Dokumenty funduszy inwestycyjnych – co warto o nich wiedzieć

Obowiązujące na polskim rynku regulacje zobowiązują fundusze do publikowania kilku istotnych dokumentów. Wyjaśniamy, dlaczego warto się z nimi zapoznać.

(fot. stevanovicigor / YAY Foto)

 Przegląd funduszowych dokumentów zaczniemy od najdłuższego z nich czyli od prospektu informacyjnego. Dokument ten ma najbardziej formalny charakter – na nierzadko kilkuset stronach znajdziemy zasady funkcjonowania funduszu, opisane precyzyjnym językiem prawniczym.

W prospekcie informacyjnym znajdziemy m.in. dokładne dane o TFI, funduszu i depozytariuszu, imiona i nazwiska osób zarządzających funduszem oraz cały szereg zasad dotyczących sposobu wyceny jednostek, ich nabywania,zbywania i zawieszania wykupu czy wreszcie informacje o opłatach. Prospekt informacyjny zawiera także potężną dawkę informacji umożliwiających dokonanie oceny ryzyka zainwestowania w dany fundusz – od zasad polityki inwestycyjnej, przez główne czynniki ryzyka i pasujący do funduszu profil inwestora po dane historyczne.

Do prospektu informacyjnego funduszu załączony jest statut funduszu. Dokument ten, sporządzony w formie aktu notarialnego, reguluje podstawowe prawa i obowiązki uczestnika oraz określa organizację i sposób działania funduszu. W Statucie znajdziemy informacje o: celu działania funduszu, zasadach polityki inwestycyjnej, wypłatach dochodów uczestnikom oraz kosztach ich obciążających.

Kolejnym dokumentem, nad którym warto się pochylić jest karta tzw. KIID (ang. Key Investor Information Document) czyli spis kluczowych informacji dla inwestora. Dokument ten jest znacznie krótszy od prospektu (dość powiedzieć, że mieści się na dwóch stronach) i zawiera absolutnie najważniejsze informacje, z którymi powinny zapoznać się osoby inwestujące w dany fundusz. W ramach KIIID wyróżnić możemy sześć podstawowych sekcji: 1) nazwa funduszu, dane o TFI 2) cele i polityka inwestycyjna 3) profil zysku i ryzyka 4) opłaty 5) wyniki historyczne 6) informacje praktyczne. Zaletą KIID jest unifikacja treści – oznacza to, że dokumenty dla różnych funduszy są skonstruowane w ten sam sposób, co ułatwia porównywanie. Język, którym spisany jest KIID oraz sam układ przekazywanych informacji sprawia, że dokument ten jest dla przeciętnego Kowalskiego bardziej przystępny od szczegółowego i długiego prospektu informacyjnego.

Jeszcze bardziej „kompaktowym” dokumentem jest karta funduszu. To najbardziej przyjazny w odbiorze dokument (choć siłą rzeczy najmniej szczegółowy) funduszu inwestycyjnego. Z treści karty dowiedzieć możemy się m.in. jaka jest polityka inwestycyjna, do kogo skierowany jest fundusz, jak kształtują się opłaty za uczestnictwo, jak wyglądały wyniki historyczne, ile fundusz ma aktywów i kto nim zarządza. W przeciwieństwie do KIID, TFI mają pewną dowolność w sposobie sporządzania kart funduszy, co może utrudniać porównania, choć z drugiej strony może czynić niektóre publikacje szczególnie wartościowymi.

Wszystkie opisane wyżej dokumenty znaleźć można na stronach TFI prowadzących poszczególne fundusze inwestycyjne. Znacznie łatwiejszym rozwiązaniem jest jednak skorzystanie z narzędzi oferowanych przez platformy dystrybucyjne (np. kupfundusz.pl), które w każdym profilu funduszu zamieszczają gotowe do pobrania prospekty, KIID czy karty funduszy.

Źródło: Bankier24
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Największe wzrosty i spadki

QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,35  zł 5,28 (8,37%)
IPO85 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,46  zł 6,11 (7,90%)
ALT28 ALTUS Short (FIO Parasolowy) 91,03  zł 5,92 (6,96%)
ALL73 Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 104,47  zł -15,31 (-12,78%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 65,72  zł -12,54 (-16,02%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 870,92  zł -167,91 (-16,16%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 127,55  zł 13,76 (12,09%)
QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,35  zł 5,26 (8,34%)
SKR71 Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 192,53  zł 14,30 (8,02%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 24,63  zł -6,63 (-21,21%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 94,01  zł -25,72 (-21,48%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 38,24  zł -10,59 (-21,69%)
MCI02J1 MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 275,54  zł 33,09 (13,65%)
DWS25 Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 85,53  zł 9,99 (13,22%)
MCI02G1 MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,18  zł 30,69 (12,92%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 84,81  zł -49,19 (-36,71%)
ALT49 Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 71,58  zł -47,14 (-39,71%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil