0,9660 zł
2,33% 0,0220 zł
Varsav Game Studios SA (VAR)

Akcjonariat - VARSAV

Dane ogólne

Kapitalizacja: 19 368 299,034 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 20 049 999 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 500 000
Liczba głosów na WZA: 20 049 999 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,39%
Kapitał akcyjny: 2 004 999,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 500 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,61%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Varsav SA 8 500 000 (42,39%) 8 500 000 (42,39%) 2022-04-13 CTC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 500 000
0,10 20 049 999
2 004 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 470 000
0,10 19 549 999
1 954 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 280 000
0,10 19 079 999
1 907 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 650 000
0,10 18 799 999
1 879 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 100 000
0,10 18 149 999
1 814 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-01
seria A - akcje założycielskie 2010-11-02 2 699 800
269 980,00
0,10 0,10 2 699 800
269 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-18
seria B podział akcji serii A na serie A - 2095200 i B 2011-08-22 604 800
0,10 2 700 000
270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-19
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-22 700 000
70 000,00
0,10 0,10 3 400 000
340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-19
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-22 770 000
500 500,00
0,10 0,65 4 170 000
417 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-19
zmiana firmy z Your Image SA na Telma Communications SA 2015-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2015-10-21 2 072 860
290 200,40
0,10 0,14
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - aport: 100% udziałów w Telma Agency Communications sp. z o.o. 2015-10-21 46 428 000
6 499 920,00
0,10 0,14
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - aport: 2533 udziałów w EveryFlow sp. z o.o. 2015-12-23 10 000 000
5 000 000,00
0,10 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2016-08-11 571 428
199 999,80
0,10 0,35 15 049 999
1 504 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26
seria E - Varsav SA 2016-08-11 10 308 571
3 607 999,85
0,10 0,35 14 478 571
1 447 857,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26
zmiana firmy z Your Image SA na Varsav VR SA 2016-08-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-14
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-01 3 000 000
3 750 000,00
0,10 1,25 18 049 999
1 804 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-24
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2018-06-28 2 000 000
4 000 000,00
0,10 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Varsav VR SA na Varsav Game Studios SA 2018-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-21
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-28 2 000 000
4 000 000,00
0,10 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ciszewski January 980 578 (-97 136) 4,88 (-0,50) 980 578 (-97 136) 4,88 (-0,50) 2022-07-26
Varsav SA 9 304 740 (-1 192 831) 46,40 (-5,96) 9 304 740 (-1 192 831) 46,40 (-5,96) 2020-06-26
Ciszewski January 1 077 714 5,38 1 077 714 5,38 2020-06-26
Varsav SA 10 497 571 (-812 167) 52,36 (-4,05) 10 497 571 (-812 167) 52,36 (-4,05) 2020-06-25
Varsav SA 11 309 738 56,41 11 309 738 56,41 2019-12-11
Varsav SA 11 309 738 (634 785) 56,41 (3,17) 11 309 738 (634 785) 56,41 (3,17) 2019-05-17
Varsav SA 10 674 953 (-208 695) 53,24 (-2,43) 10 674 953 (-208 695) 53,24 (-2,43) 2018-12-21
Milas Tomasz 1 000 000 4,99 1 000 000 4,99 2018-12-19
Varsav SA 10 883 648 55,67 (1,39) 10 883 648 55,67 (1,39) 2018-12-17
Varsav SA 10 883 648 (-35 000) 54,28 (-2,95) 10 883 648 (-35 000) 54,28 (-2,95) 2018-12-17
Varsav SA 10 918 648 57,23 (1,38) 10 918 648 57,23 (1,38) 2018-12-11
Varsav SA 10 918 648 (525 000) 55,85 (0,56) 10 918 648 (525 000) 55,85 (0,56) 2018-12-11
Varsav SA 10 393 648 (-600 000) 55,29 (-3,19) 10 393 648 (-600 000) 55,29 (-3,19) 2018-10-17
Varsav SA 10 993 648 58,48 (0,86) 10 993 648 58,48 (0,86) 2018-10-17
Varsav SA 10 993 648 (200 000) 57,62 (0,21) 10 993 648 (200 000) 57,62 (0,21) 2018-10-17
Varsav SA 10 793 648 (-411 000) 57,41 (-4,67) 10 793 648 (-411 000) 57,41 (-4,67) 2018-10-17
Varsav SA 11 204 648 (700 000) 62,08 (3,88) 11 204 648 (700 000) 62,08 (3,88) 2018-07-17
Varsav SA 10 504 648 58,20 (0,32) 10 504 648 58,20 (0,32) 2018-07-17
Varsav SA 10 504 648 57,88 (2,00) 10 504 648 57,88 (2,00) 2018-07-17
Varsav SA 10 504 648 (-1 400 000) 55,88 (-10,07) 10 504 648 (-1 400 000) 55,88 (-10,07) 2018-07-17
Varsav SA 11 904 648 (1 596 077) 65,95 (8,84) 11 904 648 (1 596 077) 65,95 (14,78) 2018-07-13
Varido Investments Ltd. 0 (-1 550 636) 0,00 (-37,19) 0 (-1 550 636) 0,00 (-24,75) 2018-07-13
Varsav SA 10 308 571 57,11 10 308 571 51,17 (-5,94) 2017-01-26
Varsav SA 10 308 571 57,11 (-11,39) 10 308 571 57,11 (-3,02) 2017-01-26
Varsav SA 10 308 571 68,50 10 308 571 60,13 2017-01-26
Rogowska Iwona 242 000 5,80 (4,19) 484 000 7,73 (4,91) 2016-11-16
Rogowska Iwona 242 000 1,61 484 000 2,82 2016-11-16
Varido Investments Ltd. 1 550 636 (-45 441) 37,19 (-1,09) 1 550 636 (-45 441) 24,75 (-0,73) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 38,28 1 596 077 (-1 596 077) 25,48 (-25,47) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 38,28 (27,67) 3 192 154 50,95 (32,33) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 10,61 (1,77) 3 192 154 18,62 (2,77) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 8,84 3 192 154 (1 596 077) 15,85 (7,01) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 8,84 1 596 077 8,84 2016-07-22
EveryFlow sp. z o.o. 0 (-1 550 636) 0,00 (-37,18) 0 (-3 101 272) 0,00 (-49,49) 2016-07-22
Piechniczek Ofka 142 064 (-100 000) 3,41 (-2,39) 142 064 (-342 064) 2,27 (-5,45) 2016-01-31
Chrobot Piotr 189 306 (-29 080) 4,53 (-0,70) 189 306 (-29 080) 3,02 (-0,46) 2015-09-15
Lauren Peso Polska SA 45 441 (-1 779 759) 1,08 (-42,68) 45 441 (-3 604 959) 0,72 (-57,54) 2015-09-14
EveryFlow sp. z o.o. 1 550 636 37,18 3 101 272 49,49 2015-09-14
Przyłęcki Michał wraz z Acrebit SA 120 000 (-188 000) 2,87 (-4,51) 120 000 (-188 000) 1,91 (-3,00) 2015-07-31
Chrobot Piotr 218 386 5,23 218 386 3,48 2015-07-31
INC SA 203 847 (-379 145) 4,88 (-9,10) 203 857 (-379 135) 3,25 (-6,05) 2015-06-25
Przyłęcki Michał wraz z Acrebit SA 308 000 7,38 308 000 (-154 372) 4,91 (-2,47) 2015-03-11
Przyłęcki Michał wraz z Acrebit SA 308 000 7,38 462 372 7,38 2015-03-11
Pęcherz Roman 152 270 (-243 000) 3,65 (-5,82) 152 270 (-243 000) 2,43 (-3,87) 2015-03-04
Piechniczek Ofka 242 064 5,80 484 128 7,72 2015-02-16
Pęcherz Roman 395 270 9,47 395 270 6,30 2012-05-31
Lauren Peso Polska SA 1 825 200 (274 564) 43,76 (6,58) 3 650 400 (549 128) 58,26 (8,77) 2012-05-31
Lauren Peso Polska SA 1 550 636 37,18 3 101 272 49,49 2012-05-31
INC SA 582 992 13,98 582 992 9,30 2012-05-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.