REKLAMA

ASBISc: Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok.

2020-11-04 09:51
publikacja
2020-11-04 09:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-04
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 4 listopada 2020 r. podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2020 r. w wysokości 5.550.000,00 USD.

Zaliczką objętych będzie 55.500.000 akcji Spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,10 USD na akcję.

Rada Dyrektorów Spółki wyznaczyła dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do dywidendy na 7 grudnia 2020 r oraz dzień wypłaty dywidendy na 17 grudnia 2020 r.

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie będzie przekraczała kwoty określonej w artykule 169 cypryjskiego kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Resolution of the Board of Directors on payment of the interim
dividend for 2020.


Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (the
"Company") hereby informs, that on November 4th, 2020 made a resolution
on distribution the interim dividend from the Company's profit for 2020
with the total amount of USD 5,550,000.00.


All 55,500,000 of Company’s shares are subject to the interim dividend,
which means USD 0.10 per share.


The Board of Directors set the record date on December 7th, 2020 and the
payment date on December 17th, 2020.


The amount to be distributed as the interim dividend will not exceed the
amount specified in art. 169 of the Cyprus Code of Commercial Companies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-04 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki