REKLAMA
WEBINAR

ZE PAK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku

2022-11-18 09:19
publikacja
2022-11-18 09:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, a która miała nastąpić w dniu 24 listopada 2022 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-11-18 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-11-18 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki