REKLAMA

TXM S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3 grudnia 2020 roku

2020-12-03 20:35
publikacja
2020-12-03 20:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_podjete_NWZ_03.12.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-03
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3 grudnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") podjęte w dniu 3 grudnia 2020 roku, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Ponadto, Zarząd informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwały_podjęte_NWZ_03.12.2020.pdfuchwały_podjęte_NWZ_03.12.2020.pdf Uchwały podjęte

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-03 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-12-03 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki