REKLAMA

TORPOL S.A.: Rekomendacja podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy

2021-05-12 17:38
publikacja
2021-05-12 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Rekomendacja podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 12 maja 2021 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 i w tym samym dniu wystąpił z wnioskiem na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny przez Radę Nadzorczą proponowanego ww. uchwałą podziału zysku netto Spółki.

Zarząd Spółki proponuje, aby zysk za rok obrotowy 2020 rok w wysokości 46 974 094,96 zł przeznaczyć:
- na wypłatę dywidendy w wysokości 35 144 100 zł, tj. 1,53 zł na akcję;
- na pokrycie skumulowanej straty z lat poprzednich w wysokości 2 267 000 zł;
- na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 700 000 zł;
- pozostałą część zysku netto Spółki w wysokości 8 862 994,96 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego.

Jednocześnie Zarząd Spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 30 czerwca 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółki po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Spółki i grupy kapitałowej Emitenta pozytywnie oceniła przedstawiony powyżej wniosek Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku netto za 2020 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2021-05-12 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki