REKLAMA

Ciążą wakacje kredytowe i rezerwa na kredyty hipoteczne. Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. wyniósł 903,3 mln zł. Zbliżony do oczekiwań

2023-02-02 07:46, akt.2023-02-02 08:49
publikacja
2023-02-02 07:46
aktualizacja
2023-02-02 08:49

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 903,3 mln zł z 193,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał 2,7 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 879,7 mln zł.

Ciążą wakacje kredytowe i rezerwa na kredyty hipoteczne. Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. wyniósł 903,3 mln zł. Zbliżony do oczekiwań
Ciążą wakacje kredytowe i rezerwa na kredyty hipoteczne. Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. wyniósł 903,3 mln zł. Zbliżony do oczekiwań
fot. Anelovski / / Shutterstock

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za czwarty kwartał, wahały się od 796,5 mln zł do 942 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2022 roku wzrósł 367 proc. rdr i 223 proc. kdk.

W całym 2022 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wyniósł 2,8 mld zł, czyli był o 152 proc. wyższy niż w 2021 roku.

W 2022 roku dochody brutto banku wzrosły rdr o 35 proc., a koszty o 18 proc. Odpisy spadły o 20 proc., a rezerwy na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach obcych wzrosły o 22 proc.

Wyniki banku w ostatnim kwartale 2022 roku obciążyła rezerwa na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 668,8 mln zł.

Bank informował wcześniej, że dodatkowo zwiększył szacunek wysokości kosztów wakacji kredytowych. Wynik brutto banku w IV kwartale 2022 roku został obciążony łącznie dodatkowo kwotą ok. 192 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale 2022 roku wyniósł 2.832,8 mln zł i okazał się 2 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.891,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.771,1 - 3.130 mln zł).

Wynik odsetkowy wzrósł 64 proc. rdr i 73 proc. kdk.

Bank podał, że w IV kwartale 2022 nastąpił porównywalny spadek wyniku odsetkowego o 1,5 proc. w porównaniu do III kw. 2022 (po wyłączeniu zaksięgowanej ujemnej korekty przychodów odsetkowych z tytułu wakacji kredytowych oraz ujemnej korekty z tytułu marży pomostowej i prowizji dla nadpłaconych/spłaconych kredytów w III kw).

Marża odsetkowa netto za IV kwartał 2022 roku (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 4,94 proc. W 2022 r. skumulowana marża odsetkowa netto wyniosła 4,31 proc. wobec 2,72 proc. w 2021 r.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 619,2 mln zł i był 2 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 631,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 618,4 mln zł do 650 mln zł).

Wynik prowizyjny spadł 3 proc. rdr i 7 proc. kdk. Santander podał, że w ujęciu rocznym zanotował dobre wyniki w prowizjach walutowych (+27 proc. rdr), w opłatach za karty debetowe (+12 proc. rdr) oraz w prowizjach ubezpieczeniowych (+9 proc. rdr).

W ujęciu kwartalnym wzrost nastąpił głównie prowizji walutowych (+5 proc.), maklerskich (+9 proc.) oraz płatnościach (+14 proc.). Bank zanotował spadek prowizji kredytowych w związku z mniejszym popytem na kredyt przy wyższych stopach procentowych.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 323,9 mln zł, czyli były 6 proc. niższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 343,4 mln zł w przedziale oczekiwań od 307 mln zł do 368 mln zł. Odpisy wzrosły 18 proc. rdr i spadły 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszt ryzyka kredytowego w ostatnim kwartale 2022 roku wzrósł do 0,59 proc. z 0,55 proc. w III kwartale.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 929,1 mln zł i były 5 proc. niższe od średniej prognoz analityków (978,2 mln zł). Koszty spadły 5 proc. rdr i 17 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik C/I grupy w 2022 roku był na poziomie 37,9 proc. wobec 43,6 proc. w 2021 roku.

Należności brutto od klientów pod koniec 2022 roku wyniosły 158,4 mld zł i zwiększyły się o 4 proc. rdr, w tym portfel kredytów dla klientów indywidualnych spadł o 1,9 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w 4 kw. 2022 roku spadła do 653 mln zł z 1,18 mld zł w III kwartale, a sprzedaż kredytów gotówkowych była na poziomie 2,3 mld zł, czyli pozostała bez zmian kdk.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 19,27 proc., a współczynnik kapitału Tier I wyniósł 17,54 proc. 

Wyniki grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
w mln zł 4Q2022 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 2 832,8 2 891,1 -2,0%
Wynik z prowizji 619,2 631,8 -2,0%
Koszty ogółem 929,1 978,2 -5,0%
Saldo rezerw -323,9 -343,4 -5,7%
Zysk netto 903,3 879,7 2,7%
4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022
w mln zł rdr
Wynik odsetkowy 2 833 1 731 63,7% 1 641
Wynik z prowizji 619 641 -3,4% 666
Koszty ogółem 929 977 -4,9% 1 119
Saldo rezerw -324 -274 18,3% -341
Zysk netto 903 194 366,7% 279

(PAP Biznes)

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki