Sprawozdania finansowe funduszy inwestycjnych - dlaczego warto je czytać

Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego to dokument, którego publikacji wymaga prawo. Wyjaśniamy, dlaczego warto się z nim zapoznać.

(fot. Yellowj / YAY Foto)

Zgodnie z obowiązującymi polskie fundusze regulacjami zawartymi w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, do obowiązków informacyjnych funduszy inwestycyjnych należy publikowanie: prospektów informacyjnych, kluczowych informacji dla inwestorów oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. Dwa pierwsze dokumenty (wraz z kartą funduszu) omówiliśmy w tym artykule, dziś przejdziemy do sprawozdań.

Na kilkudziesięciu stronach sprawozdania finansowego funduszu znajdziemy szereg informacji opisujących okres, którego dokument dotyczy. Po pierwsze, w zestawieniu lokat znajdziemy dane o aktywach funduszu rozbite na poszczególne kategorie (akcje, papiery dłużne, instrumenty pochodne etc.). Dodatkowo możemy uzyskać wgląd w to, jakie konkretne akcje czy obligacje miał dany fundusz w momencie sporządzania sprawozdania – w tabeli otrzymujemy czarno na białym wymienione spółki czy serie obligacji wraz z ich liczbą, wartością i procentowym udziałem w portfelu.

Ważna uwaga – to, że w ostatnim dostępnym raporcie danego funduszu znajdziemy informację o posiadaniu X akcji spółki Y nie oznacza, że papiery te wciąż znajdują się w portfelu funduszu. Nie można bowiem wykluczyć, że zostały sprzedane dzień po sporządzeniu raportu.

Tak, jak w przypadku większości innych sprawozdań finansowych, również w sprawozdaniach funduszu znajdziemy także informacje o aktywach i zobowiązaniach. Analogicznie jak w przypadku innych podmiotów funkcjonujących na rynku, również fundusze sporządzają rachunek wyników (rachunek zysków i strat), w ramach którego wykazywane są przychody i koszty, które służą do ustalenia końcowego wyniku (zysku/straty). Wiarygodność podanych do wiadomości publicznej danych dodatkowo potwierdza dołączona do sprawozdania opinia niezależnego audytora. Z czysto funduszowego punktu widzenia istotna jest także informacja o zmianach w aktywach netto. Informacje te fundusze wprawdzie raportują co miesiąc, a w sprawozdaniu znajdziemy m.in. informację o zmianie liczby jednostek w poszczególnych kategoriach.

Chociaż sprawozdania powinny być dostępne na stronach internetowych funduszy inwestycyjnych, to czasami trudno do nich dotrzeć. Obejściem tego problemu może być skorzystanie z narzędzi oferowanych przez platformy dystrybucyjne. Za przykład posłużyć może kupfundusz.pl – w profilu każdego z funduszy nie tylko znajdziemy odnośnik do aktualnego sprawozdania, ale także już „przetworzone” dane o strukturze aktywów. Dzięki temu dokonanie wstępnej analizy i porównania funduszy będzie nie tylko szybsze, ale i łatwiejsze – zdarza się bowiem, że sprawozdania polskich funduszy inwestycyjnych publikowane są w formie mało czytelnych dokumentów PDF.

(kupfundusz.pl)

Na kupfundusz.pl niejako „w pakiecie” otrzymamy także inne podstawowe informacje na temat funduszu, jego historyczne wyniki oraz profil ryzyka - czas zaoszczędzony na zbieraniu danych do analiz poświęcić można na samą analizę lub na poszerzanie swoich horyzontów (nie tylko inwestycyjnych).

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Największe wzrosty i spadki

QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,35  zł 5,28 (8,37%)
IPO85 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,46  zł 6,11 (7,90%)
ALT28 ALTUS Short (FIO Parasolowy) 91,03  zł 5,92 (6,96%)
ALL73 Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 104,47  zł -15,31 (-12,78%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 65,72  zł -12,54 (-16,02%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 870,92  zł -167,91 (-16,16%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 127,55  zł 13,76 (12,09%)
QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,35  zł 5,26 (8,34%)
SKR71 Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 192,53  zł 14,30 (8,02%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 24,63  zł -6,63 (-21,21%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 94,01  zł -25,72 (-21,48%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 38,24  zł -10,59 (-21,69%)
MCI02J1 MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 275,54  zł 33,09 (13,65%)
DWS25 Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 85,53  zł 9,99 (13,22%)
MCI02G1 MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,18  zł 30,69 (12,92%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 84,81  zł -49,19 (-36,71%)
ALT49 Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 71,58  zł -47,14 (-39,71%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil