REKLAMA
WEBINAR

Zasiłek rodzinny. Ponad 1,6 tys. zł na dziecko rocznie

Dominika Florek2021-08-20 16:01redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-08-20 16:01

Zasiłek rodzinny jest rządowym świadczeniem dla rodzin z niskim dochodem, nieprzekraczającym określonego w ustawie progu. Pieniądze z zasiłku rodzinnego być wsparciem w regulowaniu wydatków na utrzymanie dziecka. Miesięcznie rodzice mogą otrzymać do 135 zł na dziecko. Podpowiadamy, jak złożyć wniosek oraz kto może się ubiegać o dodatkowe środki.

Zasiłek rodzinny. Ponad 1,6 tys. zł na dziecko rocznie
Zasiłek rodzinny. Ponad 1,6 tys. zł na dziecko rocznie
fot. Vera Petrunina / / Shutterstock

W ostatnim czasie rząd przyjął tzw. kolejne 500+ na dziecko. Od przyszłego roku rodzice będą mogli otrzymać do 12 tys. zł na każdą pociechę bez względu na wysokość dochodu na osobę. Warto pamiętać również o zasiłku rodzinnym, który przysługuje rodzicom oraz dodatkach do niego. Roczna wysokość świadczenia to ponad 1,6 tys. zł na pociechę. Sprawdzamy, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny – dla kogo?

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma pomóc w częściowym pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Jego wysokość wynosi od 95 zł do 135 zł na miesiąc, uzależnione jest od wieku dziecka. Z zasiłku rodzinnego mogą skorzystać:

 • rodzice,
 • jeden z rodziców,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • osoba ucząca się (pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Świadczenie rodzinne przysługuje na dziecko do ukończenia przez niego 18 roku życia. Z zasiłku skorzystać można także w sytuacji, gdy dziecko kontynuuję naukę - maksymalnie do momentu, w którym osiągnie 21 lat. W przypadku, gdy dziecko studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek przysługuje do 24 r.ż.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje w sytuacji, gdy dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki w szkole.

Ile wynosi zasiłek rodziny?

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia na dziecko mogą dostać od 95 do 135 zł na dziecko. Kwota zasiłku rodzinnego na dziecko uzależniona jest od wieku pociechy. Ustawa przewiduje trzy różne wysokości rodzinnego:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku rodzinnego mogą także ubiegać się o przyznanie dodatkowe wsparcia finansowego: dla rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecko z niepełnosprawnością, rozpoczęcia roku szkolnego oraz opieki nad dzieckiem w okresie korzystanie z urlopu wychowawczego.

Nawet 113 tys. zł na każde dziecko, a ma być jeszcze więcej

Przeszło 113 tys. zł mogą otrzymać rodzice na każde dziecko w ramach świadczeń z budżetu państwa – wynika z obliczeń Bankier.pl. Pod uwagę wzięliśmy rządowe programy: 500+, 300 zł na wyprawkę szkolną, bon turystyczny, becikowe oraz ulgę prorodzinną w rozliczeniu rocznym PIT.

Warto również pamiętać, że ustawa o zasiłku rodzinnym przewiduje sześć sytuacji, w których dodatkowe świadczenie na dziecko nie przysługuje. Są to przypadki, w których:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica,
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W sytuacji, o której jest mowa w punkcie piątym ustawa o zasiłku rodzinnym przewiduje szereg wyjątków. Osoba samotnie wychowująca dziecko bez zasądzonych świadczeń alimentacyjnych otrzyma świadczenie, jeżeli: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć online

Czy wnioski o zasiłek rodzinny w 2021 można składać w dowolnym miesiącu w ciągu roku? Przepisy wskazują daty początkowe, od których rozpoczyna się przyjmowanie dokumentów. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku rodzinnego mogą składać wnioski o przyznanie miesięcznego świadczenia w formie elektronicznej lub korzystając z tradycyjnej formy papierowej. Terminy składania wniosków o tzw. rodzinne są uzależnione od sposobu przekazania dokumentów:

 • 1 lipca – wnioski elektroniczne,
 • 1 sierpnia – wnioski papierowe.

Elektronicznie pismo o przyznanie zasiłku rodzinnego można złożyć za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl. W celu zalogowania się do serwisu można skorzystać z profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Natomiast wnioski w formie papierowej należy składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Dokumenty przyjmowane są także w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie.

Zasiłek rodzinny kryterium dochodowe

Celem przyznawania zasiłku rodzinnego jest "częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka" – czytamy na portalu gov.pl. Aby otrzymać świadczenie należy spełnić kryterium dochodowe. W praktyce oznacza to, że aktualny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód osoby uczącej się (jeżeli nie jest na utrzymaniu rodziców) nie może przekraczać 674 zł miesięcznie. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnościami, to kryterium dochodu uprawniające do przyznania świadczenia wynosi 764 zł miesięcznie.

Zasiłek rodzinny – jakie dokumenty przygotować?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy złożyć zestaw dokumentów. Należy do nich: oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w sytuacji gdy dziecko ukończyło 18. rok życia lub
oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej.

Oprócz dokumentów potwierdzających status dziecka jako ucznia lub osoby uczęszczającej do szkoły wyższej wnioskodawca musi złożyć dokumenty umożliwiające stwierdzenie wysokości rocznego dochodu w rodzinie.

Kiedy zasiłek rodzinny wpływa na konto?

Data złożenia wniosku o zasiłek rodzinny decyduje o terminie, w którym zostanie on wypłacony. Jeżeli rodzic złoży dokumenty do 31 sierpnia 2021 r., to ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia powinna nastąpić do 30 listopada. Natomiast jeżeli wniosek o zasiłek rodzinny zostanie złożony w terminie od 1 września do 31 października 2021 r., to świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze do 31 grudnia 2021 r. Z kolei osoby, które złożą wniosek od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r. mogą liczyć na pieniądze z zasiłku rodzinnego do końca lutego 2022 r.

Zasiłek rodzinny 2021

Osoby, które są uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022. W celu otrzymania zasiłku rodzina musi spełnić kryterium dochodowe - jest ono wyliczane na podstawie dochodów osiągniętych przez członków rodziny w poprzednim roku. Zasiłek przyznawany jest na wskazany w ustawie o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 listopada 2021 r. i trwa do 31 października 2022 r.

Dominika Florek

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
men24a
Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia na dziecko mogą dostać od 95 do 135 zł na dziecko..........
,.......,.........czy można tu cokolwiek skomentować ? Wstaliśmy z kolan.
Przekupili wieśniaków 500+, sprowadzili 2 mln Ukraińców czym przyhamowali wynagrodzenia i nadal jesteśmy w tym samym miejscu, zarabiamy 3 x mniej od
Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia na dziecko mogą dostać od 95 do 135 zł na dziecko..........
,.......,.........czy można tu cokolwiek skomentować ? Wstaliśmy z kolan.
Przekupili wieśniaków 500+, sprowadzili 2 mln Ukraińców czym przyhamowali wynagrodzenia i nadal jesteśmy w tym samym miejscu, zarabiamy 3 x mniej od Niemca.
"W Polsce średnia krajowa wynosi 5,681 zł brutto - w Niemczech jest to 3975 euro, czyli aż 17 967 zł!
jas2
zarabiamy 3 x mniej od Niemca.

Za Tuska było 6x mniej.

Powiązane: Dzieci

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki