REKLAMA

TXM: TXM Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2021-01-21 12:20
publikacja
2021-01-21 12:20
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TXM Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Zarząd TXM S.A. („Spółka”) informuje iż publikacja raportu wynika z incydentalnego naruszenia zasady IV.Z.18.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Wobec podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie podziału (splitu) akcji z dnia 26 czerwca 2019 r. wartość nominalna akcji została ustalona poniżej progu określonego w niniejszej zasadzie. W wyniku działań rozpoczętych w 2020 r. Spółka zmierza do stosowania tej zasady w przyszłości. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Zarząd Spółki planuje zaproponować akcjonariuszom dokonanie scalenia akcji Spółki poprzez wymianę wszystkich akcji TXM S.A. w stosunku 25:1. W związku ze scaleniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim planowana jest wymiana 25 (dwudziestu pięciu) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.


Załączniki
20210121_122044_0000131397_0000126984.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki