REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku

2020-03-18 13:48
publikacja
2020-03-18 13:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-18
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, przekazuje informację o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku.
Grupa Kapitałowa Unima 2000 szanuje i dba o zdrowie i życie wszystkich interesariuszy rynku i traktuje działania z tym związane jako priorytetowe, szczególnie w obecnej sytuacji. Stosuje się do zaleceń, wytycznych i działań służb i organów państwowych. Równocześnie wszystkie spółki Grupy zmaksymalizowały wszelkie swoje działania operacyjne na platformach do kontaktu zdalnego. Będziemy prowadzić dalej działalność adekwatnie do zewnętrznych, prawnych i realnych uwarunkowań.
Obecnie w Grupie Kapitałowej, zarówno w obszarze teleinformatycznym jak i niskich prądów – projekty są realizowane zgodnie z harmonogramem. Jednakże mogą się pojawić opóźnienia lub wręcz przestoje w realizacji projektów związane np. z przerwaniem łańcucha dostaw, wstrzymaniem inwestycji przez Głównych Wykonawców, absencją pracowników. Zagrożeniem dla dalszych działań i realizacji planów mogą być potencjalne wstrzymanie aktualnych negocjacji czy też brak nowych zapytań ofertowych.
W zakresie usług call-center obserwujemy częściową utratę zdolności produkcyjnej z powodu obniżonej dyspozycyjności konsultantów i potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego w siedzibie CC, jednocześnie tam gdzie to możliwe – tu również wdrażana jest praca zdalna.
Na dzień dzisiejszy, ze względu na dynamiczne zmiany sytuacji oraz niewystarczającą ilość wiarygodnych przesłanek, Zarząd Emitenta nie jest w stanie oszacować strat, które mogą się pojawić w związku z pandemią. Jednakże, sądząc po reakcjach klientów i partnerów biznesowych oraz pojawiających się pierwszych symptomach negatywnego wpływu epidemii na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, takie negatywne konsekwencje dla Spółki i Grupy Kapitałowej na pewno się pojawią. O istotnych zmianach Spółka będzie informować poprzez raporty bieżące.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-18 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2020-03-18 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki