REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2023 r.

2023-11-22 17:02
publikacja
2023-11-22 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-22
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., _dalej Spółka_ działając na podstawie § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 22 listopada 2023 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano głosy, o procentowym udziale głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej, przewidzianej w porządku obrad _projekt uchwały nr 3_
- nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
Pełna treść uchwał podjętych stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Uchwaly_podjete_przez_NWZ.pdfUchwaly_podjete_przez_NWZ.pdf Uchwały podjęte przez NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Sławomir Połukord Prezes Zarządu
2023-11-22 Piotr Żukowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki