2,7300 zł
-0,73% -0,0200 zł
Varsav Game Studios SA (VAR)

Komunikaty spółki - VARSAV

Zmiana stanu posiadania
Informacji o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zmiana powiadomienia
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A., które odbyło się w dniu 16 maja 2019 roku
Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2019 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2019 roku
Skonsolidowany raport roczny za rok 2018
Jednostkowy raport roczny za rok 2018
Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
Informacja na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E
Aktualizacja strategii Emitenta na rok 2019
Podjęcie decyzji o zakończeniu konsolidacji wyników finansowych Spółki zależnej
Zawarcie umowy wydawniczej przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem, tj. Ovid Works sp. z o.o.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce stowarzyszonej Emitenta tj. Ovid Works sp. z o.o. oraz zmiana udziału Emitenta posiadanego w spółce stowarzyszonej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.