REKLAMA

SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 26 czerwca 2023 r.

2023-06-26 18:56
publikacja
2023-06-26 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-26
Skrócona nazwa emitenta
SUMMA LINGUAE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 26 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2023 roku („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. LSP Investments S. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu: 4.811.893 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 4.811.893 głosów, co stanowiło odpowiednio 77,68 % akcji na ZWZ oraz 77,68 % głosów na ZWZ oraz 53,97 % w ogólnej liczbie głosów;

2. eM64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie: 777.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 777.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 12,54 % akcji na ZWZ oraz 12,54 % głosów na ZWZ oraz 8,72 % w ogólnej liczbie głosów;

3. Potemma Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr): 372.126 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 372.126 głosów, co stanowiło odpowiednio 6,01 % akcji na ZWZ oraz 6,01 % głosów na ZWZ oraz 4,17 % w ogólnej liczbie głosów
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-26 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki