REKLAMA

BALTIC BRIDGE: Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 9 grudnia 2021 roku

2021-12-09 22:35
publikacja
2021-12-09 22:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_RB_11_2021_BB_wykaz_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_BB_09-12-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-09
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 9 grudnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 9 grudnia 2021 roku („Walne Zgromadzenie”) wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, że z uwagi na to, iż w Zgromadzeniu brał udział tylko jeden akcjonariusz, odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Ponadto, Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza odstąpiło od powzięcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały przez Walne Zgromadzenie podjęte.

Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


Załączniki
Plik Opis
załącznik do RB 11_2021 BB_wykaz uchwał podjętych przez ZWZ BB 09-12-2021.pdfzałącznik do RB 11_2021 BB_wykaz uchwał podjętych przez ZWZ BB 09-12-2021.pdf BB Wykaz uchwal podjetych przez ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-09 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki