REKLAMA

ART GAMES STUDIO S.A.: Uzyskanie przez Emitenta pełnych praw do gry „8874”

2021-02-04 08:25
publikacja
2021-02-04 08:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-04
Skrócona nazwa emitenta
ART GAMES STUDIO S.A.
Temat
Uzyskanie przez Emitenta pełnych praw do gry „8874”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 r. została obustronnie podpisana umowa pomiędzy Emitentem a Gminą Wałbrzych dotycząca przejęcia przez Emitenta praw do gry "8874" (dalej jako: "Gra"). Tym samym Emitent posiada pełne prawa co umożliwia dokończenie oraz wydanie Gry na PC na platformie Steam. Szacowana data zakończenia Gry to druga połowa 2021 roku. O szczegółach w powyższym zakresie Zarząd Emitenta poinformuje w formie raportu bieżącego.

Przejęcie pełnych praw do Gry odbyło się w formie barteru, którego podstawą jest promocja miasta Wałbrzych z wykorzystaniem elementów zawartych w Grze w zamian za otrzymane prawa do Gry na rzecz Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki