REKLAMA

VARSAV: Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

2023-06-02 13:24
publikacja
2023-06-02 13:24
Zarząd Spółki VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że z dniem 2 czerwca 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Zarząd Giełdy") zawiesił obrót akcjami Spółki na rynku NewConnect na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy nr 503/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki trwać będzie do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2022.

Zarząd Spółki w dniu 31 maja 2023 roku opublikował raport roczny, wraz z informacją, że raport z badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany po jego otrzymaniu przez Spółkę. Zarząd Spółki spodziewa się otrzymać opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdanie rocznego za 2022 rok w najbliższych dniach.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki