgromadzenia Wierzycieli spółki zależnej Emitenta (sygnatura akt VIII Grs 9/17), wyznaczonego w celu głosowania nad układem na dzień 14.02.2019r, czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2018.

Złożone propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzycieli w ramach układu z uwzględnieniem V kategorii interesów wierzycieli:

Grupa I. Wierzyciele publicznoprawni – grupa wierzycieli obejmująca Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, Gminę Wrocław oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Spłata całości wierzytelności bez redukcji w 60 równych ratach miesięcznych począwszy od dwunastego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa II. Wierzyciele zabezpieczeni hipotecznie, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: Spłata 100 % wierzytelności wraz z odsetkami na podstawie zawartych porozumień. Maksymalny okres spłaty to 15 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa III. Wierzyciele z tytułu umów o prace, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: Spłata 50 % wierzytelności w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pozostałe 50 % wierzytelności zostanie spłacone w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa IV. Wierzyciele z tytułu umów handlowych, umów cywilno-prawnych, rada nadzorcza, ubezpieczyciele: Redukcja całości odsetek i spłata 10 % wierzytelności w równych ratach płatnych co pół roku w czasie pomiędzy rokiem 2020 a 2030.

Grupa V. Wierzyciele z tytułu umów handlowych, w których kapitale zakładowym dłużnik posiada udziały (akcje) lub też wierzyciele, którzy posiadają udziały bezpośrednio lub pośrednio w kapitale zakładowym dłużnika: Redukcja całości odsetek i spłata 1 % wierzytelności w 2 równych ratach płatnych: pierwsza rata do 15 czerwca 2020 r. oraz druga rata do 15 grudnia 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-17 Marek Girek Prezes Zarządu Marek Girek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.