REKLAMA

TRITON: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

2020-09-18 14:05
publikacja
2020-09-18 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Zmiana stanu posiadania akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 18 września 2020 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Triton Development S.A. przekraczających próg 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A.

Treść otrzymanego zawiadomienia:

" Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), (dalej: "Ustawa"), ja, niżej podpisana Małgorzata Zamojska - Dzienio, zawiadamiam, że na podstawie umowy o podziale spadku po zmarłym mężu - Romualdzie Dzienio, w dniu 17 września 2020 roku, w obrocie pozagiełdowym nabyłam akcje Triton Development S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekraczając tym samym próg 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki.
Przed ww. zdarzeniem posiadałam:
• 6.250 akcji serii B, stanowiących 0,10% kapitału zakładowego Spółki i dających 31.250 głosów, tj. uprawniających do 0,29 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
• 180.119 akcji serii C, co stanowiło 2,83 % kapitału zakładowego Spółki i dawało 180.119 głosów oraz 1,66 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień niniejszego zawiadomienia posiadam akcje Spółki w liczbie:
• 74.995 akcji serii A, co stanowi 1,18% kapitału zakładowego Spółki i daje 374.975 głosów oraz 3,45% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
• 131.249 akcji serii B, co stanowi 2,06% kapitału zakładowego Spółki i daje 656.245 głosów oraz 6,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
• 428.555 akcji serii C, co stanowi 6,73 % kapitału zakładowego Spółki i daje 428.555 głosów oraz 3,94 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
co łącznie daje 634.799 akcji, co stanowi 9,97 % kapitału zakładowego Spółki i daje 1.459.775 głosów oraz 13,44 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień niniejszego zawiadomienia nie planuję w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zmiany stanu posiadania akcji Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2020-09-18 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki