REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 27/2021

2021-08-12 11:59
publikacja
2021-08-12 11:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-08-12
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 27/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. informuje, że w związku z wprowadzaniem danych do formularza ESPI w treści raportu bieżącego nr 27/2021 nastąpiła oczywista omyłka pisarka polegająca na wskazaniu w pierwszym akapicie ww. raportu bieżącego, że:

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z 25 listopada 2020 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu kierunków rozwoju segmentu "produkty śniadaniowe i zbożowe" Grupy Kapitałowej Emitenta Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu xx sierpnia 2021 roku podjął decyzję o zakończeniu ww. przeglądu i rozpoczęciu procedury zmierzającej do zakończenia działalności ww. segmentu.”

podczas gdy powinno być:

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z 25 listopada 2020 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu kierunków rozwoju segmentu "produkty śniadaniowe i zbożowe" Grupy Kapitałowej Emitenta Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2021 roku podjął decyzję o zakończeniu ww. przeglądu i rozpoczęciu procedury zmierzającej do zakończenia działalności ww. segmentu.”,

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 27/2021 nie ulega zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-12 Marek Piątkowski Prezes Zarządu MAREK PIĄTKOWSKI
2021-08-12 Adam Frajtak Członek Zarządu ADAM FRAJTAK
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki