Sprawozdania finansowe funduszy inwestycjnych - dlaczego warto je czytać

Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego to dokument, którego publikacji wymaga prawo. Wyjaśniamy, dlaczego warto się z nim zapoznać.

(fot. Yellowj / YAY Foto)

Zgodnie z obowiązującymi polskie fundusze regulacjami zawartymi w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, do obowiązków informacyjnych funduszy inwestycyjnych należy publikowanie: prospektów informacyjnych, kluczowych informacji dla inwestorów oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. Dwa pierwsze dokumenty (wraz z kartą funduszu) omówiliśmy w tym artykule, dziś przejdziemy do sprawozdań.

Na kilkudziesięciu stronach sprawozdania finansowego funduszu znajdziemy szereg informacji opisujących okres, którego dokument dotyczy. Po pierwsze, w zestawieniu lokat znajdziemy dane o aktywach funduszu rozbite na poszczególne kategorie (akcje, papiery dłużne, instrumenty pochodne etc.). Dodatkowo możemy uzyskać wgląd w to, jakie konkretne akcje czy obligacje miał dany fundusz w momencie sporządzania sprawozdania – w tabeli otrzymujemy czarno na białym wymienione spółki czy serie obligacji wraz z ich liczbą, wartością i procentowym udziałem w portfelu.

Ważna uwaga – to, że w ostatnim dostępnym raporcie danego funduszu znajdziemy informację o posiadaniu X akcji spółki Y nie oznacza, że papiery te wciąż znajdują się w portfelu funduszu. Nie można bowiem wykluczyć, że zostały sprzedane dzień po sporządzeniu raportu.

Tak, jak w przypadku większości innych sprawozdań finansowych, również w sprawozdaniach funduszu znajdziemy także informacje o aktywach i zobowiązaniach. Analogicznie jak w przypadku innych podmiotów funkcjonujących na rynku, również fundusze sporządzają rachunek wyników (rachunek zysków i strat), w ramach którego wykazywane są przychody i koszty, które służą do ustalenia końcowego wyniku (zysku/straty). Wiarygodność podanych do wiadomości publicznej danych dodatkowo potwierdza dołączona do sprawozdania opinia niezależnego audytora. Z czysto funduszowego punktu widzenia istotna jest także informacja o zmianach w aktywach netto. Informacje te fundusze wprawdzie raportują co miesiąc, a w sprawozdaniu znajdziemy m.in. informację o zmianie liczby jednostek w poszczególnych kategoriach.

Chociaż sprawozdania powinny być dostępne na stronach internetowych funduszy inwestycyjnych, to czasami trudno do nich dotrzeć. Obejściem tego problemu może być skorzystanie z narzędzi oferowanych przez platformy dystrybucyjne.

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Największe wzrosty i spadki

PZU26_E PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 33,78  € 1,31 (4,03%)
ALL61 Allianz India Equity (Allianz SFIO) 102,40  zł 3,89 (3,95%)
AGR01 SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 236 803,20  zł 8 465,40 (3,71%)
KAH20 Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 81,38  zł -7,08 (-8,00%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,69  zł -2,75 (-9,03%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 101,50  zł -13,37 (-11,64%)
DWS25 Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 91,78  zł 5,01 (5,77%)
SUP08 Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 568,52  zł 27,68 (5,12%)
PCS59A1 PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 95,96  zł 4,43 (4,84%)
SKR01 Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 260,51  zł -43,62 (-14,34%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 121,69  zł -22,80 (-15,78%)
SKR78 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 188,49  zł -37,61 (-16,63%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 144,94  zł 39,47 (37,42%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 141,89  zł 38,12 (36,74%)
SUP08_E Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 132,68  € 30,80 (30,23%)
KAH20 Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 81,38  zł -29,44 (-26,57%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 61,42  zł -31,52 (-33,91%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23  zł 449,44 (-96,72%)

Znajdź profil