REKLAMA
JUŻ JUTRO

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

2023-04-20 08:19
publikacja
2023-04-20 08:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
BML_LIST_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_LIST_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_RSF_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_RSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_SZD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_SZD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Biomed_31122022_MSSF_2023-04-19_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Biomed_31122022_MSSF_2023-04-19_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_OSWAUD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_OSWAUD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_OSWRZET_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_OSWRZET_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_RNAUD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_RNAUD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_RNKA_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_RNKA_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_RNSF_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_RNSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży 50 383,00 41 154,00 10 747,00 8 990,00
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 9 842,00 7 192,00 2 099,00 1 571,00
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 8 346,00 5 893,00 1 780,00 1 287,00
IV. Zysk (strata) netto 6 081,00 4 249,00 1 297,00 928,00
V. EBITDA 16 062,00 13 537,00 3 426,00 2 957,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 948,00 -3 281,00 629,00 -717,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 969,00 -4 485,00 -5 752,00 -980,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 817,00 20 223,00 7 853,00 4 418,00
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 12 796,00 12 456,00 2 729,00 2 721,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,09 0,07 0,02 0,01
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,09 0,07 0,02 0,01
XII. Aktywa razem 163 099,00 116 826,00 34 777,00 25 400,00
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 539,00 42 275,00 12 269,00 9 191,00
XIV. Zobowiazania długoterminowe 33 053,00 25 083,00 7 048,00 5 454,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 24 486,00 17 192,00 5 221,00 3 738,00
XVI. Kapitał własny 105 560,00 74 552,00 22 508,00 16 209,00
XVII. Kapitał akcyjny 119 462,00 95 034,00 25 472,00 20 662,00
XVIII. Średnia ważona liczba akcji w tys. szt. 65 384,00 63 125,00 65 384,00 63 125,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,61 1,18 0,34 0,26
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,61 1,18 0,34 0,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BML_LIST_2022-12-31_pl.xhtmlBML_LIST_2022-12-31_pl.xhtml LIST PREZESA
BML_LIST_2022-12-31_pl.xhtml.xadesBML_LIST_2022-12-31_pl.xhtml.xades LIST PREZESA - PODPIS
BML_RSF_2022-12-31_pl.xhtmlBML_RSF_2022-12-31_pl.xhtml ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BML_RSF_2022-12-31_pl.xhtml.xadesBML_RSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - PODPIS
BML_SZD_2022-12-31_pl.xhtmlBML_SZD_2022-12-31_pl.xhtml SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BML_SZD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesBML_SZD_2022-12-31_pl.xhtml.xades SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - PODPIS
Biomed_31122022_MSSF_2023-04-19_pl.xhtmlBiomed_31122022_MSSF_2023-04-19_pl.xhtml SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Biomed_31122022_MSSF_2023-04-19_pl.xhtml.xadesBiomed_31122022_MSSF_2023-04-19_pl.xhtml.xades SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPIS
BML_OSWAUD_2022-12-31_pl.xhtmlBML_OSWAUD_2022-12-31_pl.xhtml INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
BML_OSWAUD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesBML_OSWAUD_2022-12-31_pl.xhtml.xades INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ - PODPIS
BML_OSWRZET_2022-12-31_pl.xhtmlBML_OSWRZET_2022-12-31_pl.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BML_OSWRZET_2022-12-31_pl.xhtml.xadesBML_OSWRZET_2022-12-31_pl.xhtml.xades OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPIS
BML_RNAUD_2022-12-31_pl.xhtmlBML_RNAUD_2022-12-31_pl.xhtml OŚWIADCZENIE RN DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
BML_RNAUD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesBML_RNAUD_2022-12-31_pl.xhtml.xades OŚWIADCZENIE RN DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ - PODPIS
BML_RNKA_2022-12-31_pl.xhtmlBML_RNKA_2022-12-31_pl.xhtml OŚWIADCZENIE RN DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU
BML_RNKA_2022-12-31_pl.xhtml.xadesBML_RNKA_2022-12-31_pl.xhtml.xades OŚWIADCZENIE RN DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU - PODPIS
BML_RNSF_2022-12-31_pl.xhtmlBML_RNSF_2022-12-31_pl.xhtml OŚWIADCZENIE RN DOTYCZĄCE SzD I RSF
BML_RNSF_2022-12-31_pl.xhtml.xadesBML_RNSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades OŚWIADCZENIE RN DOTYCZĄCE SzD I RSF - PODPIS
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki