REKLAMA
PIT 2022

BORYSZEW: Utworzenie rezerwy na ryzyko podatkowe w Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

2022-08-08 13:24
publikacja
2022-08-08 13:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Utworzenie rezerwy na ryzyko podatkowe w Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie kontroli z badania ksiąg podatkowych w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług w Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku, Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2022 roku, po zapoznaniu się z wynikiem ww. kontroli Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, postanowił o utworzeniu rezerwy na ryzyko podatkowe wraz z odsetkami związane z w/w postępowaniem, w łącznej kwocie wynoszącej ok. 30,3 mln zł, przy czym łączna kwota należności głównej obejmująca rezerwę na ryzyko podatkowe bez odsetek wynosi ok. 22,5 mln zł.
Jednocześnie Spółka informuje, że decyzja o utworzeniu ww. rezerwy wynika z ostrożnościowego podejścia Emitenta do kwestii księgowych, natomiast co do zasady Emitent podtrzymuje stanowisko o braku zasadności do stwierdzenia zaległości podatkowej Spółki w ww. kwocie i zamierza te ustalenia kwestionować w postępowaniu podatkowym.
Dodatkowo Emitent informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego prace nad przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2022 roku pozostają w toku, a ostateczna kwota rezerwy związana z ww. postępowaniem podatkowym, zostanie ujęta w tym sprawozdaniu półrocznym, którego publikacja została zaplanowana w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki