REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Zatrudniając młodocianego, możesz zmniejszyć koszty pracy

2006-09-18 06:21
publikacja
2006-09-18 06:21
Potrzebujesz pracownika? Możesz zmniejszyć koszty zatrudnienia, decydując się na zatrudnienie młodocianego. Podpisując z nim umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, możesz zyskać przysługujące Ci z tego tytułu dofinansowanie. Obejmie ono część ponoszonych przez Ciebie kosztów kształcenia takich osób oraz ich wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych. Oczywiście szukając wykwalifikowanego pracownika, nie będziesz decydował się na taką opcję. Jeżeli jednak masz taką możliwość, spójrz, ile mogłaby zyskać Twoja firma.

Jeżeli podpiszesz z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, Twoja firma zyska:

Korzyść I
Dofinansowanie kosztów kształcenia
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wynikającego z podpisanej umowy okresu kształcenia i wynosi na jednego młodocianego:
4.587 zł – jeśli kształcenie trwało 24 miesiące,
7.645 zł – przy okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy,
240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Korzyść II
Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe Musisz wiedzieć, że refundacja może objąć tylko młodocianych zatrudnionych w zawodach znajdujących się w wykazie opracowanym przez samorząd terytorialny. Jest on publikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym, znajdziesz go również w komendzie ochotniczego hufca pracy. Kwota refundacji uzależniona będzie od aktualnie obowiązujących stawek najniższego wynagrodzenia pracowników młodocianych. Jeśli chcesz skorzystać z tej formy wsparcia finansowego, musisz spełniać jednak łącznie następujące warunki:
zatrudniasz młodocianych w zawodach określonych w wykazie sporządzonym przez samorząd terytorialny,
w okresie roku przed złożeniem wniosku nie mogłeś być skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, posiadasz odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego (lub posiada je osoba prowadząca firmę w Twoim imieniu bądź też osoba przez Ciebie zatrudniona).

Tekst pochodzi z newslettera "Oszczędności w firmie”.
Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki