REKLAMA

Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '17 wyniósł 158 mln zł, oczekiwano 150,4 mln zł

2017-08-22 07:16
publikacja
2017-08-22 07:16

Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2017 roku spadł do 158 mln zł z 222 mln zł rok wcześniej - poinformował we wtorek bank w raporcie. Zysk banku okazał się 5 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 150,4 mln zł.

/ materiały dla mediów

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 140 mln zł do 159 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2017 roku spadł 29 proc. rdr i wzrósł 270 proc. kdk.

W I półroczu 2017 roku zysk netto wyniósł 200,6 mln zł, czyli spadł 38,5 proc. rdr.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 264,1 mln zł i okazał się o zgodny z oczekiwaniami na poziomie 260 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 255-264 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 5 proc. rdr i 4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto w I półroczu 2017 roku wzrosła do 2,54 proc. z 2,26 proc. w I półroczu 2016 roku.

Wynik z opłat i prowizji w II kwartale 2017 roku wyniósł 155,4 mln zł i był 10 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 141,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 136 mln zł do 150 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 12 proc. rdr i 16 proc. kdk.

Wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych dostępnych do sprzedaży w I półroczu 2017 roku wyniósł 3,4 mln zł i był niższy o 96,4 proc. niż rok wcześniej z powodu zaksięgowania w I półroczu 2016 roku rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł.

Saldo odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w okresie drugiego kwartału 2017 roku wyniosło 13,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych odpisów na poziomie 17,9 mln zł. Odpisy spadły 34 proc. rdr i 55 proc. kdk.

Odpisy w I półroczu 2017 roku wyniosły 42,7 mln zł wobec 14,5 mln zł rok wcześniej. Bank podał, że wyższy poziom odpisów dotyczył bankowości instytucjonalnej i wynikał z odwróceń odpisów na kredyty ze zidentyfikowaną utratą wartość ocenianą indywidulnie w I półroczu 2016 roku. W segmencie bankowości detalicznej wartość odpisów netto w I półroczu 2017 roku pozostała na prawie niezmienionym poziomie rdr.

Koszty w II kwartale 2017 roku wyniosły 290 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (281,4 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i 15 proc. kdk.

W I półroczu 2017 roku koszty wzrosły o 3 proc. do 632,9 mln zł przede wszystkim w wyniku zaksięgowania w I kwartale 2017 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 60,9 mln zł.

W I półroczu 2017 roku należności brutto od klientów wzrosły o 4,6 proc. w stosunku do końca 2016 roku do 20,3 mld zł, głównie w wyniku zwiększenia akcji kredytowej dla klientów sektora niefinansowego (o 4,3 proc.).

Należności od klientów wzrosły zarówno po stronie klientów instytucjonalnych (o 5,6 proc.; wzrost dotyczył głównie klientów globalnych oraz bankowości przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych), jak i detalicznych (o 2,8 proc.).

Depozyty klientów sektora niefinansowego na koniec I półrocza 2017 roku spadły o 6,6 proc. Bank podał, że spadek ten miał charakter sezonowy i głównie wynikał z niższego salda na rachunkach bieżących jednostek budżetowych w porównaniu do wysokiej bazy końca 2016 roku.

Bank podał, że depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 4,9 proc. w stosunku do końca 2016 roku, przy czym wzrost nastąpił przede wszystkim w obszarze rachunków bieżących.

Pod koniec czerwca 2017 roku łączny współczynnik wypłacalności grupy wynosił 17,7 proc. i był o 0,3 pkt. proc. wyższy niż na koniec 2016 roku.

Wybrane wskaźniki finansowe grupy Banku Handlowego.


I półrocze 2017 I półrocze 2016
ROE 7,6% 9,4%
ROA 1,1% 1,2%
Koszty/Dochody 64% 57%
Kredyty/Dezpoyty 66% 64%

Poniżej przedstawiamy wyniki Banku Handlowego w drugim kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł II kw. 2017 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 264,1 260,0 2%

Wynik z prowizji 155,4 141,7 10%

Koszty ogółem 290,0 281,4 3%

Saldo rezerw -13,3 -17,9 -26%

Zysk netto 158,0 150,4 5%

w mln zł II kw. 2017 II kw. '16 różnica I kw. '17 różnicardr
kdk


Wynik odsetkowy 264,1 252 5% 254 4%
Wynik z prowizji 155,4 139 12% 134 16%
Koszty ogółem 290,0 301 -4% 343 -15%
Saldo rezerw -13,3 -20,0 -34% -29 -55%
Zysk netto 158,0 222 -29% 43 270%
Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki