3,7100 zł
13,11% 0,4300 zł
Varsav Game Studios SA (VAR)

Akcjonariat - VARSAV

Dane ogólne

Kapitalizacja: 74 385 496,29 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 20 049 999 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 309 738
Liczba głosów na WZA: 20 049 999 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,41%
Kapitał akcyjny: 2 004 999,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 309 738
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,59%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Varsav SA 11 309 738 (56,41%) 11 309 738 (56,41%) 2019-05-17 CTC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 500 000
0,00
0,10 0,00 20 049 999
2 004 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 470 000
0,00
0,10 0,00 19 549 999
1 954 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 280 000
0,00
0,10 0,00 19 079 999
1 907 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 650 000
0,00
0,10 0,00 18 799 999
1 879 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 100 000
0,00
0,10 0,00 18 149 999
1 814 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-01
seria A - akcje założycielskie 2010-11-02 2 699 800
269 980,00
0,10 0,10 2 699 800
269 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-18
seria B podział akcji serii A na serie A - 2095200 i B 2011-08-22 604 800
0,00
0,10 0,00 2 700 000
270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-19
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-22 700 000
70 000,00
0,10 0,10 3 400 000
340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-19
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-22 770 000
500 500,00
0,10 0,65 4 170 000
417 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-19
zmiana firmy z Your Image SA na Telma Communications SA 2015-10-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2015-10-21 2 072 860
290 200,40
0,10 0,14
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - aport: 100% udziałów w Telma Agency Communications sp. z o.o. 2015-10-21 46 428 000
6 499 920,00
0,10 0,14 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - aport: 2533 udziałów w EveryFlow sp. z o.o. 2015-12-23 10 000 000
5 000 000,00
0,10 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2016-08-11 571 428
199 999,80
0,10 0,35 15 049 999
1 504 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26
seria E - Varsav SA 2016-08-11 10 308 571
3 607 999,85
0,10 0,35 14 478 571
1 447 857,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26
zmiana firmy z Your Image SA na Varsav VR SA 2016-08-11 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-14
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-01 3 000 000
3 750 000,00
0,10 1,25 18 049 999
1 804 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-24
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2018-06-28 2 000 000
4 000 000,00
0,10 2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Varsav VR SA na Varsav Game Studios SA 2018-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-21
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-28 2 000 000
4 000 000,00
0,10 2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Varsav SA 10 674 953 (-208 695) 53,24 (-2,43) 10 674 953 (-208 695) 53,24 (-2,43) 2018-12-21
Milas Tomasz 1 000 000 4,99 1 000 000 4,99 2018-12-19
Varsav SA 10 883 648 55,67 (1,39) 10 883 648 55,67 (1,39) 2018-12-17
Varsav SA 10 883 648 (-35 000) 54,28 (-2,95) 10 883 648 (-35 000) 54,28 (-2,95) 2018-12-17
Ogółem 19 549 999 (470 000) 0 19 549 999 (470 000) 0 2018-12-17
Varsav SA 10 918 648 57,23 (1,38) 10 918 648 57,23 (1,38) 2018-12-11
Varsav SA 10 918 648 (125 000) 55,85 (-1,56) 10 918 648 (125 000) 55,85 (-1,56) 2018-12-11
Ogółem 19 079 999 (280 000) 0 19 079 999 (280 000) 0 2018-12-10
Varsav SA 10 793 648 (400 000) 57,41 (2,12) 10 793 648 (400 000) 57,41 (2,12) 2018-10-17
Varsav SA 10 393 648 (-600 000) 55,29 (-3,19) 10 393 648 (-600 000) 55,29 (-3,19) 2018-10-17
Varsav SA 10 993 648 58,48 (0,86) 10 993 648 58,48 (0,86) 2018-10-17
Varsav SA 10 993 648 (489 000) 57,62 (-0,26) 10 993 648 (489 000) 57,62 (-0,26) 2018-10-17
Ogółem 18 799 999 (650 000) 0 18 799 999 (650 000) 0 2018-10-11
Ogółem 18 149 999 (100 000) 0 18 149 999 (100 000) 0 2018-10-01
Varsav SA 10 504 648 57,88 (2,00) 10 504 648 57,88 (2,00) 2018-07-17
Varsav SA 10 504 648 (-700 000) 55,88 (-6,20) 10 504 648 (-700 000) 55,88 (-6,20) 2018-07-17
Varsav SA 11 204 648 (700 000) 62,08 (3,88) 11 204 648 (700 000) 62,08 (3,88) 2018-07-17
Varsav SA 10 504 648 (-1 400 000) 58,20 (-7,75) 10 504 648 (-1 400 000) 58,20 (-7,75) 2018-07-17
Varsav SA 11 904 648 (1 596 077) 65,95 (-2,55) 11 904 648 (1 596 077) 65,95 (5,82) 2018-07-13
Varido Investments Ltd. 0 (-1 596 077) 0,00 (-8,84) 0 (-1 596 077) 0,00 (-8,84) 2018-07-13
Ogółem 18 049 999 0 18 049 999 (-2 095 200) 0 2017-09-04
Ogółem 18 049 999 (3 000 000) 0 20 145 199 (3 000 000) 0 2017-08-24
Varsav SA 10 308 571 68,50 (11,39) 10 308 571 60,13 (8,96) 2017-01-26
Varsav SA 10 308 571 57,11 10 308 571 51,17 (-5,94) 2017-01-26
Varsav SA 10 308 571 57,11 10 308 571 57,11 2017-01-26
Ogółem 15 049 999 (10 880 199) 0 17 145 199 (10 880 199) 0 2017-01-26
Rogowska Iwona 242 000 5,80 (4,19) 484 000 7,73 (4,91) 2016-11-16
Rogowska Iwona 242 000 1,61 484 000 2,82 2016-11-16
Varido Investments Ltd. 1 596 077 (45 441) 8,84 (-28,35) 1 596 077 (45 441) 8,84 (-15,91) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 550 636 (-45 441) 37,19 (-1,09) 1 550 636 (-45 441) 24,75 (-0,73) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 38,28 1 596 077 (-1 596 077) 25,48 (-25,47) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 38,28 (27,67) 3 192 154 50,95 (32,33) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 10,61 (1,77) 3 192 154 18,62 (2,77) 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 8,84 3 192 154 15,85 2016-07-22
EveryFlow sp. z o.o. 0 (-1 550 636) 0,00 (-37,18) 0 (-3 101 272) 0,00 (-49,49) 2016-07-22
Piechniczek Ofka 142 064 (-100 000) 3,41 (-2,39) 142 064 (-342 064) 2,27 (-5,45) 2016-01-31
Chrobot Piotr 189 306 (-29 080) 4,53 (-0,70) 189 306 (-29 080) 3,02 (-0,46) 2015-09-15
Lauren Peso Polska SA 45 441 (-1 779 759) 1,08 (-42,68) 45 441 (-3 604 959) 0,72 (-57,54) 2015-09-14
EveryFlow sp. z o.o. 1 550 636 37,18 3 101 272 49,49 2015-09-14
Przyłęcki Michał wraz z Acrebit SA 120 000 (-188 000) 2,87 (-4,51) 120 000 (-188 000) 1,91 (-3,00) 2015-07-31
Chrobot Piotr 218 386 5,23 218 386 3,48 2015-07-31
INC SA 203 847 (-379 145) 4,88 (-9,10) 203 857 (-379 135) 3,25 (-6,05) 2015-06-25
Przyłęcki Michał wraz z Acrebit SA 308 000 7,38 308 000 (-154 372) 4,91 (-2,47) 2015-03-11
Przyłęcki Michał wraz z Acrebit SA 308 000 7,38 462 372 7,38 2015-03-11
Pęcherz Roman 152 270 (-243 000) 3,65 (-5,82) 152 270 (-243 000) 2,43 (-3,87) 2015-03-04
Piechniczek Ofka 242 064 5,80 484 128 7,72 2015-02-16
Pęcherz Roman 395 270 9,47 395 270 6,30 2012-05-31
Lauren Peso Polska SA 1 825 200 (274 564) 43,76 (6,58) 3 650 400 (549 128) 58,26 (8,77) 2012-05-31
Lauren Peso Polska SA 1 550 636 37,18 3 101 272 49,49 2012-05-31
INC SA 582 992 13,98 582 992 9,30 2012-05-31
Ogółem 4 169 800 (-200) 0 6 265 000 (-200) 0 2012-03-19
Ogółem 4 170 000 0 6 265 200 0 2012-03-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.